Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Udsatte og sårbare voksne Støtte og hjælp i hverdagen Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap. Undervisningen skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af dit handicap og give dig mulighed for en mere aktiv deltagelse i samfundslivet. Undervisningen foregår på specialskoler eller undervisningsinstitutioner, der tilbyder undervisning til voksne med specielle vanskeligheder.

Kriteriet for at modtage specialundervisning bygger altid på en individuel vurdering. Tilbud om specialundervisning gælder kun, hvis du ikke kan benytte dig af andre relevante tilbud. 

Timer og længden på specialundervisning beror på en individuelt tilrettelagt undervisningsplan, der udarbejdes i samråd med dig. Indsatsen er dog tidsafgrænset. 

Indsatsen udbydes primært på specialskoler for voksne og på tale-, høre og synsinstitutter (kommunikationscentre), samt kommunernes egne tilbud eller tilbud som drives af regionerne efter aftale med kommunerne. 

Når du modtager tilbud om specialundervisning er der ingen egenbetaling. 

Som udgangspunkt skal du kontakte Visitationen, hvis du vil søge om specialundervisning for voksne. Hvis du allerede er i kontakt med Ungeenheden eller Handicaprådgivningen skal du i stedet kontakte den pågældende afdeling. Se kontaktoplysningerne nederst på siden.

Når du har kontaktet os, vil din sagsbehandler hurtigst muligt kontakte dig, for at aftale et møde. Formålet med mødet er at afklare dine ønsker og behov, og vurdere om du er i målgruppen.

Vi vil løbende følge op på dit specialundervisningsforløb. Din sagsbehandler vil også kontrakte undervisningsstedet ved forløbets afslutning for at vurdere, om formålet med specialundervisningen er opnået. 

Relevante links

Kontakt

Handicaprådgivningen

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
handicapraadgivning@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Visitationen - Hjælp til borgere

Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Åbningstider

Telefontider

Ungeenheden

Gladsaxevej 378
2860 Søborg

Ring til os

Åbningstider

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback