Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Udsatte og sårbare voksne Økonomisk hjælp og støtte Tilskud til merudgifter

Tilskud til merudgifter

Har du en varigt nedsat funktionsevne, og har du merudgifter i den forbindelse, kan du søge om tilskud, også kaldet dækning af nødvendige merudgifter. Formålet med dækning af nødvendige merudgifter er, at du kan leve et almindeligt liv som andre på samme alder og samme livssituation som dig uden en funktionsnedsættelse. 

Du kan få dækket nødvendige merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

 • du er mellem 18 år og folkepensionsalderen,
 • har udsat/opsat din folkepension
 • du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Får du førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, kan du ikke få dækket nødvendige merudgifter, medmindre du får kontant tilskud efter § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter §96 i lov om social service. 

Du skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du skal have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

Der kan være mange typer af forskellige nødvendige merudgifter, som du har på grund af din varige nedsatte funktionsevne.

Eksempler på merudgifter, der kan være omfattet er:

 • Medicin
 • Kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid
 • Særlige kurser
 • Håndsrækninger
 • Ekstra vask

Det er vigtigt, at du har et overblik over hvilke merudgifter du har, inden du søger om dækning af nødvendige merudgifter. 

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

Din merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse.

For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 608 kr. pr. måned (2024). Det bliver kaldt minimumsgrænsen. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter. Hvis du opfylder betingelserne, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra følgende intervaller:

 • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 608 kr. og 1.707 kr., får du et standardbeløb på 1.138 kr.
 • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.707 kr. og 2.846 kr., får du et standardbeløb på 2.277 kr.
 • Hvis du kan dokumentere merudgifter på over 2.846 kr. pr. måned, får du et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Højst én gang om året kan du få reguleret beløbet for de løbende udgifter, hvis du kan sandsynliggøre, at du har stigende merudgifter. Du får kompensation med tilbagevirkende kraft, hvis dine merudgifter bliver godkendt af kommunen. Hvis du i løbet af året får en enkeltstående merudgift, kan du søge kommunen om kompensation.

Der er ingen egenbetaling for dig. 

Hvis du ønsker at søge om dækning af nødvendige merudgifter, kan du kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden.

Når du har kontaktet Handicaprådgivningen, vil du få tildelt en sagsbehandler, som hurtigst muligt vil kontakte dig for at aftale et møde. 

Du kan også søge om dækning af nødvendige merudgifter på borger.dk

Vi følger op på din bevilling til dækning af nødvendige merudgifter som minimum en gang om året. 

Dækning af nødvendige merudgifter gives efter §100 i Lov om Social Service, også kaldet serviceloven. 

borger.dk

Kan jeg udskyde min pension?

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback