Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Udsatte og sårbare voksne Boliger og botræning for udsatte og sårbare Midlertidigt botilbud Nybrogård Velkommen til Nybrogård

Velkommen til Nybrogård

Nybrogård er et døgndækket botilbud med plads til 30 borgere med psykosociale handicap. Vi har 24 boliger efter §105 (almen bolig), fem efter §107 (midlertidig bolig) og et akuttilbud med mulighed for en til to overnatninger.

Vores mål er at støtte borgere på Nybrogård til at genvinde glæden ved livet, styrke selvstændigheden og turde benytte egne kapaciteter til at (gen-)erhverve færdigheder. Med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov skal Nybrogård være et sted, hvor de oplever livskvalitet i en atmosfære af trivsel og udvikling.

Nybrogård ligger i et roligt, naturskønt område ved Bagsværd Sø. Der er busstoppested tæt på (191, 400S, 68 og 40E), og der er indkøbsmuligheder i gåafstand.

Sådan arbejder vi på Nybrogård

Nybrogård finder sine grundlæggende værdier i recovery og rehabilitering. Medarbejderne understøtter refleksions- og udviklingsprocesser samt forankrer rehabiliteringstanken.

Vi arbejder med begreber som anerkendelse og inklusion.

Vi lægger vægt på at styrke og udvikle dine sociale kompetencer. Og, hvor det er muligt, at hjælpe dig med at udvikle færdigheder, så du kan flytte til et sted, hvor du kan klare dig med mindre hjælp.

Vi har både socialpædagoger, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, socialrådgivere og pædagogiske medhjælpere ansat. Alle vil være engageret i at støtte dig til et godt og meningsfuldt liv gennem målrettet, rehabiliterende støtte.

ADL-inspireret hverdagstræning

Med støtte fra en medarbejder, træner vi alle de færdigheder, der er nødvendige for, at du kan klare dig så selvstændigt som muligt i hverdagen. Tilpasning af aktivitet og fysiske omgivelser sker i forhold til dine behov, vaner, motivation og udfordringer.

Vi hjælper dig bl.a. med at skabe struktur i hverdagen og at indgå i sociale netværk/relationer.

Vores erfaring med at bruge ADL-inspireret hverdagstræning er, at borgerne opnår at blive så aktive og selvhjulpne som muligt.

Motiverende samtale (MI)

Motiverende samtale er en samtalemetode, der kan hjælpe dig med at finde og styrke din egen motivation for en positiv forandring af din livsstil og hen imod dine livsønsker. Den motiverende samtale bruges i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse, netværksdannelse og uddannelse eller job.

Vores erfaring med at bruge den motiverende samtale er, at borgerne får styrket deres indre motivation for forandring.

I samarbejde med dig, og på baggrund af dine ønsker og mål, tilrettelægger vi dagligdagen på en måde, som giver dig de bedste muligheder for at leve et hverdagsliv ud fra dine egne ønsker og behov. Når vi støtter dig i at formulere dine ønsker, tager vi blandt andet udgangspunkt i det rehabiliterende perspektiv. Det vil sige, at vi også har fokus på, at du deltager så aktivt som muligt i de praktiske gøremål.

På baggrund af dine ønsker, og vores faglige overvejelser, bliver der lavet delmål, som du skal arbejde med.

Mindst en gang årligt holder vi et samarbejdsmøde med dig, din kontaktperson, sagsbehandler og eventuelt andre relevante deltagere, hvor vi taler om, hvordan det er gået med dine mål, og hvordan vi bedst hjælper dig fremadrettet.

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback