Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Udsatte og sårbare voksne Boliger og botræning for udsatte og sårbare Længerevarende botilbud Kagsåhuse Velkommen til Kagsåhuse

Velkommen til Kagsåhuse

Kagsåhuse er et boligsocialt tilbud til borgere over 30 år med misbrug af alkohol. Beboerne har særlige sociale vanskeligheder der gør, at de har svært ved at indgå i et almindeligt boligmiljø. Borgerne kan også have fysiske handicaps eller følgesygdomme af et længerevarende alkoholmisbrug.
 
Beboerne på Kagsåhuse er karakteriseret ved, at de kan:

  • have et massivt og langvarigt misbrug af alkohol
  • være ude af stand til at bo i en almindelig bolig uden støtte
  • have en daglig adfærd, der vanskeligt lader sig indpasse i almindeligt boligmiljø
  • have sociale og psykiske problemer
  • få gavn af støtten fra medarbejdere og samspillet med de øvrige beboere

Personalet

Der er ansat pædagogisk og sundhedsfagligt personale, samt en kok.

Handicapvenlige efter Almenboliglovens § 105

Kagsåhuse er Almene ældreboliger/handicapvenlige efter Almenboliglovens § 105, der ejes af Gladsaxe kommune og administreres af FSB. Du kan søge boligstøtte efter gældende regler, men du må ikke samtidig have en anden lejebolig.

Kagsåhuse

Kagsåvej 97
2860 Søborg

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback