Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Udsatte og sårbare voksne Aktivitetstilbud og Væresteder Carlshuse Hjemmeplejen Carlshuse

Hjemmeplejen Carlshuse

Sådan kommer du i kontakt med Hjemmeplejen Carlshuse

Ved akutte tilfælde, hvor du skal have fat i hjemmeplejen, kan du ringe til vagttelefonen for Carlshuses hjemmeplejeteam.

Det er muligt at ringe til vagttelefonen hele døgnet.
Telefonnummeret til vagttelefonen: 21 30 55 52 

Men hvis det kan vente, så anbefaler vi, at du primært kontakter os mellem kl. 8-15.30, hvor der er flest medarbejdere på arbejde, og vi kan give dig den bedste service.

Hvis medarbejderne i Carlshuses hjemmepleje oplever, at du ikke åbner ved besøg, har vi pligt til at undersøge, hvad der er sket, eller hvor du kan være. Husk derfor altid at aflyse din aftale med hjemmeplejen via sms eller opringning til vagttelefonen, hvis du ikke er hjemme eller af anden årsag ikke ønsker hjælpen. 

Hvis du sender en sms, kan du nøjes med at skrive. ”Jeg aflyser i dag” eller ”ring mig op”. Så ringer vi til dig hurtigst muligt. Vær dog opmærksom på, at sms ikke er en sikker kommunikationsform. Vi vil derfor opfordre dig til ikke at skrive følsomme personoplysninger om dig selv eller andre.

Aflys gerne din aftale så tidligt som muligt og helst dagen før. Ved aflysning aftaler vi, om hjælpen skal gives på et andet tidspunkt.

Hvis du har brug for personlig eller praktisk hjælp, skal du eller dine pårørende søge via Visitationen. 

Læs, hvordan du søger om hjælp på gladsaxe.dk/visitationen.

Vi samarbejder om en god hverdag for dig

I Hjemmeplejen Carlshuse planlægger vi, sammen med dig, hvordan den hjælp og støtte, du er visiteret til, foregår i dit hjem, så du får den bedst mulige hverdag.

Hjemmeplejens primære opgave er at hjælpe dig med de ting, du ikke kan klare selv, og som Visitationen har vurderet, at du har behov for hjælp til.

Ved et af de første besøg aftaler vi sammen, hvordan din praktiske og personlige hjælp bliver udført, og hvad du selv kan bidrage med.

Vi udfører din hjælp i tæt samarbejde med dig og også gerne dine pårørende, hvis vi har
aftalt det på forhånd. Vi laver aftaler med dig om, hvordan dine pårørende eventuelt kan involveres, samt hvilke oplysninger de må få indsigt i.

I Carlshuses hjemmeplejeteam er vi cirka 12 social- og sundhedsassistenter.
Vi skaber sammenhæng og tryghed for dig ved at tilrettelægge, at det er et fast team af medarbejdere, som kommer og varetager din hjælp og støtte. Ved ferie, efteruddannelse og sygdom kan du dog opleve at møde andre medarbejdere end de vante.

Du vil få tilknyttet en-to kontaktpersoner, som er de medarbejdere, der vil være dine primære samarbejdspartnere. 

Du kan altid kende hjemmeplejens medarbejdere på legitimationskortet.

Vi har meget fokus på, at det er dit hjem. Det er samtidig vigtigt for os, at der er en gensidig respekt og hensyntagen mellem dig og vores medarbejdere.

Dit hjem er dog også en arbejdsplads for vores dygtige medarbejdere, og derfor skal vi lave en arbejdspladsvurdering ved et af de første besøg. I den forbindelse kan det være hensigtsmæssigt, at vi taler sammen om, hvordan dit hjem er indrettet, og om noget eventuelt skal stå eller indrettes lidt anderledes, for at vi kan give dig den bedst mulige hjælp og sikre gode arbejdsvilkår for medarbejderne.

Gladsaxe Kommune har indført rygepolitik for medarbejderne. Det betyder, at du ikke må ryge, imens medarbejdere fra Gladsaxe Kommune er i dit hjem.

Har du behov for sygepleje, kan du blive visiteret til én af vores sygeplejeklinikker. Vurderes det, at du ikke har mulighed for at møde op i klinikken, kan du i stedet få sygepleje hjemme hos dig.

Teknologi er en stor del af vores hverdag, og der udvikles hele tiden nye tekniske hjælpemidler, som kan lette hverdagens udfordringer. Det gælder også i hjemmeplejen. Vi tager en snak med dig, hvis vi vurderer, at et teknisk hjælpemiddel kan være en hjælp til dig i din hverdag.

Du kan læse mere om hverdagsteknologi på gladsaxe.dk/hverdagsteknologi

I Gladsaxe Kommune arbejder vi sundhedsfremmende. Derfor får du i forbindelse med et besøg tilbudt, at vi vejer dig for at følge din ernæringstilstand. Vi kigger også på, om du fortsat kan sætte og rejse dig uden hjælp fra andre. Hvis der er behov for det, får du efterfølgende tilbudt relevant vejledning.

Hvis du ønsker at udvide dit netværk eller oplever ensomhed, tilbyder vi dig også en snak om dette.

I Carlshuses hjemmeplejeteam er vi cirka 12 social- og sundhedsassistenter. Hjemmeplejeteamet holder til i Carlshuse i Søborg, som samler forskellige tilbud til borgere med psykisk sårbarhed. Carlshuse er borgernes hus, hvor der dagligt er aktiviteter og åbent i Café Carl. Du er også velkommen til at komme forbi i Cafe Carl.

Kontakt

Visitationen - Hjælp til borgere

Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Åbningstider

Telefontider

Hjemmeplejen Carlshuse

Carl Blochs Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback