Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Udsatte og sårbare voksne Aktivitetstilbud og Væresteder Carlshuse Frivillige for psykisk sårbare

Frivillige for psykisk sårbare

Frivilligindsatsen i Carlshuse tilbyder recovery-orienterede aktiviteter og kurser, der har til formål at støtte borgere med psykosociale udfordringer i at komme sig.

I vores tilbud har vi et særligt fokus på at støtte og motivere borgere med egne erfaringer fra psykiatrien til selv at blive frivillige – fx som medunderviser, kursusansvarlig eller foredragsholder.

Derfor tilbyder vi supervision og kompetenceudvikling til borgere med henblik på at inspirere til håb og danne bund for en øget selvtillid til at tage magt over eget liv.

Læs mere

Alle, der har lyst til at lave noget meningsfuldt, kan blive frivillige i Carlshuse, men vi har et særligt fokus på at inddrage borgere med egne erfaringer fra psykiatrien – enten fra eget liv eller som pårørende.

Som frivillig er du selv med til at sætte rammerne for dit engagement. Du vælger selv, om du vil være medunderviser på et kursus, være tovholder på en aktivitet eller noget helt tredje.

Vi tilbyder alle vores frivillige løbende supervision og støtte i det omfang, du har brug for. Du kan deltage på vores gratis kurser om recovery og mentorrollen (se fanen ”Recovery-mentor-kursus” herunder). Du får også mulighed for at indgå i et tværfagligt fællesskab med både ansatte og andre frivillige.


En central del af Carlshuses recovery-orienterede indsats er at involvere frivillige ’peers’ – dvs. borgere med egne levede erfaringer fra psykiatrien.

Ved at engagere frivillige med egne erfaringer ønsker vi først og fremmest at tilbyde et rolleskift, hvor man som frivillig får blik for, at man selv er i besiddelse af viden og erfaring, der kan være dyrebar for andre og gøre en forskel.

For deltagerne på vores aktiviteter og kurser har det også den fordel, at man som borger kan få glæde af erfaring fra en borger, der selv har oplevet psykisk sårbarhed – og dermed en viden, indsigt og mulighed for spejling, som ikke er at finde andre steder.

Overvejer du selv at blive frivillig, eller har du lyst til at vide mere om recovery? Så er vores gratis recovery-mentor-kursus et godt sted at starte.

Vi udbyder kurset to gange om året, og det kan være en god indgangsvinkel, hvis du vil lære mere om, hvad recovery går ud på, og hvordan du kan bruge dine egne erfaringer til at hjælpe andre.

En af vores kursister har blandt andet evalueret kurset således:

”På kurset har jeg fået en anden ’tankegang’ og omdefineret mig selv som en ’survivor’. Jeg har opdaget, at jeg faktisk har en monster-styrke. Det, at være psykisk sårbar, behøver ikke at give mig begrænsninger, men jeg kan vende det til en styrke og i bedste fald også være i stand til at hjælpe andre og møde dem i øjenhøjde ”.

For yderligere information om alle husets aktiviteter – læs mere under ”Aktiviteter i Carlshuse”.

Kontakt

Carlshuse

Carl Blochs Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Bemærk

Leder: Anne Bjerre Schmidt

Åbningstider

Carlshuse - Frivilligkoordinator

Carl Blochs Alle 7
2860 Søborg
evzean@gladsaxe.dk

Ring til os

Bemærk

Frivilligkoordinator, Eva Zeuthen Andersen

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback