Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Træning, støtte og sygdom Mental sundhed ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed

Mental sundhed handler om at trives og fungere godt i hverdagen – kort sagt at gøre de ting, der giver livet mening, glæde og værdi.

Hvad er mental sundhed?

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) definerer mental sundhed som ”en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker”. Når vi trives og har det godt, kan vi:

 • Udvikle og udfolde vores evner   
 • Håndtere belastninger   
 • Indgå i positive sociale relationer   
 • Bidrage til fællesskabet

ABC for mental sundhed er en forståelsesramme for arbejdet med at fremme mental sundhed. Hvad vi kan gøre for at fremme den mentale sundhed kan være diffust og komplekst, og derfor har ABC for mental sundhed kogt mental sundhedsfremme ned til tre helt enkle huskeregler:

 • A – Gør noget aktivt
 • B – Gør noget sammen
 • C – Gør noget meningsfuldt

ABC for mental sundhed er baseret på viden fra forskning fra Australien kaldet Act, Belong, Commit. Gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed kan vi forbedre og styrke vores mentale sundhed. Det er afgørende for vores trivsel, og der er mange forskellige måder og niveauer, vi kan handle på. Eksempelvis:

 • Gøre noget for andre
 • Være med i en madklub
 • Spille et spil med børnene
 • Lave en cykelklub med andre fra vejen
 • Være frivillig
 • Gå en tur
 • Snakke med naboen
 • Spille fodbold med vennerne
 • Give tid til ro og fordybelse
 • Være en del af den lokale kultur- eller idrætsforening.

I Gladsaxe Kommune er vi en del af det nationale partnerskab ABC for mental sundhed, hvor vi arbejder på at fremme borgernes og medarbejdernes mentale sundhed. ABC indgår derfor som en central del i Gladsaxe Kommunes handleplan for mental sundhed. Eksempelvis vil vi:

 • Udbygge ABC-ambassadørnetværket i Gladsaxe
 • Skabe øget synlighed for alle borgere i Gladsaxe om, at vi gennem A) aktivitet, B) fællesskab og C) meningsfuldhed kan forbedre og styrke vores mentale sundhed.

At være en del af ABC-ambassadørnetværket i Gladsaxe handler om at være repræsentant for ABC-tanken. Det vil sige, at man prøver at se sin dagligdag på arbejdspladsen eller den organisation, man er en del af, gennem ABC-brillen og er opmærksom på, om det går godt med den mentale sundhed. 

Desuden deltager man i tre årlige netværksmøder med god mulighed for at erfaringsudveksle med andre ABC-ambassadører og modtager samt videredistribuerer nyt ABC-materiale. Endelig har man mulighed for at få sparring på idéer til at udvikle og afholde ABC-arrangementer mv.

ABC - en central indsats i handleplan for mental sundhed

ABC for mental sundhed indgår som en central indsats i handleplanen for mental sundhed under Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik. 

Er du en del af en forening eller organisation, der er hjemmehørende i Gladsaxe, eller har du interesse i at arbejde med trivsel og mental sundhed, kan du kontakte vores ABC-koordinator. Gennem ABC-koordinatoren er der mulighed for:

 • At få et besøg med et oplæg om ABC for mental sundhed og om, hvordan man kan arbejde med dette i egen personale- eller borgergruppe/fællesskab
 • At blive en del af ABC-ambassadørnetværket i Gladsaxe
 • At deltage i temadage om ABC for mental sundhed
 • At få hjælp at afholde åbne borgerarrangementer om mental sundhed
 • At få viden, materialer og redskaber vedrørende ABC for mental sundhed
 • At få gennemført en ”temperaturmåling” af mental sundhed, der består af en spørgeskemaundersøgelse om, hvordan den enkelte ser arbejdet med mental sundhed i organisationen, til efterfølgende fælles drøftelse.

På hjemmesiden www.abcformentalsundhed.dk kan du læse meget mere om baggrunden for ABC for mental sundhed. Her finder du information om det nationale partnerskab, og hvordan de mange andre aktører arbejder med mental sundhedsfremme.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback