Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Misbrug af alkohol og rusmidler Gladsaxe Rusmiddelcenter Stofbehandling til voksne

Stofbehandling til voksne

Tager du stoffer? Og vil du gerne have hjælp til at komme ud af dit misbrug? Gladsaxe Rusmiddelcenter tilbyder gratis og professionel behandling til dig, der ønsker at ændre dine rusmiddelvaner.

Vi står klar til at hjælpe dig

I Gladsaxe Rusmiddelcenter står vi klar til at hjælpe dig tilbage til det liv, du ønsker at leve. Vores dygtige team sikrer, at du får en så god og fagligt kompetent behandling, som muligt.

Vores vigtigste mål er, at vi i fællesskab hjælper dig tilbage til livet og hverdagen gennem målrettet og fagligt veldokumenteret behandling.

Vores værdier bygger på en gensidig tillid til hinanden – det tror vi på skaber de bedste resultater.

Du kan helt uforpligtende og anonymt kontakte os på vores telefon, eller du kan møde op i vores åbningstid, hvor vores personale i receptionen vil tage godt imod dig. Sammen finder vi ud af hvilken indsats, der er den rette for netop dig i den specifikke situation, du står i.

Du kan enten kontakte os på telefon, eller kigge forbi i åbningstiden og bestille en tid. Du kan finde vores telefonnummer og åbningstider nederst på siden.

Gratis behandling indenfor 14 dage

Al behandling i Gladsaxe Rusmiddelcenter er gratis for dig, og du er garanteret behandling inden for 14 dage efter, at du kontakter os. Hvis du er i tvivl, om du kan benytte dig af vores behandlingstilbud, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende (og anonym) telefonisk samtale.

Du vil blive mødt af en af vores dygtige medarbejdere, som vil spørge ind til din situation for at vurdere, hvorvidt du skal have yderligere råd og vejledning eller om du skal tilbydes behandling. Du vil herefter få en tid til enten råd og vejledning eller indskrivning til et behandlingstilbud.

Vi mødes en til to gange om ugen

Mens du er i behandling, skal du forvente, at du skal deltage en til to gange om ugen. Hvis det viser sig, at du har behov for behandling af højere intensitet (dag- eller døgnbehandling), taler vi med dig om det.

Gladsaxe Rusmiddelcenter er et professionelt behandlingstilbud placeret på Østmarken 4B i Søborg. Vi er et tværfagligt hold bestående af case managers, psykologer, sundhedsfagligt personale, læger og en psykiatrisk konsulent.

Ambulant behandling

Vi tilbyder ambulant rusmiddelbehandling, hvilket betyder, at behandlingen foregår i dagtimerne/sen eftermiddag.

Det er frivilligt at gå i rusmiddelbehandling

Det er frivilligt at gå i rusmiddelbehandling. Vi arbejder med evidensbaserede metoder, og tager udgangspunkt i den kognitive tilgang. Du kommer til at arbejde med din motivation, tvivl og nogle gange benægtelse. Det skal give mening for dig, så du kommer også til at arbejde med, hvad en positiv forandring kan betyde for dig og dit liv.

Læs mere om vores metoder og tilgange på Tilbudsportalen

Vi tilbyder gruppebaseret rusmiddelbehandling og individuelle samtaler, som finder sted i vores indbydende og lyse lokaler, der, ligesom hele huset, er handicapvenlige.

Dine egne mål for behandlingen

Du sætter dine egne mål for behandlingen, og vi støtter dig i målrettet at arbejde på at komme tættere på dit mål. Der kan indgå øvelser eller hjemmearbejde i behandlingen, som det er vigtigt, at du engagerer dig i for at behandlingen har så god en effekt, som muligt.

Vi har gode erfaringer med at anvende en familieorienteret tilgang, hvor vi inddrager partner, børn, familie og netværk i det omfang det er muligt og meningsfuldt. Det er rusmidlerne, der er i centrum. Når vi inddrager partner, børn og øvrigt netværk, har vi derfor udelukkende fokus på, hvilken betydning brugen af rusmidler har for de enkelte familiemedlemmer og familien som helhed.

Dine pårørende kan være en del af behandlingen

Vi vil tale med dig om, hvem du har lyst til at involvere i din behandling. Det gør vi fordi dine pårørendes viden om dig, og den behandling du gennemgår, kan være med til at gøre behandlingen bedre, og senere fastholde de mål du når gennem behandlingen.

Støtter dig gennem din behandling

Pårørende kan for eksempel være din familie, en nær ven eller et andet menneske, som kan støtte dig i at gennemføre behandlingen. Det er vigtigt, at samarbejdet med dig og dine pårørende er kendetegnet ved respekt, tillid og med dine behov i centrum.

Valget er dit

Det kan være du ikke har lyst til at involvere dine pårørende/andre i din behandling – måske ændrer det sig over tid. Vi har rigtig god erfaring med, at familie eller pårørende involveres. På den måde kan de støtte dig.

Har du børn under 18 år?

Vi spørger altid ind til, om du har børn under 18 år, og hvordan situationen er i din familie. Vi kan bygge bro til støtte i andre afdelinger, for eksempel Familieafdelingen.

Vores læger og sundhedspersonale kan hjælpe med medicin og anden sundhedsfaglig behandling, og dette kan støtte dig i forhold til at opnå dine mål for behandlingen.

Når du indskrives i vores behandling, har du ret til en tid hos vores læge senest 14 dage efter du første gang henvender dig.

En samlet indsats

Den sundhedsfaglige indsats bliver tæt koordineret med din sociale behandling. Udover den lægefaglige indsats, kan den sundhedsfaglige indsats også bestå af indsatser, der sikrer, at der bliver taget hånd om din øvrige sundhed.

Vi ved, at mange, der bruger rusmidler, har bagvedliggende årsager, som kan forårsage rusmiddelbruget. Vores psykologer tilbyder screening for eventuelle psykiske sårbarheder, og du kan efter konkret vurdering blive tilset af vores speciallæge i psykiatri.

Samarbejde med Region Hovedstadens psykiatri

Har du behov for yderligere hjælp, arbejder vi sammen med Region Hovedstadens psykiatri, som kan henvise til behandling.

Vi kan hjælpe dig med at rådgive og vejlede om økonomi, job, bolig eller andre sociale problemstillinger. Ligeledes støtter vi dig gerne i samarbejdet med andre dele af kommunen eller andre relevante aktører, da en helhedsorienteret indsats er vigtig for, at du kan opnå dine personlige målsætninger i forhold til rusmidler.

Vejleder om frivillige tilbud

Vi har mulighed for at vejlede om frivillige tilbud – både i privat og kommunalt regi – og kan medvirke til brobygning til kommunale væresteder.

Hjælp uden for åbningstiden

På Giftlinjen kan du få rådgivning døgnet rundt.

Læs mere og stoffer og alkohol

Læs om forskning på rusmiddelområdet hos Center for Rusmiddelforskning

Rusmiddelcentret

Østmarken 4B
2860 Søborg
rusmidler@gladsaxe.dk

Ring til os

Bemærk

Der kan tilbydes individuelle samtaler udenfor åbningstid

Åbningstider

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback