Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Misbrug af alkohol og rusmidler Bo- og opholdstilbud Tornehøjgård

Tornehøjgård

Tornehøjgård er et forsorgshjem for hjemløse. Brugerne har et aktivt misbrug af stoffer og måske også en psykisk lidelse. Tornehøjgård drives af Gladsaxe Kommune efter paragraf 110 i Serviceloven.

Hvilken støtte tilbyder vi

Det vigtigste formål med opholdet er at du kommer ud af hjemløshed. Vi samarbejder med dig og din hjemkommune om at afklare din sociale situation og finde den bedste boligløsning.

I nogle tilfælde vil din hjemkommune hjælpe dig med en lejlighed eller visitere dig til et bosted eller lignende. I andre tilfælde hjælper vi dig med at blive skrevet op til bolig, hvor der er overskuelig ventetid. Det afhænger af din sociale situation.

Lægebesøg, møder og lignende

Ved siden af boligsøgning kan vi også hjælpe med andre ting for at forbedre din sociale og sundhedsmæssige situation.

Du kan foreksempel få støtte til:

  • læge- og hospitalsbesøg
  • møder i kommunen
  • ansøgning om kontanthjælp
  • retsmøder
  • støtte at læse breve emails eller digitale post 

Der er personale hele døgnet der kan vejlede dig og tale med dig om dine problemer.

Misbrugsbehandling og medicinadministration

Hvis du er tilknyttet misbrugsbehandling, støtter vi gerne op om behandlingen, men den almindelige transport til afhentning af støttemedicin, må du selv kunne klare.
Vi administrerer ikke metadon, men administration af anden medicin kan vi hjælpe med i begrænset omfang, efter dit behov.

Hjælp til praktiske ting at vaske tøj og gøre rent 

Rengøring af værelset, tøjvask og den slags, hjælper vi dig med hvis vi vurderer at du har behov for hjælp, men som udgangspunkt er det noget du selv skal gøre. På samme måde kan vi hjælpe med indkøb af tøj og lignende.

Der er oftest komplekse problemstillinger i forbindelse med hjemløshed. Vi hjælper individuelt ud fra rehabiliterende principper. Det vil sige, at vi samarbejder med dig og andre fagfolk om at løse problemerne.

Målet skal altid være at forbedre din samlede fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne.  Vi beskriver målene i en indsatsplan, som vi laver og evaluerer sammen med dig.

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”. (Kilde: "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet - Rehabilitering i Danmark" (2004))

Når du flytter fra Tornehøjgård i din egen lejlighed, kan du få efterforsorg i en periode. Du får besøg i din lejlighed, og vi hjælper dig med nogle af de samme ting, så du får en god begyndelse i lejligheden og styr på alt det praktiske.

Mad

Der er tre måltider om dagen, dem skal du betale for. Kan du ikke komme til måltiderne, kan du få sat maden til side, eller du kan tage mad i beboerkøleskabet. Der er kaffe, the, brød, ost, mælk og yoghurt

Møblerede værelser

Værelserne er med eget bad og møblerede. Du kan have ejendele med svarende til ca. 2 flyttekasser og et tv. Egne møbler er der desværre ikke plads til. Du står selv for rengøring af værelset.

Hyggeligt fællesrum

Der er fællesrum med tv, computer, bordtennis og billard. Der er et godt udstyret motionsrum og et krea-rum, hvor man kan male og sy. Der er enkelte fællesaktiviteter, som motionsfredag og banko. Hver 4. uge er der beboermøde, hvor vi kan drøfte stort og småt om livet på Tornehøjgård.

Busserne kører tæt forbi

Bus 164, 165 og 300S går tæt forbi Tornehøjgård.

Du kan selv henvende dig til Tornehøjgård, eller du kan gøre det via din kommune, hospital eller andet.

Hvis du er i målgruppen for Tornehøjgård, bliver du inviteret til en indskrivningssamtale hvor du får flere oplysninger og vi taler om formålet med dit ophold.

Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning

Forsorgshjem er landsdækkende, og det er lederen af Tornehøjgård, der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning. Du skal altså ikke visiteres af din hjemkommune, men vi samarbejder med din hjemkommune om din boligløsning efter det midlertidige ophold på Tornehøjgård.

Tornehøjgård

Klausdalsbrovej 271
2860 Søborg
tornehoejgaard@gladsaxe.dk

Ring til os

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback