Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Hverdagsteknologi Projekter om hverdagsteknologi Tryghedsskabende teknologi

Tryghedsskabende teknologi

Tryghedsskabende hverdagsteknologier er bl.a. sensorer, som kan give medarbejderne en alarm, når en borger er faldet i sin bolig. Det kan også være sensorteknologi som understøtter virtuelt kigge ind besøg hos borgeren om natten, eller en sporingsteknologi (GPS) for borgere, som kan have svært ved at finde hjem, når de er ude og gå tur på egen hånd.

Teknologier som er med til at øge livskvaliteten for borgere med demenssygdom fx at muliggøre sporing af borgere som savnes.

Status: Taget i brug 

Leverandører: 

Et nødkaldeapparat og minisender, der kan hænge om halsen eller sidde i et armbånd.

Status: Taget i brug 

Leverandør: Tunstall

Mobilt anlæg med iltfortrængende INERGEN® som alternativ til vandbaserede brandslukningsteknologier. 

Status: Taget i brug 

Leverandør: FireEater

Teknologi som ved hjælp af en 3D infrarød sensor detekterer bevægelse i boligen og alarmerer ved fald eller behov for hjælp.

Status: Taget i brug  

Leverandør: www.roommate.no

Alarm- og sensorteknologi til håndtering af overfald og andre situationer hvor medarbejderne har akut brug for hjælp og assistance. Teknologien er også til borgere der er i risiko for personskade også benævnt som nødkald i hjemmeplejen og i plejeboligenhederne.   

Status: Taget i brug 

Leverandør: Intelligent Care og Tunstal

Der er indført to typer sensorer: 1) En sensor, som sender en alarm, hvis beboeren får et epileptisk anfald i sin seng, 2) En sensor, som registrerer hvis borgeren forlader sin seng om natten, og som derfor tænder lyset i boligen. 

Status: Taget i brug 

Leverandør: Tunstall og Intelligent Care

Sensor- og kompressionsbind som måler omfanget af borgerens hævede ben, så behandling kan tilpasses herefter.

Status: Taget i brug 

Leverandører: 

www.Specialbandager.dk

www.Icompression.dk 

Prøvehandling på tværs af hjemmepleje og akutmodtagelse. Målgruppen er borgere som er faldet og har været på akutmodtagelsen. Der er inddraget aktivitetsmålingsudstyr og dialog med borgerne om egen måling/aktivitetsniveau efter faldet.  

Status: Stoppet

Leverandør: SENS motion

Med en lille kropsbåren sensor er det muligt at foretage døgnrytmemålinger hos borgere som er meget urolige, og som ikke selv kan udtrykke deres behov. Med udgangspunkt i målingen kan medarbejderne tilbyde en mere relevant pleje.  

Status: Stoppet

Leverandør: BRANE

Hverdagsteknologi

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
ssfhverdag@gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback