Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Hverdagsteknologi Projekter om hverdagsteknologi Struktur/ Planlægningsteknologi

Struktur/ Planlægningsteknologi

Her handler det om skærme og infotavler til planlægning af borgeres dagligdag og optimering af medarbejderes arbejdsgang. Struktur-apps hører også til denne kategori.

Som led i en analyse af hverdagsteknologiske potentialer i Gladsaxe Kommune afprøves forskellige typer intelligente drikkeglas og kopper med stemmepåmindelse, anti-skvulpefunktion mv.  

Status: I gang 

Leverandør: ZiboCareAquatime   

Der opsættes storskærme i vagtrummene i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, i plejeboligenhederne og på botilbuddene med henblik på at understøtte mere effektiv prioritering af arbejdsopgaverne (med fagsprog også kaldet triagering). Der indgår software, som gør omsorgsjournalens komplekse indhold overskueligt for medarbejderne.
 
Status: I gang 
 
Leverandør: I3 og KMD 

IBG står for Interaktiv BorgerGuide og er et digitalt, pædagogisk værktøj, vi har valgt at bruge i vores tilbud på Handicapområdet og på området for psykiatri og særlige indsatser. Via IBG-skærmene eller IBG’s app (til din egen smartphone eller tablet) kan du blandt andet se, hvilke aktiviteter der er mulighed for, billeder af tidligere aktiviteter, hvem der er på arbejde, og hvad vi skal have at spise. 

IBG skærme er interaktive elektroniske opslagstavler, som er udviklet til borgere med særlige behov.

Status: Taget i brug

Leverandør: Proreact

Projekt som undersøgte muligheder for at dokumentere i borgerens hjem.

Status: Taget i brug

Leverandør: Apple 

Projekt om indførsel af QR-koder, som hjælper borgerne med at betjene et specifikt produkt eller udføre handlinger i en bestemt rækkefølge.

Status: Taget i brug 

Leverandør: ScanHow

For at understøtte at nødkalds- og alarmsystemer mv. kan fungere optimalt udskiftes alle gamle DECT telefoner i plejen med smartphones/nye vagttelefoner.

Status: Taget i brug

Leverandør: Apple og TDC    

Software som omsætter tale til tekst på computeren.

Status: Stoppet

Leverandør: Dictus Aps

Tidlig opsporing er et it-værktøj og en metode, som kan identificere begyndende sygdom og eventuel forværring hos ældre.

Status: Stoppet

Leverandør: Symmetric

Bedre flow af informationer er et projekt, der undersøger hvordan dokumentation, sygeplejeydelser og medicinhåndtering i plejen bliver løst smartere og mere effektivt ved hjælp af nye it-løsninger.

Status: Stoppet

Leverandører: 

  • Careplan fra EG Emergency
  • Pallas Informatik
  • Sekoia
  • Symmetric

Hverdagsteknologi

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
ssfhverdag@gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback