Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Seniorer Sundhed og forebyggelse Genoptræning og træning

Genoptræning og træning

Gladsaxe Kommune tilbyder flere forskellige slags genoptræning, vedligeholdende træning, forebyggende fysisk træning samt vederlagsfri fysioterapi. Seniorer har mulighed for at benytte sig af de mange motionstilbud og træningshaven ved Kildegården som er åbent for alle. I nogle tilfælde er det muligt at få kørsel til træning og genoptræning, hvis man ikke kan transportere sig selv. 

Vi tilbyder denne træning og genoptræning

Hvis du har været indlagt på hospital og lægen vurderer, at du har behov for genoptræning, bliver der udarbejdet en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen sendes elektronisk til Kildegården Genoptræning på udskrivelsesdagen.

Du bliver kontaktet telefonisk med tilbud om tid til en afklarende samtale. Efterfølgende modtager du et brev med tidspunktet og praktiske oplysninger. Den afklarende samtale skal tilbydes indenfor 7 dage talt fra udskrivelsesdagen. Hvis der mod forventning opstår ventetid ud over de 7 dage, vil du blive informeret og vejledt om muligheden for at vælge en privat leverandør i stedet.

Forventning og mål for træningen

Ved den afklarende samtale afklares forventninger og mål for træningen med udgangspunkt i dine behov, ønsker og motivation. Endvidere tager vi stilling til om andre sundhedsindsatser for eksempel rygestop eller Lær at tackle-kursus er relevante. Du vil også blive instrueret i hjemmeøvelser, der oftest er en del af planen, da det giver dig det mest optimale udbytte at følge op på træningen hjemme.

Formålet med genoptræningen er:

 • At du opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt.
 • At du selv kan videreføre træningen uden støtte fra ergo- og/ eller fysioterapeut.
 • Er du erhvervsaktiv og sygemeldt, tilstræbes det endvidere, at du opnår et funktionsniveau, der gør det muligt for dig at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvordan foregår genoptræningen?

Genoptræningen foregår som udgangspunkt på hold, men kan også foregå individuelt enten på træningscentret eller i eget hjem. Genoptræningen kan også indeholde vejledning, rådgivning og selvtræning.

Træningsteknologi kan hjælpe

Forskellige træningsteknologier kan indgå som inspiration og støtte i træningsforløbet. Læs mere i punktet træning med træningsteknologi.

Forudsætningen for et vellykket genoptræningsforløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Hvor foregår genoptræningen?

Genoptræningen foregår på Kildegården Genoptræning eller eget hjem. Hvis du bor i en plejebolig, vil træningen foregå der. Genoptræningen kan desuden foregå på Kildegården Midlertidige Pladser, såfremt du lever op til kriterierne for et ophold. 

Genoptræning i andre kommuner

Genoptræningen kan efter lov om frit valg tillige tilbydes i andre kommuner, hvis disse accepterer.

Du kan få tilbudt genoptræning, selvom du ikke har været indlagt på hospitalet, for eksempel hvis du har været syg uden at have været indlagt, men har fået sværere ved at klare dagligdags opgaver. Hvis du mener, at du har behov for genoptræning kan du kan kontakte Visitationen på telefon 39 57 55 53 mellem kl. 9 til 14 eller på mail sofvis@gladsaxe.dk

Læs hvordan du bliver visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp

Visiteret genoptræning og afklarende samtale

Hvis du bliver visiteret til genoptræning, vil Visitationen sende elektronisk besked til Kildegården Genoptræning, hvorefter du vil blive kontaktet telefonisk med tilbud om tid til en afklarende samtale. Efterfølgende vil du modtage et brev med tidspunktet og praktiske oplysninger. Den afklarende samtale skal tilbydes indenfor 10 arbejdsdage.

Forventninger og mål for træningen

Ved den afklarende samtale afklares forventninger og mål for træningen med udgangspunkt i dine behov, ønsker og motivation. Endvidere tager vi stilling til om andre sundhedsindsatser kan være relevante. Det kan for eksempel være rygestop eller et Lær at tackle-kursus. Du bliver instrueret i hjemmeøvelser, der oftest er en del af planen, da det giver dig det mest optimale udbytte  at følge op på træningen hjemme. 

Genoptræningen sigter mod:

 • At du ved målrettet og tidsbegrænset genoptræning opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, psykisk og socialt.
 • At du undgår vedvarende eller yderligere svækkelse.
 • At forebygge, at der opstår behov for øget støtte, samt at forebygge hospitalsindlæggelse.
 • At du selv kan videreføre træningen uden støtte fra ergo- og/ eller fysioterapeut.
 • Er du erhvervsaktiv og sygemeldt, tilstræbes det endvidere, at du opnår et funktionsniveau, der gør det muligt for dig at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvordan foregår genoptræningen?

Genoptræningen foregår enten på hold eller individuelt. Genoptræningen kan også indeholde vejledning, rådgivning og selvtræning.

Træningsteknologi kan hjælpe

Forskellige træningsteknologier kan indgå som inspiration og støtte i træningsforløbet. Læs mere i punktet træning med træningsteknologi.

Forudsætningen for et vellykket genoptræningsforløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Hvor foregår genoptræningen?

Genoptræningen foregår på Kildegården Genoptræning eller i eget hjem. Hvis du bor på i plejebolig foregår der. Hvis du bor på Kildegården Midlertidige Pladser modtager du genoptræning der.

I Gladsaxe Kommune benytter vi træningsteknologi til at understøtte genoptræningsforløb i de tilfælde, hvor vi vurderer at løsningen vil bidrage til øget selvstændighed og størst mulig selvhjulpenhed.

Icura

Icura er en app og en sensor, der kan støtte og inspirere dig i din genoptræning. Du kan udføre dine daglige øvelser hjemme eller i naturen, når det passer dig bedst. Ved den afklarende samtale kan du, sammen med din terapeut, vurdere om du kan have gavn af denne form for træning. 

Sådan fungerer Icura

Icura består af en app og en bevægelsessensor, der registrerer øvelser samt daglige aktiviteter. Du kan tage sensoren i lommen og på den måde tælle dine skridt, og registrere at du udfører dine øvelser og andre daglige aktiviteter. Terapeuten kan følge din træning via en computer, og der kan følges op på din hjemmetræning telefonisk eller på hold.

Download Icura´s app

Hvis du aftaler med din terapeut at du skal starte op med Icura, skal du downloade en app til din telefon. Du finder vejledningen til at hente Icura app´en her.

Skærmtræning 

Med skærmtræning kan du træne i egen bolig, når du har tid og lyst, frem for at skulle møde op på træningscenteret. Træningsprogrammet er individuelt tilpasset, og giver dig mulighed for at træne flere gange dagligt.

Ved den afklarende samtale kan du, sammen med din terapeut, vurdere om du kan have gavn af denne form for træning. 

Sådan fungerer Skærmtræning 

Via en skærm med indbygget kamera bliver du instrueret i en række træningsøvelser. På skærmen kan du samtidigt se dig selv træne. Kameraet registrerer dine bevægelser og sender data til terapeuten.  

Oplysningerne om dit genoptræningsforløb følges af en terapeut på Træningscenter Gladsaxe, som løbende kan tilpasse øvelserne efter dine behov 

Sofacykel 

En sofacykel er et sæt cykelpedaler, der står på gulvet og en tablet der er sæt op i dit hjem i en periode. På tabletten vælger du en rute du gerne vil cykle.

Ved den afklarende samtale kan du, sammen med din terapeut, vurdere om du kan have gavn af denne form for træning. 

Sådan fungerer træning med sofacykel 

På pedalerne sidder en sensor. Når du kører rundt på pedalerne, forbinder sensor til tablet og din cykelrute vil være i gang. Tablet har cykelvideoer for eksempel fra lokalområdet, Dyrehaven og København 

Hjemmetræning med Exorlive

Med Exorlive kan du få et individuelt træningsprogram, som du kan støtte dig i din hjemmetræning.

Sådan fungerer træning med ExorLive

Du kan få dine hjemmeøvelser tilsendt eller via en app adgang. Via billeder, tekst og video får du vejledning i dine øvelser.  

Du kan blive tilbudt vedligeholdende træning efter Serviceloven § 86,2 hvis du har, eller er i risiko for at få, betydelige begrænsninger i din fysiske, eller psykiske funktionsevne som følge af sygdom eller skade, der ikke behandles i tilknytning til en hospitalsindlæggelse. Hvis du mener at du har behov for vedligeholdende træning, kan du kontakte visitationen.

Visiteret genoptræning og afklarende samtale

Hvis du bliver visiteret til vedligeholdende træning, vil Visitationen sende elektronisk besked til Kildegården Genoptræning, hvorefter du vil blive kontaktet telefonisk med tilbud om tid til en afklarende samtale. Efterfølgende vil du modtage et brev med tidspunktet og praktiske oplysninger. Den afklarende samtale skal tilbydes indenfor 10 arbejdsdage.

Forventninger og mål for træningen

Ved den afklarende samtale afklares forventninger og mål for træningen med udgangspunkt i dine behov, ønsker og motivation. Endvidere tager vi stilling til om andre sundhedsindsatser kan være relevante. Det kan for eksempel være rygestop eller et Lær at tackle-kursus. Du bliver instrueret i hjemmeøvelser, der oftest er en del af planen, da det giver dig det mest optimale udbytte at følge op på træningen hjemme.

Den vedligeholdende træning sigter mod:

 • At give dig støtte til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, hvis du på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. 
 • At den vedligeholdende træningsindsats er tilrettelagt på en sådan måde, at den dels forebygger, at problemerne for dig forværres, dels sigter på at fastholde den erhvervede funktionsevne, så du har mulighed for at opnå eller fastholde et selvstændigt og meningsfuldt liv med størst mulig selvhjulpenhed.
 • At du understøttes i brug af egne ressourcer med fokus på egen indsats under træningsforløbet og efter afslutningen.

Hvordan foregår træningen?

Den vedligeholdende træning foregår som udgangspunkt på hold, men kan også foregå individuelt enten på Kildegården Genoptræning eller i eget hjem.

Hvis du er generelt svækket kan træningsteknologi være en del af træningstilbuddet, læs mere i punktet træning med træningsteknologi.

Forudsætningen for et vellykket træningsforløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Hvor foregår træningen?

Genoptræningen foregår på Kildegården Genoptræning eller i eget hjem. Hvis du bor på i plejebolig foregår der. Hvis du bor på Kildegården Midlertidige Pladser modtager du genoptræning der.

Borgere med demens

For borgere med demens er der et særligt tilbud om vedligeholdende træning på Bakkegården.

Hvis du har KOL, Type 2 Diabetes, hjertekarsygdomme, kræft, senfølger efter kræft, erhvervet hjerneskade eller nyopståede lændesmerter kan du få forebyggende fysisk træning efter henvisning fra egen læge. Har du let til moderat demens, kan du kontakte demenskoordinator for henvisning til træningstilbud.

Hvis du har inkontinensproblemer, kan du henvende dig til Kildegården Genoptræning. Du kan også få en henvisning fra din læge.

Hvis du bliver henvist til forebyggende fysisk træning, vil Kildegården Genoptræning kontakte dig telefonisk med tilbud om tid til en afklarende samtale. Efterfølgende vil du modtage et brev med tidspunktet og praktiske oplysninger. Den afklarende samtale skal tilbydes indenfor 10 arbejdsdage.

Forventninger og mål for træningen

Ved den afklarende samtale afklares forventninger og mål for træningen med udgangspunkt i dine behov, ønsker og motivation. Ved samtalen tager vi stilling til om andre sundhedsindsatser er relevante, idet den fysiske træning ofte er en del af et forløb for borgere med kronisk sygdom med flere indsatser.

Sundhedsindsatserne kan for eksempel være:

 • sygdomsmestring
 • ernæringsindsats
 • rygestop
 • forebyggende samtale om alkohol.

Du bliver også instrueret i hjemmeøvelser, der oftest er en del af planen, da det giver dig det mest optimale udbytte at følge op på træningen hjemme.

Formålet med den forebyggende fysiske træning er:

 • At forbedre dit funktionsniveau og livskvalitet og at øge dine handlekompetencer.
 • At motivere dig til at være fysisk aktiv, videreføre træningen og opnå gode træningsvaner.
 • Ved langsigtede mål at reducere din samlede risiko for yderligere sygdomsudvikling.
 • Er du erhvervsaktiv og sygemeldt tilstræbes det endvidere, at du opnår et funktionsniveau, der gør det muligt for dig at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvordan foregår træningen?

Træningen foregår som udgangspunkt på hold, men kan også foregå individuelt enten på Kildegården Genoptræning eller i eget hjem. Træningen kan også indeholde vejledning, rådgivning og selvtræning.

Hvis du er generelt svækket, kan træningsteknologi være en del af træningstilbuddet, læs mere i punktet træning med træningsteknologi.

Forudsætningen for et vellykket genoptræningsforløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Hvor foregår genoptræningen?

Genoptræningen foregår på Kildegården Genoptræning eller i dit eget hjem.

Ønsker forebyggende fysisk træning

Hvis du ønsker en henvisning til forebyggende fysisk træning, skal du kontakt din egen læge.


Inkontinens (ufrivillig vandladning eller afføring) er en folkesygdom ingen taler om. Den rammer mennesker i alle aldre, 400.000-500.000 danskere har inkontinens. Ved træning hos en specialuddannet fysioterapeut og ved ændring af vaner kan syv ud af ti få afhjulpet problemet.

Problemer med inkontinens

Du kan rette henvendelse til Kildegården Genoptræning eller få henvisning fra egen læge:

 • Hvis du er over 18 år og har problemer med at holde på urin eller luft/ afføring.
 • Hvis du efter fødslen får konstateret svag eller ingen knibefunktion af lægen.

Børn med inkontinens

Forældre til børn med inkontinens kan kontakte Sundhedsplejen.

Henvist til træning ved inkontinens

Hvis du bliver henvist til træning ved inkontinens, bliver du kontaktet telefonisk af Kildegården Genoptræning med tilbud om tid til en afklarende samtale. Efterfølgende vil du modtage et brev med tidspunktet og praktiske oplysninger. Den afklarende samtale skal tilbydes indenfor 10 arbejdsdage.

Forventninger og mål for træningen

Ved den afklarende samtale afklares forventninger og mål for træningen med udgangspunkt i dine behov, ønsker og motivation. Fysioterapeuten foretager en gynækologisk undersøgelse af musklerne i din bækkenbund, så øvelserne kan tilpasses til dit behov. Du bliver instrueret i hjemmeøvelser, der oftest er en del af planen, da det giver dig det mest optimale udbytte at følge op på træningen hjemme. Ved samtalen tager vi stilling til om andre sundhedsindsatser er relevante. Det kan for eksempel være rygestop eller et Lær at tackle-kursus.

Formålet med den forebyggende fysiske træning er

 • At forbedre dit funktionsniveau og livskvalitet og at øge dine handlekompetencer.
 • At motivere dig til at være fysisk aktiv, videreføre træningen og opnå gode træningsvaner.
 • Det langsigtede mål, der er at reducere din samlede risiko for yderligere udvikling af inkontinens.

Hvordan foregår træningen?

Træningen foregår som udgangspunkt på hold, men kan også foregå individuelt på Kildegården Genoptræning. Træningen kan også indeholde vejledning, rådgivning og selvtræning.

Forudsætningen for et vellykket genoptræningsforløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Hvor foregår genoptræningen?

Genoptræningen foregår på Kildegården Genoptræning.

Henvisning til træning ved inkontinens

Kontakt egen læge hvis du ønsker henvisning til træning ved inkontinens eller kontakt Kildegården Genoptræning.

Vederlagsfri fysioterapi giver dig mulighed for at modtage fysioterapi, der kan være med til at forbedre og vedligeholde funktioner eller forsinke en forringelse af funktioner. Det gælder hos voksne og børn, der har et varigt, svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Henvisning fra egen læge eller speciallæge

For at få vederlagsfri fysioterapi, skal du henvises af egen læge eller en speciallæge. Henvisningen skal indeholde en beskrivelse af dit aktuelle sygdomsbillede samt den funktionsnedsættelse, som fysioterapien skal rettes mod.

Den vederlagsfri fysioterapi sigter mod:

 • At forbedre, vedligeholde og forsinke en forringelse af funktioner hos dig, der har et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.
 • At vedligeholde og om muligt forbedre den erhvervede funktionsevne, så du har mulighed for at opnå eller fastholde et selvstændigt og meningsfuldt liv med størst mulig selvhjulpenhed. Du understøttes i brug af egne ressourcer under og efter forløbet.

Hvordan foregår træningen?

Vi kan tilbyde dig holdtræning, hvis du har behov for individuel behandling skal du henvende dig til en privatpraktiserende fysioterapeut.

Forudsætningen for et vellykket forløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Hvor foregår træningen?

Træningen foregår på Kildegården Genoptræning.

Ønsker henvisning til vederlagsfri fysioterapi

Kontakt egen læge eller speciallæge hvis du ønsker henvisning til vederlagsfri fysioterapi.

Det er den bagved liggende lovgivning for de forskellige typer af træning og genoptræning, der er afgørende for muligheden for at få hjælp til kørsel. Se evt. uddybning i kommunens kvalitetstandarder.

Kørsel til genoptræning efter indlæggelse på hospital
Formålet er at dække evt. behov for befordring til og fra genoptræning, hvis du har en genoptræningsplan fra hospitalet.

Kørsel kan ydes, hvis mindst et af følgende kriterier er opfyldt:

 • Du modtager pension efter de sociale pensionslove
 • Afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km
 • Din tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler. 

Kildegården Genoptræning vurderer sammen med dig, i hvilket omfang du har behov for kørsel og sørger for bestillingen. Kørslen er gratis.

Hvis du modtager pension efter de sociale pensionslove, men kan transportere dig selv for eksempel med Movia Flextur, kan du søge om befordringsgodtgørelse, hvis udgiften overstiger kr. 42,- tur/retur.

Hvis du ikke modtager pension efter de sociale pensionslove, kan du søge om befordringsgodtgørelse, hvis du er berettiget til kørsel jf. kriterie 2 eller 3 ovenfor, men kan transportere dig selv for eksempel med Movia Flextur. Dog skal udgiften overstige kr. 100,- tur/retur.

Blanket til ansøgning om befordringsgodtgørelse udleveres ved forespørgsel hos Kildegården Genoptræning.

Du kan få kørsel til følgende

 • Genoptræning uden indlæggelse på hospital
 • Til vedligeholdende træning
 • Vederlagsfri fysioterapi
 • Forebyggende fysisk træning

Formålet er at give mulighed for befordring til og fra Kildegården Genoptræning, når egen transport ikke er mulig grundet nedsat funktionsevne.

Kørsel kan som hovedregel ikke ydes til dig, hvis:

 • Du kan benytte offentlige transportmidler, Movia Flextur, Movia Flex-Handicap.
 • Der er en bil i husstanden, som du kan benytte.
 • Du er berettiget til støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114.
 • Du er bevilget el-kørestol/scooter, der kan dække behovet.

Der opkræves egenbetaling.

Hvis du mener, du har behov for denne type kørsel, skal du kontakte Kildegården Genoptræning.

Kørsel til Senioridræt

Formålet er at give mulighed for deltagelse på Senioridræts ”rollatorhold” en gang om ugen.

Kørsel ydes til pensionister, der ikke kan benytte offentlige transportmidler, Movia Flextur og Movia Flex-Handicap, på grund af funktionsnedsættelse. Du skal endvidere være bevilget ganghjælpemiddel eller kørestol.

Som hovedregel ydes ikke kørsel:

 • Hvis der er en bil i husstanden, der kan benyttes.
 • Hvis du er berettiget til støtte til køb af bil efter servicelovens § 114.
 • Hvis du er bevilget el-kørestol/ -scooter, der kan dække behovet.

Der opkræves egenbetaling.

Hvis du mener, du har behov for kørsel, skal du kontakte Senioridræt.

Er du efterlønsmodtager eller pensionist og har lyst til at motionere sammen med andre?

Du kan læse meget mere om vores tilbud om senioridræt

Kom så ofte du vil og vær god ved dig selv, styrk din balance og få en stærkere krop.
Hold dig fysisk aktiv i den udendørs træningshave, som er gratis og åben for alle borgere i Gladsaxe Kommune, både borgere i træningsforløb og borgere, der kommer hjemmefra.

På området kan du udfordre din fysik, udholdenhed og balance. I Træningshaven kan du træne din krop i træningsredskaberne. Der er benpres, armcykel og crosstrainer og flere andre redskaber. Du kan udfordre balancen på bakker, trapper, gangbro og stier med ujævnt og forskelligt underlag og gå på den 290 meter afmærkede gangrute på området.

Selvtræning

 • Du kan hente et program til selvtræning i træningshaven hos Kildegården Genoptræning. 
 • Træningshaven ligger ved Kildegården Genoptræning ud mod Søborg Hovedgade 190, 2860 Søborg.
 • Træningshaven har åbent hele dagen og har belysning, så du også kan træne om aftenen.

Kildegården Genoptræning

Søborg Hovedgade 190
2860 Søborg

Ring til os

Bemærk

Der er også indgang fra Kildebakkegårds Allé 165, 2860 Søborg

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback