Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Seniorer Sundhed og forebyggelse Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Hvis du er fyldt 65 år og ikke modtager hjemmehjælp til både personlig pleje og praktisk hjælp, kan du få forebyggende hjemmebesøg. 

Forebyggende hjemmebesøg er et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.

Formålet med besøget er at rådgive og vejlede om aktiviteter, sundhedstilbud og støttemuligheder for at øge tryghed og trivsel og evnen til at klare sig selvstændigt i eget hjem.

Forebyggende hjemmebesøg

Når du fylder 70 år og bor alene modtager du et brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Når du fylder 75 år modtager du et brev med et tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Hvis vi sammen vurderer, at du har behov for det, får du tilbudt et årligt besøg, når du er mellem 75 år og 80 år.

Når du fylder 80 år, bliver du inviteret til et informationsmøde, men du kan også vælge at få et besøg i hjemmet i stedet. 

Fra du bliver 82 år vil du hvert år få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Du kan altid aflyse besøget, hvis du ikke ønsker det.

Har du mistet din ægtefælle, bliver du automatisk tilbudt forebyggende hjemmebesøg. 

Har du været ugift, men har mistet en samlever eller partner, har du også mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg med særligt fokus på sorgvejledning. Her er du velkommen til at kontakte os og aftale et besøg. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Det er også en mulighed at deltage i Sorggruppe for seniorer.

Hvis du er mellem 65 og 80 år, og du er i en særlig sårbar situation, kan du få et forebyggende hjemmebesøg, hvis du eller dine pårørende selv henvender jer.

Er du bekymret for en nabo eller andre, kan du henvende dig til en forebyggelseskonsulent, hvis vedkommende er indforstået med det.

Eksempler på særlige sårbare situationer kunne være, hvis du er omsorgsgiver for en syg samlever eller efter en indlæggelse.

Samtalen tager altid udgangspunkt i de emner, som du synes, er vigtige for at have det godt. Emnerne kan for eksempel være kost, motion, bolig, helbred, livskvalitet og behov for aktiviteter eller samvær med andre.

Forebyggelseskonsulenterne, der har en sundhedsfaglig uddannelse, har tavshedspligt.

Vi arbejder løbende med forskellige fokusområder, for eksempel faldforebyggelse, ensomhed, unødvendige indlæggelser, kost, brug af computer.

Forebyggelseskonsulenten kan ikke bevilge hjemmehjælp, træning og hjælpemidler, men kan oplyse om, hvordan visitationen kan kontaktes, og hvilke muligheder der er.

Forebyggelseskonsulenterne

Søborg Hovedgade 198
2860 Søborg
fhb@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback