Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Seniorer Hjælp og støtte Søg om støtte og hjælp i hjemmet Tøjvask og linnedservice

Tøjvask og linnedservice

Du har mulighed for at blive bevilget en hjælpeordning, der kan gøre hverdagen lettere for dig, som bor i dit eget hjem, men har brug for hjælp til madservice, tøjvask eller indkøb.

Tøjvask og linnedservice

Hjemmeboende hjemmehjælpsmodtagere kan få tilbudt en tøjvaskeordning, som kan foregå på to måder: Tøjvask via ekstern leverandør eller at hjemmehjælperen vasker i borgerens eget hjem. Vaskemaskinen skal være i borgerens bolig.

Vasketøj og linned afhentes/leveres én gang ugentlig eller hver 14. dag, efter behov og ønske, og på en nærmere aftalt ugedag. Hjemmehjælpen kan ved behov hjælpe med at gøre vasketøjet klar til afhentning og lægge det på plads

Hvis du har et særligt behov for at få skiftet linned ofte, har du mulighed for at få hjælp til linnedservice via ekstern leverandør. Borgere, der ønsker denne service, kan vælge at få leveret lagner, dynebetræk, pudebetræk, håndklæder, viskestykker med mere.

Når du er blevet visiteret til ydelsen kan du vælge imellem to forskellige leverandører:

  • Textilia (tidl. De Forenede Dampvaskerier)
  • Elis (tidl. Berendsen)

Valg af leverandør sker igennem Visitationen. Herefter vil leverandøren kontakte dig. 

Tøjvaskeordning

Det koster 275 kr. pr. 1/4 (2024 takst) hver måned, at være tilmeldt tøjvaskeordningen.

Vi gør opmærksom på, at det er en abonnementsordning, hvilket betyder at du skal betale 275 kr. hver måned, uanset om du sender tøj til vask.

Linnedservice

Det koster 300 kr. pr. 1/4 (2024 takst) hver måned, at være med i linnedserviceordningen. 

• Hvis man har begge ordninger. Samlet pris 425,00 kr. pr. 1/4 (2024 takst) pr. måned.

Betaling foregår som udgangspunkt ved at beløbet trækkes månedligt i din pension.

Følgende skæringsdatoer gælder ved betaling af abonnementet:

  • Ved tilmelding efter visitation gælder det, at betaling sker fra den førstkommende måned. Sker tilmelding eksempelvis den 1. november eller senere på måneden, vil betaling blive opkrævet fra december. Levering af den pågældende service påbegyndes dog med det samme. 
  • Ved framelding (herunder også dødsfald eller flytning til plejebolig) gælder det, at man skal betale hele abonnementsafgiften for den måned, hvor frameldingen sker. Sker framelding eksempelvis den 1. december eller senere på måneden, betaler man abonnement for hele december.

Betaling for tøjvask og linnedservice kan ikke sættes i bero for mindre end tre måneder ad gangen. Det gælder kun selve betalingen. Selve leveringen kan godt sættes i bero efter behov.  Abonnementet vil blive afvisiteret, hvis det frameldes. Ved gentilmelding efter 3 måneder kræver det således en revisitation.

Har du spørgsmål eller reklamationer vedrørende tøjvaskeordningen skal du enten henvende dig direkte til det vaskeri, som du er tilmeldt, eller du kan kontakte Visitationen.

Visitationen - Hjælp til borgere

Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Åbningstider

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback