Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Seniorer Hjælp og støtte Søg om støtte og hjælp i hjemmet Madservice

Madservice

Du har mulighed for at blive bevilget en hjælpeordning, der kan gøre hverdagen lettere for dig, som bor i dit eget hjem, men har brug for hjælp til madservice, tøjvask eller indkøb.

Madservice

Hvis du for at understøtte tilstrækkelig ernæringstilstand, har behov for særlig kost fx blød kost, diabetes kost, beriget kost eller lignende og dermed forebygge utilsigtet vægttab, kan du søge om madservice hos Visitationen eller hvis du ikke er i stand til selv at lave maden eller indkøbe den enten i en fysisk forretning eller via internettet.

Byrådet har besluttet, at det fra 1. januar 2020 kun er muligt at modtage maden som kold levering. Det er den samme gode kvalitet, den eneste forskel er, at du selv varmer maden op og dermed også selv beslutter, hvornår du ønsker at spise.

Du kan vælge at få levering fra Det Danske Madhus eller Café Heiss. Kølemaden vil blive leveret en til to gange om ugen fra Det Danske Madhus, og tre gange om ugen fra Café Heiss.

 

Maden kan afbestilles med en dags varsel (hverdage inden klokken 12.00 dagen i forvejen).

Afbestilling sker direkte til leverandøren. Sker afbestillingen rettidigt, refunderes beløbet. Du kan læse mere på Det Danske Madhus´ hjemmeside eller Café Heiss’ hjemmeside

Læs en pjece fra Det Danske Madhus eller fra Læs pjecen fra Café Heiss

Hovedret

Det Danske Madhus & Café Heiss

 • Hovedret - kold: 59,00 kr. pr ret
 • Hovedret - lille - kold: 59,00 kr. pr ret
 • Hovedret - diæt - kold: 59,00 kr. pr ret
 • Hovedret - lille og diæt - kold: 59,00 kr. pr ret
 • Hovedret – dysfagi – kold: 59,00 kr. pr ret
 • Biretter: 7 kr. pr ret

Hovedret inkl. forret eller dessert

Det Danske Madhus & Café Heiss

 • Forret/Dessert - kold (ved levering sammen med hovedret): 66 kr.
 • Forret/Dessert - diæt - kold (ved levering sammen med hovedret): 66 kr.

Hvis du er visiteret til madservice i eget hjem, kan du vælge mellem mad fra kommunens leverandører af madservice eller benytte et fritvalgsbevis og selv finde en leverandør af mad.

Hvad er et fritvalgsbevis?

Fritvalgsbevis er en ordning, hvor du selv vælger en leverandør af mad, som ønsker at tage imod et fritvalgsbevis. Du eller dine pårørende skal selv lave aftale med fx en slagter, kro eller anden madleverandør om køb og udbringning af et hovedmåltid. 

Det kommunale tilskud til madordningen vil være det samme, uanset om du vælger en af kommunens private leverandører eller en fritvalgsbevisordning. Hvis du vælger en madordning, som koster mere end madordningen hos de private leverandører, skal du selv betale merprisen. I 2020 har madordningen en værdi på 75,90 kr. svarende til en kold hovedret med udbringning. Der er samtidig en egenbetaling på 54 kr. pr. hovedret. Det vil sige, at du i 2020 maksimalt kan få et tilskud på 21,90 kr. pr. dag, når din egenbetaling er trukket fra fritvalgsbevisets værdi.

Hvordan foregår betalingen?

Leverandøren sender en regning til kommunen på din bestilling op til fritvalgsbevisets værdi. Hvis du har bestilt mad for mere end fritvalgsbevisets værdi, sender leverandøren også dig en regning på merprisen. Kommunen trækker din egenbetaling fra din pension. Hvis du ikke får pension, får du tilsendt en regning fra kommunen. 

Hvad skal jeg sørge for?

Ønsker du at benytte fritvalgsbeviset, er du eller dine pårørende ansvarlig for følgende:

 • Du eller din pårørende skal selv lave en aftale med en CVR-registeret madleverandør som for eksempel kro, restaurant eller en anden madleverandør, som ønsker at producere og levere mad til dig, og som er indforstået med Gladsaxe Kommunes krav til madordningen.
 • Du eller din pårørende skal selv administrere din madordning, herunder bestilling og af-bestilling til leverandøren (eksempelvis ved indlæggelse) og betaling af regninger for evt. merpris. 
 • Du eller din pårørende skal kunne tage imod maden, når leverandøren ankommer. Frit-valgs-kontrakten er en aftale mellem dig og leverandøren. I skal derfor blive enige om, hvornår (tidspunkt på dagen) og hvordan (f.eks. emballering, aflevering ved dør eller an-rettet i køkken osv.) maden skal leveres mv., og herunder en beskedfrist, hvis der er da-ge, hvor du ikke skal leveret mad, fx hvis du skal på ferie eller bliver syg. 
 • Du eller din pårørende skal kunne finde, læse og forstå leverandørens smileyordning for at være sikker på, at madleverandøren har en ordentlig kvalitet og hygiejne i sit køkken.

Gladsaxe Kommune kan i særlige tilfælde fratage dig retten til et fritvalgsbevis. Det kan blandt andet ske, hvis du ikke kan administrere ordningen, heriblandt at bestille og afbestille måltider.

Hvordan kommer jeg i gang?

Er du visiteret til madservice og ønsker at benytte dig af et fritvalgsbevis, skal du kontakte Visitationen. Visitationen sender dig et fritvalgsbevis med deres underskrift på, at du er berettiget til et fritvalgsbevis. Derefter skal du og leverandøren udfylde, underskrive og returnere fritvalgsbeviset. Når I har fået en bekræftelse fra Visitationen, er I klar til at gå i gang.

Eksempel på fritvalgsbevis

Hvad er et fritvalgsbevis?

Som madproducerende virksomhed har du mulighed for at blive leverandør af madservice til borgere, som har fået et fritvalgsbevis og som ønsker din virksomhed som leverandør. Et fritvalgsbevis gives til borgere, som får varmt mad leveret i deres hjem, men som ønsker en anden leverandør end den, som Gladsaxe Kommune har kontrakt med.

Hvad kræver det af mig som leverandør?

Det vigtigste er, at din virksomhed er cvr-registreret, kan levere et hovedmåltid til borgeren og kan sende en regning til kommunen og til borgeren. Hent mere information nedenfor.

Hvordan foregår betalingen?

Gladsaxe Kommune betaler kun for én hovedret med udbringning pr. dag til en værdi af 75,90 kr. (fritvalgsbevisets værdi, 2020-niveau). Hvis borgerens bestilling overskrider fritvalgsbevisets værdi, skal du som leverandør selv opkræve betaling fra borgeren for merværdien.

Hvordan kommer vi gang?

Fritvalgsbeviset er gyldigt, når borgeren og du som leverandør har udfyldt det, og det er returneret til Gladsaxe Kommune, Visitationen.

Hent mere information til leverandører om fritvalgsbevis

Visitationen - Hjælp til borgere

Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Åbningstider

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback