Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Seniorer Hjælp og støtte Søg om støtte og hjælp i hjemmet Hvis du har brug for hjemmehjælp

Hvis du har brug for hjemmehjælp

Hvis du har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje skal du henvende dig til Visitationen i Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen.

Hjemmehjælp skal ses som hjælp til selvhjælp

Ved en individuel samtale med en visitator vurderes i hvilket omfang du kan modtage hjælp. Hvis dine behov for hjælp ændres, bliver din hjælp også ændret. Hvis det er første gang du søger om hjemmehjælp, vil du modtage en skriftlig besked, en såkaldt afgørelse, på hjælpens omfang.

Hjemmehjælp skal ses som hjælp til selvhjælp, og kan for eksempel være hjælp til:

  • Af- og påklædning, toiletbesøg, personlig hygiejne, bad m.v.
  • Anretning af morgenmad, frokost og/eller aftensmad
  • Rengøring, madordning, tøjvask eller indkøb

Hvad er hjælp til selvhjælp?

Selvom du får hjemmehjælp bliver du tilbudt træning, så du træner de færdigheder du ikke selv kan klare. Du indgår en aftale med din visitator, hjemmehjælper og træningsterapeut om både din og deres indsats under træningsforløbet.

Ved samme møde tilrettelægges omfanget af din hjemmehjælp.

Alle nye borgere, som søger om hjemmehjælp, tilbydes et målrettet træningsforløb af det udekørende rehabiliteringsteam.

Borgere, som har fået hjælp til praktisk hjælp og får behov for hjælp til personlig pleje, vil blive vurderet i forhold til at kunne styrke og genvinde sine tidligere færdigheder. Hvis dette skønnes muligt, tilbydes de et målrettet træningsforløb af det udekørende rehabiliteringsteam. 

Du kan kontakte Rehabiliteringsteamet på dette telefon nummer: 39 57 34 70

Enkelte har vedvarende behov for hjælp. Det kommer til at fremgå af den skriftlige afgørelse, om du får varig eller midlertidig hjælp. 

 

Den hjælp du kan få, afhænger af dine daglige færdigheder og dine muligheder for at kunne genoptrænes.

Hjælpens primære formål er at gøre dig i stand til at klare dig selv, eller at klare så mange opgaver som muligt selv. Erfaringer viser, at hvis vi hver dag holder os i gang med vores daglige gøremål, er det med til at holde os fysisk og psykisk friske.

Du kan vælge mellem følgende private leverandører:

Hvis du er visiteret til personlig og/eller praktisk hjælp efter §§ 83 og 84, har du også mulighed for at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal kunne godkendes af kommunen, og skal herefter ansættes af kommunen til at løse de opgaver, du er visiteret til.

Den person, du har udpeget til at udføre din hjemmehjælp, skal kunne udfører alle opgaverne. Du kan derfor ikke vælge at få nogen indsatser leveret af din selvudpegede hjemmehjælp og de andre opgaver af den kommunale hjemmepleje.

Spørgsmål eller ansøgning om selvudpeget hjemmehjælp skal ske til Visitationen.

Se kontaktoplysningerne længere nede på siden. 

Visitationen - Hjælp til borgere

Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Åbningstider

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback