Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Seniorer Hjælp og støtte Hjemmehjælp Kommunal hjemmehjælp

Kommunal hjemmehjælp

I Hjemmeplejen planlægger vi sammen med dig, hvordan den hjælp og støtte du er visiteret til, foregår i dit hjem, så du får den bedst mulige hverdag.

Hjemmeplejens primære opgave er at hjælpe dig med de ting, du ikke kan klare selv, og som Visitationen har vurderet, at du har behov for hjælp til.

Ved det første besøg med hjemmeplejens koordinator aftaler vi sammen, hvordan din praktiske og personlige hjælp bliver udført, og hvad du selv kan bidrage med. 

Vi udfører din hjælp i tæt samarbejde med dig, og også gerne dine pårørende, hvis vi har aftalt det på forhånd. Vi laver aftaler med dig om, hvordan dine pårørende kan involveres samt hvilke oplysninger, de må få indsigt i.

I Hjemmeplejen er vi mere end 400 veluddannede medarbejdere. Vi skaber kontinuitet og tryghed for dig ved at tilrettelægge, at det er et fast team af medarbejdere, som kommer og varetager din hjælp og støtte. Ved ferie, efteruddannelse og sygdom, kan du dog opleve at møde andre medarbejdere end dem du kender.

Derudover uddanner vi social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, så du kan også forvente at møde elever, som er under uddannelse.Du kan altid kende hjemmeplejens medarbejdere på legitimationskortet.

Det kan være en særlig situation at være afhængig af andres hjælp for at klare hverdagen. Vi har fokus på respekt og hensyntagen til dine ønsker og behov, når du får hjælp.

Dit hjem er dog også en arbejds-plads for vores dygtige medarbejdere, og derfor skal vi lave en arbejdspladsvurdering, når vi første gang besøger dig. I den forbindelse kan det være hensigtsmæssigt, at vi taler sammen om at omrokere møbler, hvis de står i vejen for, at vi kan give dig den bedst mulige hjælp.

Siden 2015 har vi i Gladsaxe haft røgfri arbejdstid. Det betyder at vores medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden og at de ikke må udsætte for passiv rygning.

For at beskytte vores medarbejdere mod passiv rygning, må du ikke ryge når de er i dit hjem.

Læs mere om Gladsaxe Kommunes rygepolitik.

Har du behov for sygepleje, kan du blive visiteret til én af vores sygeplejeklinikker. Hvis vi vurderer, at du ikke har mulighed for at møde op i klinikken, kan du i stedet få sygepleje hjemme hos dig. 

Teknologi er en stor del af vores hverdag, og der udvikles hele tiden nye tekniske  hjælpemidler, som kan lette hverdagens udfordringer, det gælder også  i  hjemme plejen.

Vi tager en snak med dig hvis vi vurderer, at et teknisk hjælpe-middel, vil kunne være en hjælp til dig i din hverdag. 

Fokus på din kost og fysik

I Gladsaxe Kommune arbejder vi sundhedsfremmende. Derfor får du i forbindelse med et besøg tilbudt, at vi vejer dig for at følge din ernæringstilstand. Vi kigger også på, om du fortsat kan sætte og rejse dig, uden hjælp fra andre. Hvis der er behov for det, får du efterfølgende tilbudt relevant vejledning.

Ensomhed blandt ældre

Som regel bliver netværket mindre, når vi bliver ældre. Det kan skabe ensomhed for nogle. Derfor tilbyder vi dig også en snak om ensomhed og de mange muligheder, som findes for seniorer i Gladsaxe.

Vi tilbyder også en ensomhedsscreening, hvor vi stiller følgende spørgsmål:

 • Føler du dig isoleret fra andre?
 • Føler du, at du savner nogen at være sammen med?
 • Føler du dig udenfor?

Vi samarbejder om den hjælp, du har brug for. Hvis du på et tidspunkt får brug for yderligere hjælp, skal du eller dine pårørende søge via Visitationen. 

Husk at aflyse din aftale med hjemmeplejen, hvis du ikke er hjemme.

Ved akutte tilfælde kan du kontakte Hjemmeplejen hele døgnet. Hvis det kan vente, så anbefaler vi, at du primært kontakter os på hverdage  kl. 7.30 -15.30, hvor vi kan give dig den bedste service.

 • Hjemmeplejen Nord (Bagsværd): Telefon 39 57 38 30 
 • Hjemmeplejen Øst 1+2 (Buddinge): Telefon 39 57 38 40
 • Hjemmeplejen Øst 3+4 (Søborg): Telefon 39 57 38 90
 • Hjemmeplejen Syd 1+2 (Mosen/Høje Gladsaxe): Telefon 39 57 38 80
 • Hjemmeplejen Vest 1+2 (Mørkhøj): Telefon 39 57 38 60
 • Hjemmeplejen Vest 3+4 (Gladsaxe Midt): Telefon 39 57 38 50
 • Hjemmeplejen Carlshuse: Telefon 21 30 55 52

Hvis hjemmeplejen oplever, at  du ikke åbner ved besøg, har vi pligt til at undersøge, hvad der er sket, eller hvor du kan være.

Husk derfor altid at aflyse din aftale med hjemmeplejen, hvis du ikke er hjemme eller af anden årsag ikke ønsker hjælpen. Gerne så tidligt som muligt og helst dagen før. Ved aflysning aftaler  vi om hjælpen skal gives på et andet tidspunkt.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersoegelse-i-hjemmeplejen-2020.pdf

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback