Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Seniorer Hjælp og støtte Hjælpemidler til seniorer Generelt om hjælpemidler

Generelt om hjælpemidler

Har du spørgsmål om hjælpemidler?

Hvis du eller en pårørende har brug for hjælp i forbindelse med ansøgning om hjælpemidler, bevilling af hjælpemidler eller har andre spørgsmål vedrørende hjælpemidler, kan du altid kontakte Visitationen på telefon 39 57 55 53 alle hverdage kl. 9-14. 

Her oplyser du, om det drejer sig om kropsbårne hjælpemidler eller tekniske hjælpemidler.

I langt de fleste tilfælde kan sagsbehandleren hjælpe dig over telefonen.

Har du, eller dit barn, et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan I søge tilskud til hjælpemidler og blive aflastet i hverdagen.

Har du brug for hjælpemidler i en midlertidig periode, bliver de stillet til rådighed af sygehuset.

 

Hvis du søger og du bliver bevilget et hjælpemiddel, kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det. Det kan for eksempel være en kørestol, et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde. Det kan også være kropsbårne hjælpemidler som brokbind, støttekorset eller stomiposer med mere.

Du kan få bevilliget hjælpemidler, så du kan få mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Bevillingen træffes på baggrund af en faglig vurdering af dit behov. Visitationen, der skal indstille dig til hjælpemidler vil efter aftale besøge dig i dit hjem.

Du kan få støtte, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad

 • Kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • Kan lette dagligdagen i dit hjem
 • Er nødvendigt i dit arbejdsliv

Det er typisk kropsbårne hjælpemidler og personligt tilpassede hjælpemidler, du ikke skal levere tilbage til kommunen. Det gælder for eksempel

 • Ortopædisk fodtøj
 • Arm- og benproteser
 • Støttekorsetter og bandager m.v.
 • Parykker
 • Brystproteser
 • Stomihjælpemidler
 • Kropsbårne synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser
   

Når du har fået en bevilling, kan du som hovedregel selv vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Du kan højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kan anskaffe hjælpemidlet til.

Betingelser for støtte

Hvis du opfylder betingelserne for at få støtte til hjælpemidler eller boligindretning, har du to muligheder:

 • Benytte kommunens tilbud om hjælpemiddel eller boligindretning
 • Benytte retten til frit at vælge et andet produkt, mod betaling af en eventuel merpris

Visitationen - Hjælp til borgere

Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Åbningstider

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback