Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Seniorer Boliger for seniorer Plejeboliger Sådan søger du en plejebolig Omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere over 22 år med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne med behov for hjælp til almindelige daglige funktioner.

Omsorgstandpleje forebygger og behandler smertefulde tilstande og sygdomme i munden og sigter mod, at tyggefunktionen bliver så god som muligt og er dermed med til at fremme sundhed og trivsel.
Vi arbejder tæt sammen med plejepersonalet og pårørende for at give en tryg og professionel tandpleje.

Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere over 22 år med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne med behov for hjælp til almindelige daglige funktioner.

Størstedelen af omsorgstandplejens patienter bor i én af kommunens plejeboliger.  Borgere der bor i eget hjem, i en ældrebolig eller en handicapvenlig bolig kan også visiteres til omsorgstandplejen

Hvis du bor i en plejebolig:

Hvis du er visiteret til én plejebolig, vil du automatisk blive tilbudt omsorgstandpleje, når du flytter ind. Ønsker du at gøre brug af tilbuddet, skal du først tilmeldes ordningen. 

Du kan spørge plejepersonalet ved din plejebolig om, hvordan du bliver tilmeldt.

Bemærk venligst, at hvis du er medfølgende ægtefælle i en plejebolig men selv overordnet set er sund og rask uden funktionsbegrænsninger, skal du forsat benytte privatpraktiserende tandlæge. Hvis dine helbredsforhold skulle ændre sig efter indflytningen, og du derfor ønsker omsorgstandpleje, skal du henvende dig hos Visitationen med henblik på en vurdering og tilmelding.

Hvis du bor i eget hjem, i ældre- eller handicapvenlig bolig:

Hvis du bor i eget hjem, skal du visiteres til omsorgstandpleje. 

Hvis du ønsker at blive visiteret til omsorgstandplejen, skal du kontakte 
Visitationen på mail sofvis@gladsaxe.dk 
eller på telefon 39 57 55 53

Det er gratis at benytte omsorgstandplejen.

Hvis du bor i eget hjem, skal du dog være opmærksom på, at du selv skal betale for transport til og fra tandklinikken.

Omsorgstandpleje foregår på tandklinikker ved kommunens plejeboliger og på plejehjemmet Hareskovbo.

På hver tandklinik er et team bestående af en tandlæge, tandplejer og klinikassistent.

Bakkegården
Taxvej 18, 2880 Bagsværd, telefon 51 85 16 97
Tandlæge: tirsdage 8-15
Tandplejer: torsdage (lige uger) 8-15

Møllegården
Bagsværd Møllevej 9, 2800 Bagsværd, telefon 21 80 65 95
Tandlæge: mandage 8-15
​Tandplejer: torsdage (ulige uger) 8-15

Egegården
Klausdalsbrovej 213, 2860 Søborg, telefon 23 64 19 43
Tandlæge: torsdage 8-15
​Tandplejer: fredage (lige uger) 8-15

Rosenlund
Mørkhøjvej 336, 2730 Herlev, telefon 21 82 04 63
Tandlæge: onsdage 8-15
​Tandplejer: tirsdage 8-15

Hareskovbo
Skovalléen 8, 2880 Bagsværd, telefon 21 93 67 52
Tandlæge: mandage 8-15
​Tandplejer: fredage (ulige uger) 8-15

Røntgenoptagelser og nogle behandlinger udføres dog på den kommunale tandklinik på enten Grønnemose Skole eller Skovbrynet Skole.

Du skal selv sørge for og betale transport til og fra tandklinikken. 

Hvis du har brug for at skulle liftes over til tandlægestolen, skal du selv skal sørge for en hjælper til liftning og huske at medbringe dit eget liftstykke. 

For yderligere information kan du ringe til: 39 57 54 62

Omsorgstandpleje er forebyggende og behandlende tandpleje tilpasset dine ønsker, behov og muligheder for at gennemføre behandling. 

Vi tilbyder:

  • Regelmæssig undersøgelse af tænder og evt. proteser 
  • Rådgivning om renhold af tænder og evt. proteser 
  • Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
  • Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund
  • Protesebehandling - herunder reparation og korrektion af proteser.

 

Behandlingen tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge smerter eller gener fra tænder og mund samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion. 

Undersøgelse, tandrensning, fyldninger, tandudtrækninger og protesekorrektioner er det som hyppigst bliver lavet i omsorgstandplejen.

Større tandbehandling med støbte kroner, broer og implantater vil typisk ikke kunne tilbydes i omsorgstandplejen.

Tandlægen tilrettelægger behandlingen under hensyn til dit generelle helbred. Behandlingen vil derfor i nogle tilfælde alene være smertelindrende.

Der er fritvalgsordning på tandbehandling i omsorgstandplejen.

Hvis du ønsker at benytte tilbuddet om omsorgstandpleje hos en privat tandlæge, skal du kontakte tandplejens administration på telefon 39575462

Du skal være opmærksom på, at behandling hos den privatpraktiserende tandlæge er af samme omfang og på samme betingelser, som den kommunale omsorgstandpleje tilbyder. Samtidig skal kommunen have indgået en aftale med den ønskede privatpraktiserende tandlæge, før behandlingen må påbegyndes.

Hvis du modtager omsorgstandpleje, kan du ikke samtidig få tilskud via den offentlige sygesikring eller benytte andre tilskudsordninger f.eks. Helbredskortet.

Hent oplysningerne fra denne side som en printervenlig pjece

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback