Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Seniorer Boliger for seniorer Plejeboliger Rosenlund Om Rosenlund Praktisk information

Praktisk information

Hovedindgangen låses mellem kl. 18.30 - 06.30. Udenfor for dette tidsrum kan dørtelefonen ved hovedindgangen benyttes. Alternativt kan du få udleveret en kode til hovedindgangen. Spørg daglig leder om dette. 

Personalet hjælper med at bortskaffe det daglig affald, du er selv ansvarlig for at bortskaffe storskrald, for eksempel gamle møbler, pap og anden emballage. 

Alle fem huse (Unikahuset, Rosenstien 1-4, Rosenstien 5-8, Lærkehuset og Tulipanhuset) har alle ansat egen aktivitetsmedarbejder.

Rosenlunds aktivitetsmedarbejdere arbejder med meningsfulde aktiviteter både på individuelt og gruppe niveau. Det vil sige, at vi arbejder med meningsfulde aktiviteter hos hver enkelt beboere og samlet for husets beboerne. Det kunne for eksempel være aktiviteter som højtlæsning, kortspil, lytning til musik, bagning, pasning af fælles planter og blomster og ture ud af huset i Rosenlunds minibus.

Ud over de individuelle aktiviteter arbejder vi også med meningsfulde aktiviteter som fælles aktiviteter for alle Rosenlunds beboere. Det kunne for eksempel være:

Banko, hvor også borgere fra de omkringliggende boliger deltager.
fredagssang, hvor der bliver sunget sange fra den danske musikskat, akkompagneret af Rosenlund egne musikterapeuter
forskellige musiske oplevelser, hvor forskellige eksterne entertainer kommer og underholder med musik og sang, gudstjenester.
Derudover har vi også faste traditioner hvor vi fejre Dronningens fødselsdag, Rosenlunds fødselsdag, påsken, julen og meget andet.

Som hovedregel kan ingen behandling eller udveksling af helbredsoplysninger ske   uden dit samtykke. Derfor vil personalet sørge for at indhente dit samtykke, før en behandling påbegyndes, og før der sker udveksling af helbredsoplysninger – for eksempel med egen læge og hospitaler.

Alvorlige akut opståede situationer er dog undtaget fra denne regel, her vil behandling sættes i gang uden dit forudgående samtykke.

Hvis du ikke selv er i stand til at varetage dine helbredsmæssige interesser, aftales det ved din indflytning, hvem der varetager dine interesser på området. Det kan være en pårørende eller eventuelt en værge. Hver gang der startes en ny behandling, vil personalet kontakte enten dig, din pårørende eller værge som aftalt.

Der er opsat røgalarm i alle boliger, fællesrum og på gangarealer.  

I tilfælde af brand/røgudvikling aktiveres brandalarmerne og der gives direkte besked til brandvæsenet. Derudover udløses der også en alarm på personalets telefoner.

Rosenlund har elektronisk journalføring. Du har ret til aktindsigt i din journal. Ønsker du at læse din journal, kan du henvende dig til den daglige leder af det hus, du bor i. Dine pårørende har som udgangspunkt ikke aktindsigt, medmindre andet er aftalt med dig. 

Din bolig administreres af boligselskabet KAB. 

Du kan kontakte KAB ved at skrive, ringe eller maile til:
KAB,
Vester Voldgade 17,
1552 København V,
Telefon 33 63 10 00,
E-mail: kab@kab.dk
Hjemmeside www.kab-bolig.dk 

Du kan bestille fodplejebehandling, som udføres i din bolig. Du bestiller tid hos og betaler direkte til den mobile fodterapeut, som er på Rosenlund et par dage om ugen. 

Fodterapeut telefon nummer: 28730948 

Du har mulighed for at søge tilskud til fodpleje behandling via Borgerservice.  

Du kan tegne en indboforsikring på aftaleskemaet. Alt indbo hæfter du selv for. Hvis du mister nogle af dine ting og mistænker tyveri, skal du tale med lederen om det. Tyveri kan politianmeldes af beboer eller pårørende. 

Privat-loesoere-og-ansvar.pdf

Forsikringsbetingelser

Ved fraflytning af din bolig skal du og/eller dine pårørende aflevere boligen i rengjort stand. Hvis boligen ikke er rengjort, foretages rengøringen for din regning. Du har mulighed for at låne rengøringsredskaber og -midler. Ved henvendelse til Teknisk Team kan du få en specificeret liste over krav til korrekt rengøring af boligen ved fraflytning.  

Ved fraflytningen bliver der foretaget et udflytningssyn, hvor du, og/eller dine pårørende, samt en medarbejder fra Teknisk Team deltager. Når din bolig er slutrengjort, bliver der aflæst elmåler. Nøgler afleveres på ejendomskontoret eller i postkassen uden for kontoret efter forudgående aftale med en medarbejder.  

Vi opfordrer til, at boligen bliver tømt hurtigst muligt af hensyn til borgere, som står på venteliste. 

Frisørsalonen på Rosenlund finder du på 1. sal i Unikahuset.  

Du eller dine pårørende aftaler selv en frisørtid og videregiver aftalen til personalet, såfremt du har brug for hjælp til at blive mindet om aftalen eller komme derop. Frisøren kan træffes på telefon 39 57 45 09 eller mobil 61 68 07 61. Hvis du ønsker at få ordnet hår i din egen bolig kan du evt. aftale dette med frisøren, alternativt en mobil frisør.  

På Rosenlund har vi stor gavn af frivillige hjælpere, som løser opgaver, der ikke ligger inden for pleje- og omsorgsområderne, fx cykler de ture med vores beboere og hjælper til ved banko om tirsdagen. Har du nogen i dit netværk som er interesseret i at blive frivillig, kan de henvende sig til faglig leder på telefon 30 94 32 14.  

Når du har fødselsdag, kan du vælge både eftermiddagskagen og aftenens fødselsdagsmenu til dig og dine medbeboere. Den 15. august har Rosenlund fødselsdag, og så får alle beboerne lagkage.  

Du og dine besøgende har mulighed for at deltage i gudstjeneste i Festsalen cirka en gang om måneden. Datoer for gudstjenester bliver annonceret på opslagstavlerne, som hænger rundt om i husene. Præsterne ved Mørkhøj kirke forretter gudstjenesterne.

Rosenlund har flere større og mindre haver som du og dine besøgende er velkommen til at benytte. Fælleshaverne bliver passet af en gartner gennem boligselskabet eller af driftsafdelingen på Rådhuset, mens den have som er tilknyttet din bolig, skal du selv vedligeholde. 

På Rosenlund er der opsat en hjertestarter til højre for hovedindgangen samt i mellemgangen mellem Unikahuset og Rosenstien. 

Som hovedregel er dine husdyr velkommen til at flytte ind med dig, efter aftale med daglig leder. Du selv kunne varetage den fulde pasningen af dyrene, og du skal indgå aftaler med dine pårørende, hvem der overtager pasningen, hvis der opstår forhindringer for eksempel ved indlæggelse eller hvis du bliver sengeliggende.  

Der er trådløst netværk på Rosenlund, hvis du ønsker en anden (hurtigere) internetadgang, skal du selv stå for dette. Rosenlunds Internet er frit tilgængeligt uden kode og hedder GLADSAXE. 

Du vil opleve, at der ikke altid er en medarbejder til stede i huset, da de enten kan være til et møde, eller hjælper andre beboere, hvorfor har vi har flere forskellige typer af kald. Ud fra en konkret vurdering beslutter vi, hvilken typer du bedst kan betjene. Når du benytter dig af kaldet, vil det gå til medarbejdernes mobiltelefoner, og de vil hjælpe dig så hurtigt som muligt, men der kan gå op til ca. 20 min. inden de kommer, da de kan have opgaver som de skal færdiggøre inden de kommer til dig.  

 


Vi lægger vægt på, at dialog er den bedste vej til at finde holdbare løsninger. Derfor opfordrer vi til, at du kontakter en medarbejder eller daglig leder i det hus, du er flyttet ind i, hvis der er noget, du undrer dig over og gerne vil have afklaret. Du er også meget velkommen til at kontakte lederen af Rosenlund, Jeanette Riis Spangsberg JEASPA@gladsaxe.dk 


Det er muligt at få refusion af kørsel til læge. Du kan søge refusion på hjemmesiden www.gladsaxe.dk/korsel  

Personalet på Rosenlund kan hjælpe dig med at bestille kørsel. 

Har du brug for ledsagelse, kan du spørge din pårørende om en af dem kan deltage. Personalet har ikke mulighed for at ledsage dig til: 

lægebesøg  
hospitalsbesøg 
indlæggelse 
specialtandlæge 

Du beholder din egen læge, når du flytter ind på Rosenlund. På Rosenlund har vi tilknyttet faste plejehjemslæger som kommer på besøg på Rosenlund hver 14. dag. Hvis du ønsker at skifte til vores faste plejehjemslæge, kan du give besked til daglig leder. Skiftet til plejehjemslæge er gratis.

Rosenlund råder over flere lokaler, som du kan låne. For nærmere information eller lokalebestilling skal du kontakte Administrationen på telefon 39 57 45 00.  

 Du betaler selv for din medicin. Du er ansvarlig for selv at anskaffe 21 store doseringsæsker, gerne af mærket Medimax samt et rektalt (endetarm) termometer. Du kan give samtykke til at medicinen leveres fra apoteket til plejecentret. Apoteket opkræver et mindre gebyr for dette. Det anbefales at tilmelde betaling af medicin til PBS. 

Du kan finde et link til  tilmeldingsblanketten til Buddinge apotek under siden Når du har sagt ja og ønsker at flytte ind. 

Rosenlund har en samarbejdsaftale med Buddinge apotek, som leverer medicin hertil dagligt alle hverdage. Vi anbefaler derfor at du indgår aftale med dette apotek. Såfremt en læge ordinerer akutmedicin til dig, skal du selv betale for udbringning med en taxa, alternativt kan dine pårørende hente det for dig. 

På Rosenlund lægger vi vægt på, at maden er hjemmelavet og tilberedt af de bedste og så vidt muligt, økologiske råvarer. Maden skal vække appetit og sammen med indretningen bidrage til at skabe de kulturelle, hyggelige og sociale rammer, der skal til for at nyde et måltid. Vi laver hver dag mad til 140 forskellige mennesker, og vi går op i at maden er veltilberedt, men du kan ikke forvente at få din livret hver dag.  

Du er velkommen til at afgive ønsker til menuen, og til at give konstruktiv feedback på måltiderne. Såfremt dine pårørende ønsker at spise med, kan de mod betaling 65 kr. Som sendes på MobilePay 733187 eller kontant i administrationen. 

Vi anbefaler at din bolig indrettes overskueligt, hjemligt og genkendeligt i forhold til tidligere, da dette kan være væsentligt i forhold til din trivsel. Du skal selv medbringe møbler, lamper, gardiner, to dyner, hovedpuder, vasketøj på hjul m.v. Der forefindes gardinstænger i boligen.

Du skal selv stå for udpakning, ophængning af lamper, billeder, gardiner m.v. Har du egne lamper med til din bolig, skal du selv købe elpærer til disse. Alle løse ledninger skal fæstes til panelet eller bindes op. Plejeseng er en fast del af inventaret og kan ikke fravælges. 

Vær opmærksom på, at din bolig også er en del af personalets arbejdsplads, hvorfor der udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), ved indflytning og efter behov, dog mindst én gang årligt. Såfremt der skal ændres i indretningen, indgår vi altid i dialog med dig. 

Du er selv ansvarlig for opbevaring af penge og værdigenstande. Det er din egen indboforsikring som du kan tegne via aftaleskemaet, dækker eventuelle tab. Vi anbefaler ikke at du har kontanter liggende. Derfor anbefaler vi at du kan anskaffe et Gladsaxekort. Læs om Gladsaxekort her. Du kan også bruge en andet betalingskort, for eksempel uden kode, hvis det kan være svært at huske koder. Danske Bank tilbyder kontantkort med nem kode. 

Vi anbefaler, at du ikke opbevarer store pengebeløb, og lader dine værdier ligge frit tilgængeligt. Såfremt du oplever tyveri eller skade på dit indbo er du ansvarlig for at melde dette til politiet. 

På parkeringspladsen foran Rosenlund er der fri parkering. 


Din post afleveres i Administrationen, hvorefter personalet sørger for at bringe posten ud til dig. Hvis du holder avis, anbefaler vi, at du får den sendt med PostNord i stedet for med avisbud.  

Du kan indgå aftale om hjælp til håndtering af post, såfremt dine pårørende ikke kan hjælpe dig. 

Der er rengøringspersonale ansat på Rosenlund som også vil komme i dit hjem én gang ugentligt i ca. 30 min. og hjælpe dig med rengøringen. Rengøringen vil hovedsageligt bestå af: 

Aftørring af alle vandrette flader, såfremt disse er ryddet 
Tørmobning, efterfulgt af gulvvask på alle gulve 
Rengøring af toilettet samt håndvask 
Såfremt der er gulvtæpper i stuen, vil disse blive støvsuget. Møblerne flyttes og støvsuges ikke. 
Hvis du har brug for yderligere rengøring, er du og/eller dine pårørende velkommen til at henvende sig til personalet, som har en begrænset mængde rengøringsartikler som kan lånes. 

Hvis du fravælger servicepakken ”rengøringsartikler”, skal du selv sørge for at anskaffe svanemærkede rengøringsartikler. 

Rosenlund er røgfri og du må derfor kun ryge i din egen bolig. Af hensyn til de øvrige beboere og personale, vil vi bede dig holde døren til din bolig lukket mens du ryger, og lufte ud før du modtager hjælp af personalet i boligen. Du kan blive bedt om at købe en luftfrisker, hvis røgen er til stor gene for medarbejderne. 

Vi vægter din selvbestemmelsesret meget højt, og støtter op om, at du så vidt det er muligt for dig, træffer dine egen valg. Dette gælder som udgangspunkt også, selv om du har en alvorlig psykisk funktionsnedsættelse, som for eksempel en fremskreden demenssygdom. 

Der kan dog - efter bestemte betingelser - gøres indgreb i din selvbestemmelsesret for at undgå omsorgssvigt, hvis du, på grund af den nedsatte psykiske funktionsevne, ikke selv er i stand til at varetage egne forhold i tilstrækkelig grad. Dette aldrig uden forudgående samtale med dig, din læge og eventuelt pårørende/væge. 

Skulle det komme på tale, at gøre indgreb i din selvbestemmelsesret, arbejder vi under lovgivningen om magtanvendelse. Du kan finde yderligere information om lovgivninge om Magtanvendelse her.

Servicepakken omfatter de serviceydelser Gladsaxe Kommune tilbyder beboerne i kommunens plejetilbud, fx mad, forsikring, tøjvask mm. Du vælger naturligvis selv hvilke af ydelserne fra servicepakken, du ønsker at modtage. Du bestiller ydelserne det elektroniske ”Aftaleskema som du finder på siden Når du har sagt ja og ønsker at flytter ind.

Når der er valg og folkeafstemning i Danmark, møder kommunens valgtilforordnede op på Rosenlund, og i samarbejde med personalet sørger de for, at du som stemmeberettiget får mulighed for at afgive din stemme i Festsalen eller i din bolig. 

Rosenlund har en tandklinik, som ligger i Unikahuset 1. sal, ved siden af frisøren. 

Du kan se yderligere om omsorgstandlægen på deres hjemmeside.

Alle sundhedspersoner er underlagt tavshedspligt. Det betyder, at sundhedspersoner ikke må videregive oplysninger om dit helbred og andre fortrolige oplysninger uden dit samtykke. Ønsker du, at dine pårørende bliver informeret, skal du give skriftligt eller mundtligt samtykke til dette.

Du vil opleve, at personalet skriver og læser på smartphones, dette skyldes, at vi anvender smartphones til at tilgå vores dokumentationssystem. 

I træningssalen på Rosenlund finder du forskellige træningsredskaber og træningsmaskiner, som du er velkommen til at benytte. Såfremt du ønsker at træne, vil du få tilbudt en træningstid af en af vores to fysioterapeuter. Træning foregår på hold, medmindre du har en genoptræningsplan.  

Du skal selv sørge for installation af dit TV og bestilling af TV-pakke. 

Hvert efterår tilbydes alle beboere gratis influenzavaccination. Datoen annonceres på opslagstavlerne, som hænger rundt om i husene. 

Du har mulighed for at få vasket dit tøj på Rosenlund, hvis du vælger denne ydelse på aftaleskemaet. Vi anvender svanemærket vaskemiddel uden parfume. Da alt tøj bliver vasket i fælles vaskeri i det hus, du er flyttet ind i, kan dit tøj evt. mærkes med vaskemærker. Rosenlund har ikke kapacitet til at vaske sengetøj, håndklæder og lignende, men du kan vælge at leje det, da det er omfattet af servicepakken ”vask og leje af linned”.  

Som tidligere nævnt opfordrer vi dig til at anskaffe en vasketøjskurv med hjul til opbevaring af dit vasketøj, så medarbejderne ikke skal bære rundt på dit vasketøj. Vasketøjet bliver tørret i tørretumbler eller bliver hængt til tørre i din egen bolig. Skal noget af dit tøj hænge til tørre skal du selv købe et tørrestativ.  

Er en del af servicepakken. Såfremt du har tilmeldt dig ordningen vil du få pudset vinduer tre gange årligt af et eksternt firma.  

Du finder aftaleskemaet på siden: Når du har sagt ja, og ønsker at flytte ind

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback