Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Seniorer Boliger for seniorer Plejeboliger Rosenlund Om Rosenlund Præsentation af Rosenlund

Præsentation af Rosenlund

Velkommen til Rosenlund

Mit navn er Jeanette Riis Spangsberg og jeg er leder af Rosenlund plejeboliger.

På Rosenlund arbejder vi hver dag for, at alle jer beboere skal føle jer trygge i og tilfredse med den daglige omsorg og pleje.

Vi ønsker at inddrage jer i dagligdagen og sætter altid selvbestemmelsen højt på dagsordenen. For eksempel vil I opleve at blive inviteret med til ansættelsessamtaler, at vi afholder beboermøder og at vi lytter til jeres ønsker, samtidig med, at vi også forventer, at både jer beboere og jeres familier, har en forståelse for, at vi gør vores bedste ud fra de ressourcer og muligheder vi har.

Vi ved, at vi sommetider laver fejl, og dem vil vi altid gerne lære af – så du eller din familie er altid velkommen til at komme med forslag til forbedringer, enten til den daglige leder eller til mig.  

Rosenlunds boliger er beboet af både yngre og ældre borgere, som af forskellige årsager har behov for pleje og omsorg. 

 • Demens
 • Aldersrelateret funktionsnedsættelse
 • Følgeskader efter overforbrug af rusmidler
 • Følger efter traumatisk hjerneskade
 • Psykisk sårbare mennesker.

På Rosenlund kan du derfor møde mennesker som har dét til fælles, at pleje og om sorg er en vigtig del af hverdagen.

 • "At bo på Rosenlund er bare det bedste. Det er som at være i himmelen. Så jeg er glad for, at det er her, jeg bor". 
 • "Før jeg flyttede ind på Rosenlund, mærkede jeg ofte ensomheden. Det gør jeg ikke længere". 
 • "På Rosenlund har vi mange aktiviteter så banko, fællessang og motion. Jeg deltager aktivt, og skulle jeg en dag glemme en aktivitet, så er personalet gode til at minde mig om det". 
 • "På Rosenlund tager vi hver uge på tur med vores minibus. Her får jeg gode oplevelser, som jeg kan dele med de andre beboere".  
 • "Hver dag går jeg ture i den store have, vi har på Rosenlund. Jeg nyder haven og de mange krukker med blomster, som personalet har plantet". 

Som beboer på Rosenlund er du med til at præge dagligdagen og de ting, der foregår. Måltiderne kan du vælge at spise i din bolig eller sammen med de øvrige beboere i husets fælleskøkken. Ved at spise i fælleskøkkenet styrkes det sociale fællesskab i huset.

Vi har mange aktivitetstilbud, som er åbne for alle, og der udarbejdes årstidsbestemt aktivitetskatalog. Ud over personalet deltager ofte flere af vores frivillige i diverse arrangementer. I huset laver vi forskellige spontane, eller planlagte, hyggelige aktiviteter og udflugter for dem, der har lyst.

På Rosenlund har vi mange forskellige faggrupper ansat. Vi har for eksempel social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergo- og fysioterapeuter, musikterapeuter, ernæringsassistenter, kokke, økonomaer, administrative medarbejdere.

Herunder It-superbruger, økonom og personalekonsulent En farmakonom, sygeplejersker, pædagoger, omsorgsmedhjælpere, ungarbejdere, rengøringsassistenter, tekniske servicemedarbejdere, ejendomskoordinator samt en demenskoordinator.

Alle disse faggrupper bidrager til, at beboere skal kunne modtage den bedst mulige hjælp og omsorg.  

 

På Rosenlund, tager vi udgangspunkt i den personcentrerede omsorg. 

Personcentreret omsorg er en omsorgsfilosofi og -tilgang, som værdsætter og anerkender mennesker som unikke væsener med ret til selvbestemmelse uanset alder, baggrund eller sygdom. Det betyder, at vi ser mennesket før sygdommen, og at omsorg og pleje tilrettelægges ud fra beboerens perspektiv, livshistorie, vaner og psykologiske behov.  

Beboermøder

Hver måned afholdes der beboermøder mellem ledelsen/medarbejderne og beboerne i følgende huse; Unikahuset, Lærkehuset og Tulipanhuset. Formålet med møderne er blandt andet, at vi kan udveksle informationer om, hvad der sker eller skal ske på Rosenlund i den nærmeste fremtid. 

Syv værdier i personcentret omsorg

Vores syv styrende værdier, med udgangspunkt i den personcentreret omsorg, er: 

 • Mod 
 • Engagement 
 • Dialog 
 • Faglighed 
 • Anerkendelse 
 • Respekt 
 • Tillid. 

Når du flytter ind på Rosenlund, tilbyder vi dig en indflytningssamtale, hvor du, dine pårørende, personalet og den daglige leder af det hus, du er flyttet ind i, taler om dine ønsker og forventninger til dagliglivet, samt, hvilken hjælp til personlig pleje og praktisk bistand, du er berettiget til. Hjælpen bliver tildelt efter Gladsaxe Kommunes kvalitetsstandarder, som du kan læse mere om på kommunens hjemmeside: kvalitetsstandarder

Cirka tre måneder efter din indflytning bliver du tilbudt en opfølgende samtale, hvor vi i fællesskab evaluerer den hjælp, du er blevet tilbudt og evt. justerer vores aftale med dig. Du er velkommen til at invitere din(e) pårørende til at deltage i samtalerne, hvis du ønsker det. Samtalen foregår i din bolig.  

Du er også meget velkommen til at give os løbende feedback, så den hjælp du modtager tager udgangspunkt i dine ønsker. 

En gang om året tilbydes du gensidig forventningsafstemmende samtale, hvor vi sammen kan drøfte og evaluere dit omsorgstilbud. Denne samtale vil vi tilstræbe at planlægge i den måned, hvor du fejrer fødselsdag. 

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback