Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Seniorer Boliger for seniorer Plejeboliger Møllegården Om Møllegården Praktisk information

Praktisk information

Administrationen på Møllegården ligger på 1. sal. Her kan du blandt andet få svar på dine spørgsmål vedrørende dine regninger fra Gladsaxe Kommune.

Du kan henvende dig personligt eller kontakte Administrationen på tlf. 39 57 47 00 alle hverdage mellem 9.00 og 14.00

Du er også velkommen til at skrive til Administrationen på mollegaarden@gladsaxe.dk

Personalet sørger for at bortskaffe det daglige affald, men du er selv ansvarlig for at bortskaffe storskrald, for eksempel gamle møbler.

Det er vigtigt for os, at vi lærer dig godt at kende, så vi kan støtte dig i at leve det liv, du ønsker.

Vi har flere fastlagte træningsforløb og aktiviteter, men der er selvfølgelig også mulighed for at gribe nuet og lave noget, som netop du finder værdifuldt.

På Møllegården er der ansat både ergoterapeuter, fysioterapeuter og aktivitetsmedarbejdere. Vi fejrer livet, og vores mange faciliteter og aktiviteter giver dig et væld af muligheder. Hos os kan du både danse, synge og skype.

Kom endelig med dine ønsker, så vil vi forsøge at tilpasse vores aktiveteter til dine behov og ønsker

Eksempler på vores aktiviteter:

 • Højtlæsning
 • Håndarbejde
 • Dans
 • Banko
 • Gymnastik
 • Caféeftermiddage med sang og musik
 • Ture med vores egen bus
 • Ugentlig gåtur til Radiomarken 

Før en behanling kan påbegyndes, og før der kan ske udveksling af helbredsoplysninger med for eksempel din egen læge eller hospital, skal vi have tilladelse af dig. Personalet vil derfor indhente dit samtygge.

Hvis du ikke er i stand til at varetage dine helbredsmæssige interesser, aftales det ved indflytningen, hvem der hjælper dig med det. Det kan være en pårørende eller en eventuel værge. Personalet vil, hver gang der startes en ny behandling, kontakte dig eller dine pårørende som aftalt.

Der er opsat røgalarm i alle boliger, alle fællesrum og i alle gangarealer.  

I tilfælde af brand/røgudvikling aktiveres brandalarmerne og der gives direkte besked til brandvæsenet.

Derudover udløses der også en alarm på personalets telefoner.

Møllegården har elektronisk journalføring.

Du har ret til aktindsigt i din journal.

Ønsker du at læse din journal, kan du henvende dig til daglige leder.

Dine pårørende har som udgangspunkt ikke aktindsigt, medmindre andet er aftalt med dig. 

Din bolig administreres af boligselskabet KAB.

Du kan kontakte KAB ved at skrive eller ringe til:

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V
Telefon 33 63 10 00

E-mail: kab@kab.dk
Hjemmeside: kab-bolig.dk 

Ejendomskontoret på Møllegården ligger i stueetagen og har åbent alle hverdage mellem kl. 7.00 - 14.00.

Du kan henvende dig personligt eller kontakte Ejendomskontoret på tlf 20 30 76 84

Ejendomskontoret kan hjælpe dig, hvis du f.eks. har et stoppet afløb eller andre problemer med faste installationer i boligen.

Ejendomskontorret står desuden for udlevering af nøglebrik til din bolig.

På Møllegården er der tilknyttet to fodterapeuter. Fodterapeuterne deler klinikken som findes på 1. sal. Fodterapeuterne har selvfølgelig også mulighed for at lave behandlingen i din bolig.

 • Du skal selv bestille tid hos fodterapeuten
 • Betaling sker direkte til fodterapeuten

Fodterapeuterne er her alle hverdage (undtagen torsdag) fra ca. kl 9.00 - 15.00  (efter behov)

For booking af tid:

Beboere på Afdeling 1
Mandag og onsdag
Ring på tlf. 28 73 09 48

Beboere på Afdeling 2
Tirsdag og fredag
Ring på tlf. 40 79 56 46

Du har selv ansvar for at være korrekt forsikret. Du kan vælge ydelsen "Forsikring" på aftaleskemaet. Vælger du dettte, dækker betalingen en kombineret ansvars- og løsøreforsikring. Som beboer er dit løsøre forsikret mod brandskade, indbrudstyveri og vandskade.

Yderligere oplysninger om forsikringsforholdene kan fås ved henvendelse til Byrådssekretariatet på Gladsaxe Rådhus på telefon 39 57 50 00.

På Gjensidiges hjemmeside kan du læse om deres forsikringsbetingelser

Ved fraflytning af din bolig skal du og/eller dine pårørende aflevere boligen i ryddet stand. Herefter foretager vi slut-rengøringen for din regning. 

Ved fraflytningen bliver der foretaget et udflytningssyn, hvor du, og/eller dine pårørende, samt en medarbejder fra Teknisk Team deltager. Når din bolig er slutrengjort, bliver der aflæst elmåler. Nøgler afleveres på ejendomskontoret eller i postkassen uden for kontoret efter forudgående aftale med en medarbejder.  

Vi opfordrer til, at boligen bliver tømt hurtigst muligt af hensyn til borgere, som står på venteliste. 

På Møllegården er der tilknyttet en frisør som har salon på 1. sal.  

 • Du skal selv bestille tid hos frisøren
 • Betaling sker direkte til frisøren

Frisøren, som hedder Pia kommer på Møllegården efter behov og kan kontaktes på tlf. 23 02 09 20 82

På Møllegårdem har vi stor gavn af frivillige hjælpere, som løser opgaver, der ikke ligger inden for pleje- og omsorgsområderne, fx cykler de ture med vores beboere og hjælper til ved banko.
Kender du nogen i dit netværk, som er interesseret i at blive frivillig, kan de ringetil leder af Møllegården plejeboliger Lise Wix Andreasen, på telefon 51 28 60 99.  

Når du har fødselsdag, kan du vælge eftermiddagskagen til dig og dine medbeboere.

Den 1. september har Møllegården fødselsdag og så får alle beboerne lagkage.  

Du og dine besøgende har mulighed for at deltage i gudstjeneste som afholdes i Møllehjulet eller i Glassalen. Datoer for gudstjenester bliver annonceret i Mølleavisen Det er præsterne fra Stengård Kirke som afholder gudstjenesterne

På Møllegården er der opsat en hjertestarter i foyen ved hovedingangen.

Som udgangspunkt er dine husdyr velkommen til at flytte ind sammen med dig, men tal gerne med daglig leder.

Du skal selv kunne varetage den fulde pasning af dyrene og du skal have indgået en aftale med dine pårørende om hvem der overtager pasningen, hvis du bliver forhindret, for eksempel ved indlæggelse eller hvis du bliver sengeliggende.  

Der er trådløst netværk på Møllegården. Hvis du ønsker en anden (hurtigere) internetadgang, skal du selv stå for dette. Møllegårdens internet er frit tilgængeligt uden kode og hedder GLADSAXE. 

Vi mener at dialog er den bedste vej til at finde holdbare løsninger. Vi opfordrer derfor til, at du tager kontakt til medarbejderne eller til daglige leder, hvis der er noget, du undrer dig over og gerne vil have afklaret.

Du er også meget velkommen til at skrive en mail til lederen af Møllegården Plejeboliger, Lise Wix Andreasen.

Det er muligt at få refusion af kørsel til læge. Kørselsordning - Individuel befordring  

Personalet på Møllegårdem kan hjælpe dig med at bestille kørsel. 

Har du brug for ledsagelse, kan du spørge din pårørende om en af dem kan deltage.

Personalet har ikke mulighed for at ledsage dig til: 

 • Lægebesøg  
 • Hospitalsbesøg 
 • Indlæggelse 
 • Specialtandlæge 

Du må gerne benytte levende lys i din bolig, men vi opfordrer kraftigt til, at du så vidt det er muligt, anvender LED-stearinlys grundet brandfare. 

Egen læge

Du kan beholde egen læge selvom du flytter i plejebolig på Møllegården.

Plejehjemslæge

På Møllegården har vi tilknyttet to plejehjemslæger. 

Stina Molander og Julie Flacks. Begge er tilknyttet Lægehuset Bindeledet 11

Hvis du ønsker at skifte til plejehjemslæge, kan medarbejderne hjælpe dig med det.

Lægeskift til plejehjemslæge er gratis.

Vær venligst opmærksom på at du eller dine pårørende selv skal sørge for at bringe evt. urinprøver til lægen.

På Møllegården har du mulighed for at låne vores to mødelokaler til fødselsdag eller anden sammenkomst.  For nærmere information eller lokalebestilling kan du kontakte Administrationen på telefon 39 57 47 00.

Priser på forplejning m.m. kan du se her

Du skal selv betale for din medicin og er selv ansvarlig for at anskaffe 21 store doseringsæsker, gerne af mærket Medimax samt et rektalt (endetarm) termometer.

Du kan give samtykke til at medicinen leveres fra apoteket til plejecentret. Apoteket opkræver et mindre gebyr for dette.

Du kan tilmelde dig onlinebetaling til Buddinge Apotek her

Møllegården har en samarbejdsaftale med Buddinge apotek, som leverer medicin hertil dagligt alle hverdage. Vi anbefaler derfor at du indgår aftale med dette apotek. Såfremt en læge ordinerer akutmedicin til dig, skal du selv betale for udbringning med en taxa, alternativt kan dine pårørende hente det for dig. 

Kosten er ikke blot ernæring – det vi serverer for beboerne, har stor betydning for deres livsglæde og trivsel.

Kosten er med til at understøtte positive erindringer og minder fra dengang beboerne selv lavede maden fra bunden og hvor måltidet samlede familien.

Maden på Møllegården

Vi ønsker, at du vil syntes godt om vores mad.

Vi laver fortrinsvis god gammeldags dansk mad som er målrettet ældre. Det betyder, at maden er meget energitæt.

Vi laver selvfølgelig også diætkost, hvis du har behov for det. Det kan f.eks. være fedtfattigt, dysfagi kost, tyggevenlig kost med mere.

Kort sagt: vi forsøger, så hvidt det er muligt at tage individuelle hensyn til den enkelte.

Maden bliver lavet af vores dygtige ernæringsassistenter i vores store centralkøkken.

Herefter bliver maden anrettet og serveret ude på afdelingerne af plejepersonalet.

Når du bor i plejebolig i Gladsaxe Kommune, bliver du tilbudt forskellige ydelser som du kan til- og fravælge, blandt andet maden.

På Møllegården får du tilbudt følgende måltider:

Morgenmad

Til morgenmad serverer vi bl.a. friskt franskbrød, rugbrød, alm. skive ost, marmelade, forskellige mælkeprodukter, forskellige surmælksprodukter, havregryn, øllebrød, havregrød samt kaffe, te og juice.

Frokost

Til frokost serverer vi rugbrød og franskbrød med forskelligt pålæg.

Eftermiddag

Om eftermiddagen tilbyder vi kaffe/te med brød eller kage

Aftensmad

Til aften serverer vi varm mad. Altid 2 retter med passende tilbehør

Mellemmåltid

Ved behov tilbyder vi småkager, kiks, kage eller særligt energitætte mellemmåltider.

Drikkevarer

Vi tilbyder: kaffe, te, mælk og juice. Ved særlige behov tilbyder vi forskellige former for tilskudsdrikke når man er tilmeldt hele kostpakken.

Runde fødselsdage

Når du fylder rundt, kan du bestemme hvilken menu, der bliver serveret om aftenen.

Du kan vælge blandt de menuer, der normalt er på menuplanerne.

Du eller dine pårørende skal kontakte køkkenet vedrørende menuønsket og senest den 1. i måneden forud for den runde fødselsdag. Har du for eksempel fødselsdag den 10. juni, så skal vi have besked om dit ønske senest 1. maj, så vi kan få din menu på den næste måneds menuplan.

Bestilling af mad til gæster

Det er også muligt at bestille mad til sine gæster. Dette gøres 2 dage før til køkkenet på tlf. 24 94 23 71.

Regningen sendes til beboer eller betales på MobilePay på nr. 897923

Når du flytter ind, er boligen nyistandsat og udstyret med en seng. Hvis du flytter i plejebolig med din ægtefælle som ikke selv er visiteret til en plejebolig, skal denne have sin egen seng med.

I boligen er der tv-antennestik til kabel-tv samt telefonstik. Du skal dog selv sørge for tilmelding til You-See kabel-tv, ligesom du selv er ansvarlig for tilmelding og betaling af licens i din egen bolig. Du kan gratis benytte vores trådløse netværk på hele Møllegården

Du skal selv sørge for:

 • Flytning af møbler samt indretning af boligen
 • Opsætning af lamper, billeder mm.
 • Installation af telefon, tv eller andet elektronisk udstyr
 • Dyne og hovedpude
 • Vasketøjskurv

Vi anbefaler, at du rådfører dig med den daglige leder eller koordinatoren i forhold til indretning af boligen. Det skal være med til at sikre, at du kan færdes sikkert i boligen, og at medarbejderne har de rigtige arbejdsforhold. Vi vil derfor rigtigt gerne vide, hvilke hjælpemidler du evt. bruger, så der kan tages hensyn til det, når boligen indrettes med kendte ting fra dit hjem. Det gør, at du hurtigere falder til i din nye bolig.

Vi fraråder løse tæpper i boligen, da vi ved, at tæpper er skyld i rigtigt mange fald blandt ældre mennesker.

Det er vigtigt af hensyn til plejen, at der er god loftsbelysning, og vi opfordrer dig til at sikre, at der ikke er løse ledninger i boligen.

Vi udfører løbende sikkerhedstilsyn i din bolig

Vi har ikke mulighed for at opbevare kontanter og værdigenstande for dig, men din bolig er udstyret med et værdiskab, som kun du har nøglebrik til.
Hvis du ikke selv kan varetage denne denne nøglebrik, er det muligt for dig at give samtygge til at Daglig leder og Korrdinator kan hjælpe med dette.

Vi har ikke mulighed for at opbevare kontanter og værdigenstande for dig, men din bolig er udstyret med et værdiskab, som kun du har nøglebrik til.

Hvis du ikke selv kan varetage denne denne nøglebrik, er det muligt for dig at give samtygge til at dine pårørende eller daglig leder og korrdinator kan hjælpe med dette.

Vi anbefaler, at du ikke opbevarer store pengebeløb, og at du ikke lader lader dine værdier ligge frit tilgængeligt i boligen.

Oplever du tyveri eller skade på dit indbo, er du selv ansvarlig for at melde dette til politiet eller forsikringsselskabet.

Du er selv ansvarlig for at være korrekt forsikret.

Du kan vælge ydelsen "forsikring" som er en del af servicepakken.

På parkeringspladsen foran Møllegården er der fri parkering. 

Din post bliver leveret til personalet i afdelingen, som herefter sørger for at bringe den ud til dig.

Det er derfor vigtigt, at adressen indeholder navn og bolignummer.

Hvis du tegner avis- eller bladabonnement, skal du huske at gøre det i dit eget navn.

Der er Møllegårdens eget rengøringspersonale, der vil komme i din bolig hver 14. dag og og hjælpe dig med rengøringen. Rengøringen vil hovedsageligt bestå af: 

 • Aftørring af alle vandrette flader, såfremt disse er ryddet 
 • Støvsugning og gulvvask på alle gulve 
 • Rengøring af toilettet samt håndvask og amatur
 • Såfremt der er gulvtæpper i stuen, vil disse blive støvsuget. Møblerne flyttes og støvsuges ikke. 

Hvis du har brug for yderligere rengøring, er du og/eller dine pårørende velkommen til at henvende sig til personalet, som har en begrænset mængde rengøringsartikler som kan lånes. 

Hvis du fravælger ydelsen "Rengøringsartikler", skal du selv sørge for at anskaffe svanemærkede rengøringsartikler. 

Du må gerne ryge i din egen bolig, dog ikke mens personalet er til stede.

Af hensyn til andre beboere og personale, vil vi bede dig lukke døren til din bolig mens du ryger og venligst lufte ud før du modtager hjælp fra personalet.

Alle arbejdspladser i Gladsaxe Kommune er røgfrie, du må derfor ikke ryge på vores fællesarealer.

Vi vægter din selvbestemmelsesret meget højt, og støtter op om, at du så vidt det er muligt for dig, træffer dine egen valg. Dette gælder som udgangspunkt også, selv om du har en alvorlig psykisk funktionsnedsættelse, som for eksempel en fremskreden demenssygdom. 

Der kan dog - efter bestemte betingelser - gøres indgreb i din selvbestemmelsesret for at undgå omsorgssvigt, hvis du, på grund af den nedsatte psykiske funktionsevne, ikke selv er i stand til at varetage egne forhold i tilstrækkelig grad. Dette aldrig uden forudgående samtale med dig, din læge og eventuelt pårørende/væge. 

Skulle det komme på tale, at gøre indgreb i din selvbestemmelsesret, arbejder vi under lovgivningen om magtanvendelse. Du kan finde yderligere information om lovgivninge om Magtanvendelse her.

Servicepakken omfatter de serviceydelser Gladsaxe Kommune tilbyder beboerne i kommunens plejetilbud, fx mad, forsikring, tøjvask mm. Du vælger naturligvis selv hvilke af ydelserne fra servicepakken, du ønsker at modtage.

Du kan læse mere om ydelserne her

Når der afholdes valg i Danmark, har du som beboer selvfølgelig mulighed for at stemme.

Kommunens valgtilforordnede kommer kort før valget ud på Møllegården og sørger for, i samarbejde med personalet, at du får mulighed for at afgive din stemme.

Gladsaxe Kommunes omsorgstandpleje har en klinik på Møllegården.

Omsorgstandplejen er et gratis tilbud til borgere, som er visiteret til en plejebolig 

Behandlingerne i omsorgstandplejen er primært forebyggende og vedligeholdende og omfatter kun nødvendige istandsættelser af tandsættet.

Ønsker du ydeligere oplysninger om omsorgstandplejen kal du læse mere på deres hjemmeside.

Ønsker du at tilmelde dig omsorgstandplejen kan du klikke her

Alle sundhedspersoner er underlagt tavshedspligt. Det betyder, at sundhedspersoner ikke må videregive oplysninger om dit helbred og andre fortrolige oplysninger uden dit samtykke. Ønsker du, at dine pårørende bliver informeret, skal du give skriftligt eller mundtligt samtykke til dette.

I Gladsaxe Kommune har vi altid fokus på kvaliteten af vores arbejde. Derfor vurderes vores arbejde årligt både internt i form af et uanmeldt kommunalt tilsyn og eksternt i form af tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilsynsrapporterne kan læses her eller du kan henvende dig til daglig leder og få udleveret et eksemplar.

På Møllegården har vi en træningssal med forskellige forskellige træningsredskaber og træningsmaskiner, som du er velkommen til at benytte.

Såfremt du ønsker at træne, vil du få tilbudt en træningstid af en af vores to fysioterapeuter. Træning foregår på hold, medmindre du har en genoptræningsplan.

Du skal selv sørge for installation af dit TV og bestilling af TV-pakke. På Møllegårde har vi aftale med You See.

Hvert efterår tilbydes alle beboere gratis influenzavaccination. Datoen annonceres i Mølleavisen og på opslagstavlerne, som hænger rundt om i huset. 

Vask af eget tøj er en del af servicepakken og kan dermed til- og fravælges.

På Møllegården anvender vi svanemærket vaskemiddel uden parfume.

Da da dit tøj bliver bliver vasket i fælles-vaskemaskiner på afdelingen, skal alt tøj mærkes. Du eller dine pårørende har mulighed for at låne en mærkemaskine og kan få udleveret mærker til tøjet.

Vi opfordrer dig til at anskaffe en vasketøjskurv med hjul, så medarbejderne ikke skal bære rundt på dit vasketøj.

Alt dit tøj SKAL kunne vaskes i en vaskemaskine. Vi vasker IKKE uld, silke og andet som kun tåler en håndvask.

Leje og vask af linned er en del af servicepakkn og kan dermed til- og fravælges

Hvis du tilvælger denne ydelse, dækker taksten leje og vask af sengetøj, håndklæder og eventuelt undertøj og stiklagner.

Da der er ikke kapacitet til at vaske sengetøj og håndklæder på stedet, er det i stedet et eksternt firma, som står for dette.

Vinduespudsning er en del af servicepakken og kan dermed til- og fravælges.

Hvis du tilmelder ydelsen, vil du få pudset vinduer fire gange om året.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback