Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Seniorer Boliger for seniorer Plejeboliger Egegården Job og frivillighed på Egegården Opgaver og ansvar for en social- og sundhedshjælper

Opgaver og ansvar for en social- og sundhedshjælper

 Som SOSU-hjælper kontaktperson for et antal beboere – typisk 4-6 beboere. Når du bliver ansat, får du tilknyttet en mentor, som har medansvar for at sikre den nødvendige introduktion og oplæring - herunder støtte dig i din daglige praksis i de første måneder. Introduktion og oplæring tager udgangspunkt i nedenstående oversigt over kontaktpersonens opgaver og ansvar.  

 • Samarbejde med pårørende omkring beboeren
 • Være tovholder på beboerens aftaler (for eksempel tandlæge, frisør, fodpleje, deltagelse i aktiviteter med videre) og følge dem til de pågældende aktiviteter
 • Observere beboerens tilstand, dokumentere forandringer samt videregive information til SOSU-assistent
 • Være motiverende og støttende ift. beboerens fysiske, psykiske og sociale velvære
 • Iværksætte handlinger til forbedring af beboerens trivsel og livskvalitet med afsæt i livshistorien
 • Bidrage i forbindelse med beboerkonferencer og kontakt-øer med afsæt i Tom Kitwood og viden fra ABCdemens
 • Indberette UTH (utilsigtede hændelser) og orientere SOSU-assistent og koordinator, samt eventuelt daglig leder
 • Deltage i teamets daglige rutiner
  • Rydde op i beboerens bolig i samarbejde med beboeren
  • Følge og støtte beboeren ved dagens måltider
  • Rydde op på afdelingens fællesarealer
 • Udfylde forflytningskort i samarbejde med forflytningsvejleder - i særligt komplicerede tilfælde forflytningstovholder
 • Deltage i praktiske opgaver i forbindelse med indflytning, jævnfør tjekliste
 • Deltage i daglig sparring med kolleger
 • Understøtte at der arbejdes efter glædende retningslinjer og vejledninger 

 • Dokumentere daglige observationer i Nexus
 • Løbende holde sig ajour med dokumentation på de beboere, SOSU-hjælperen er kontaktperson for 

 • Deltage i det palliative arbejde i tæt samarbejde med SOSU-assistent 
 • Være bekendt med og følge Tjekliste for mors (opgaver aftales med SOSU-assistent) 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback