Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Seniorer Boliger for seniorer Plejeboliger Egegården Job og frivillighed på Egegården Opgaver og ansvar for en social- og sundhedsassistent

Opgaver og ansvar for en social- og sundhedsassistent

 • Deltage i hjemmebesøg
 • Samarbejde med den SOSU-hjælper, der er kontaktperson, om opgaver ifm. indflytning, jf. Tjekliste for indflytning på Kompas, vores intranet. 

 • Planlægge modtagelse af ny beboer, byde velkommen, vise rundt, udvælge og introducere en venskabsbeboer, der kan tage vare om den nye beboer i samarbejde med den SOSU-hjælper, der er kontaktperson
 • Planlægge, hvor den nye beboer skal sidde til måltiderne i samarbejde med den SOSU-hjælper, der er kontaktperson
 • Sikre udfyldelse af skemaerne i indflytningsmappen – særligt aftale- og kostskemaer 

Følge Tjekskema til dokumentation (findes i SBSYS), herunder

 • Tjekke døgnrytmeplan i Nexus inden for 14 dage. Eventuele ændringer dokumenteres. Hvis der ikke findes en døgnrytmeplan, oprettes den og gemmes inden for 1 måned  
 • Tage stilling til og skrive fagligt notat på alle tilstande i Nexus inden for 1 måned. Vurdér om tilstandene er aktuelle, potentielle eller ikke aktuelle. Sammenhold derudover med medicinliste for vurdering af aktuelle og potentielle tilstande.
 • Oprette relevante handleplaner på aktuelle tilstande
 • Samarbejde og dialog med sygeplejersken om opgavefordeling, som for eksempel:
  • Lægekontakt og lægefaglige helbredsoplysninger
  • Medicingennemgang
  • Aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger
 • Ajourføre helbredsmæssige oplysninger inden for 14 dage og dokumentere eventuelle ændringer, handlinger med videre i fagsystemet, Nexus, herunder
  • Måle blodtryk og puls o Lave ernæringsscreening (vægt og højde) og eventuelt ernæringsudredning
  • Lave RSS (RejseSætteSig-test) og eventuel faldudredning
  • Tjekke urininkontinensudredning i fagsystemet, Nexus. Hvis der ikke foreligger en sådan, og man skønner, at der er behov for det, tages kontakt til inkontinensansvarlig
  • Tjekke Braden-score i fagsystemet, Nexus. Hvis scoren er mere end 1 år gammel, laves en ny
  • Tjekke diabeteshandleplan i fagsystemet, Nexus, hvis det er relevant 
  • Gennemlæs medicinliste for mulige diagnoser og problematikker 

Inden for de første tre måneder er opgaven, at den ansvarlige SOSU-assistent har skabt sig et grundigt indblik i beboerens livshistorie, at den er indskrevet i Nexus, og at der er udarbejdet en udførlig døgnrytmeplan med afsæt i beboerens aktuelle ressourcer og livshistorie 

 • Kendskab til og efterlevelse af vejledninger for medicinhåndtering – både Gladsaxe Kommunes samt Egegården/Møllegårdens lokale vejledning
 • Dagligt handle på MedCom-beskeder vedrørende beboeren
  • Ved kvittering for modtagelse af MedCom-beskeder, orientér sygeplejerskerne ved dialog mellem læge og sygeplejersker 
 • Medicindispensering og -administrering, jf. vejledninger
 • Dagligt opdatere FMK i Nexus
 • Udfylde medicingivningsliste for dagen samt kontrollere dagens doserede medicin op mod FMK
 • Kontrollér MedCom/FMK listen i Nexus to gange pr vagt, jf. Gladsaxes medicinhåndterings vejledning, SR
 • Løbende reflektere over medicinens virkning, bivirkning og interaktion samt kontraindikationer og handle relevant i forhold til dette 
 • Hvis der er uoverensstemmelser mellem oplysningerne i FMK og doseret medicin, kontaktes koordinator eller sygeplejerske, som kontakter egen læge. Egen læge kan kontaktes af SOSUassistenten, såfremt denne har opnået funktionskompetence i dette
 • Hvis der er problemer med brugen af FMK i øvrigt, sparres med øvrige kolleger, alternativt kontaktes sygeplejerske eller Kenneth, IT-konsulent 

 • Kendskab til retningslinjer for korrekt dokumentation, herunder løbende dokumentation, jf. kvalitetscirklen og dokumentationsvejledningen
 • Opdatere og evaluere tilstandsnotater ved ændringer og min. hver 3. måned
 • Lave ernæringsscreening og evt. ernæringsudredning min. hvert halve år 
 • Lave RSS (RejseSætteSig-test) og evt. faldudredning min. hvert halve år i samarbejde med terapeuterne  
 • Lave Braden-score min. hvert halve år i samarbejde med terapeuterne og SOSU-hjælper
 • Kendskab og pligt til at indberette UTH’er (utilsigtede hændelser)
 • Sikre løbende opfølgning på beboernes kroniske tilstande, herunder aftaler med læge
 • Deltage i løbende Nexus-undervisning samt kvalitetscirkler 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback