Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Seniorer Boliger for seniorer Plejeboliger Bakkegården Inden du flytter ind Når du har sagt ja og ønsker at flytte ind

Når du har sagt ja og ønsker at flytte ind

Når du flytter i plejebolig, skal du betale indskud, husleje, varme og el med videre samt de serviceydelser, du vælger at modtage.
Du får tilsendt lejekontrakt fra boligselskabet KAB. Denne skal du underskrive og sende retur til boligsselskabet. Sammen med lejekontakten er der opkrævning for indskud og første måneds husleje. Du har tre måneders opsigelse af plejeboligen. Normalt vil boligen være udlejet i løbet af 14 dage.

Aftaleskema

Du skal udfylde et aftaleskema når du flytter ind.

Her kan du til- og fravælge en række ydelser. Det er pleje- og rengøringsartikler, mad, tøjvask, forsikring, vinduespudsning og arrangementer. Betaling for ydelserne bliver opkrævet forud og du betaler for dem en gang om måneden.
Priserne for serviceydelserne reguleres hvert år pr. 1. januar.

Tilmelding til Omsorgstandplejen

Du kan som beboer i en plejebolig tilmelde dig til Omsorgstandplejen. Vær opmærksom på at du først kan dmodtage behandling fra Omsorgstandplejen, når du har flyttet folkeregisteradresse.

Aftaleskema

Her kan du læse om, hvsd de enkelte ydelser i aftaleskemaet dækker over. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte daglig leder.
Der er også muglighed for at tale om eventuelle spørgsmål ved indflytningssamtalen

Rengøringsartikler:
Rengøringsmidler der er Svanemærket
Støvsuger med HEPA-filter
Klude – Sanitetsklude, universalklude, gulvklude og glasklude
Gulvspande
Tæpperenser
Moppesystem

OBS!!! 
Rengøringsartikler:
Hvis du fravælger denne ydelse, indbefatter det at:
-    du selv skal indkøbe rengøringsartikler (disse skal overholde Arbejdstilsynets grænseværdi-er for stoffer og materialer og være Svanemærket. 
Personalet må kun benytte godkendte rengøringsmidler.
-    Du skal sørge for at alle rengøringsremedier (se ovenstående) er i boligen. 

Plejeartikler:
Universalsæbe til håndvask, krop og hår
Tandbørste
Tandpasta
Toiletpapir
Håndklædeark
Swash-produkter


OBS!!
Plejeartikler:
Pakken omfatter ikke diverse cremer, steradent, neglefile, neglerenser, neglesaks, termometer, vatpinde, dentofix, børste og papirlommetørklæder. Ønsker du nogle af disse ting, skal du selv ind-købe disse.


Forplejning:
Morgenmad:
-    Havregrød
-    Øllebrød
-    Cornflakes
-    Havregryn
-    Diverse surmælksprodukter
-    Hjemmebagt fransk- og grovbrød
-    Rundstykker og krydderboller i weekend
-    Rugbrød
-    Mellemlagret og stærk ost
-    Smøreost
-    Marmelade
-    Smør
-    Mælk
-    Kaffe og te
Frokost:
-    Smørrebrød
-    Suppe / lun ret
-    Mælk
-    Kage eller andet til eftermiddag
-    Kaffe og te
Aftensmad:
-    Varm hovedret
-    Biret (forret eller dessert)
-    Mælk
-    Kaffe og te
Mellemmåltider (ligger under frokost og aftensmad)
-    Kan være forskelligt alt efter diæt og behov, fx:
-    Beriget is, beriget suppe, beriget fromate, beriget mælkemad, frugtgrød, småkager, 
Bød med ost/pålæg, kiks og yoghurt.
Der kan bestilles et stk. frugt pr. dag.
Der kan bestilles 1 genstand/sodavand pr. uge.

OBS! 
Fravælger du en af eller alle ovenstående måltider, skal du eller dine nærmeste selv indkøbe og arrangere måltidet.

Vask af eget tøj:
Vaskepulver
El og vand samt slitage på maskiner/reparationer og udskiftning
Pakken omfatter vask af tøj, dyner og gardiner.
OBS!
Pakken omfatter ikke rens af tøj og gardiner, vask af håndklæder, vask af sengelinned, vask og rens af evt. duge i borgers bolig samt leje. 

Hvis pakken fravælges skal du eller dine nærmeste selv sørge for at få tøjet vasket. 
Bakkegårdens vaskemaskiner kan ikke benyttes.

Linned:
Vask af håndklæder tilhørende Institutionsvask. Ikke private håndklæder.
Vask af sengelinned tilhørende Institutionsvask. Ikke privat sengelinned.


OBS!!
Hvis pakken fravælges, skal du eller dine nærmeste selv sørge for at få egne håndklæder og sengelinned vasket. 
Bakkegårdens vaskemaskiner kan ikke benyttes. 
Supplerende bemærkninger til Vask af eget tøj og linned:
Engangsstiklagner er et personligt hjælpemiddel som bevilges af de inkontinensansvarlige med-arbejdere.

Forsikring:
Servicepakken dækker indbrud, vand, brand, ansvar, tyveri op til kr. 210.000,00
Ansvarsforsikring dækker tingskade op til kr. 2.000.000,00, personskade: kr. 10.000.000,00.

Kultur:
Pakken indeholder beløb som anvendes til aktiviteter på Bakkegården, f.eks. fester, julearrangementer, fastelavn, filmaftener mv.
Endvidere bruges beløbet også til indkøb af spil, musik, dvd til bofællesskaberne og anden underholdning og hygge i bofællesskaberne, diverse små udflugter mv.
Der kan forekomme enkelte udflugter, hvori der skal påregnes yderligere egenbetaling.

Såfremt du vælger, ikke at tilvælge kultur, betyder det, at du ikke pr. automatik kan deltage til fester af forskellig art, filmaftener samt få del i indkøb af underholdning og hygge i bofællesskaberne mv.
Ønsker du deltagelse til dette, kræver det således en egenbetaling.

Vinduespolering:
Pakken dækker vinduespolering ind- og udvendigt i boligen.
OBS!
Hvis pakken fravælges, skal du eller dine nærmeste stå for vask af vinduer ind- og udvendigt.

Omsorgstandpleje:
Omsorgstandplejen er et gratis tilbud til borgere som bor i en plejebolig i Gladsaxe Kommune.
Tandplejepersonalet kommer regelmæssigt – typisk en gang om ugen – og de vil kontakte dig eller dit bofællesskab, når det er tid til undersøgelse.
Du eller bofællesskabet kan naturligvis også selv kontakte klinikken, hvis der er et særligt behov eller problem.
Du vil så vidt muligt blive kontaktet indenfor 2 måneder efter at du har tilmeldt dig.

Under omsorgstandplejeordningen vil der typisk kunne tilbydes alm. tandbehandling, f.eks. un-dersøgelser, tandrensninger samt alm. plomberinger og tandudtrækninger. 
Derudover kan der tilbydes behandling af proteser.
Større behandlinger med kroner, broer og implantater kan ikke forventes.

Behandlingen foregår typisk på centerets tandklinik. Der kan dog være behandlinger som må udføres på anden klinik.

Centrenes tandklinikker er ikke udstyret med røntgen. Derfor må der i forbindelse med eventu-elt behov for røgten billeder forventes transport til en af kommunens tandklinikker. Du eller bofællesskabet skal selv sørge for en eventuel transport.

Centrets tandlæge eller tandplejer vurderer hvilke behandling der kan tilbydes. Behandlingsval-get afhænger af fysiske og psykiske begrænsninger og vil derfor i nogle tilfælde alene omfatte smertelindring.

Seniorcentrets tandlæge kommer højst 1 x ugentligt og der kan derfor i perioder være ventetid på behandling.

Du kan naturligvis også benytte den tandlæge, du allerede har, og fortsat få delvis dækning af dine tandplejeudgifter fra sygesikringen. I så fald, kan du også opnå personligt tilskud efter an-søgning til borgerservice, hvis du er berettiget til det efter de gældende regler.

Kontaktoplysninger for tandlægerne og tandpleje på Bakkegården er:

Der er åbent følgende dage:
Tandlæger tirsdag kl. 09.00-15.00
Tandplejere torsdag ulige uger kl. 09.00-1500

Telefon: 39 57 44 68 – udenfor åbningstid og i akutte situationer kontakt da Tandplejen Skovbry-net på telefon 39 57 65 90 / 39 57 65 37.

Boligselskabet KAB administrerer boligerne på Bakkegården demensboliger

Boligselskabet KAB 
Enghavevej 81
2450 København SV
Tlf. 33 63 10 00

Mail: kab@kab.dk

Hjemmeside: www.kab-bolig.dk

Som ved et hvert andet boligselskab skal disse kontaktes ved tvivlsspørsmål, dette kan for eksempel være:

  • Lejekontrakt
  • Antennebidrag (denne kan dog ikke unddrages)
  • Generel vedligeholdelse af boligen
  • Opsigelse af lejemål ved dødsfald. Det skal her nævnes, at opsigelse af boligen foregår automatisk via skifteret og folkeregister
  • Opsigelse af lejemål ved fraflytning

Du betaler husleje for din bolig samt for en del af fællesarealerne på Bakkegården demensboliger.
Huslejen betales forud fra den dag, du har boligen til rådighed. Vi anbefaler, at du betaler via betalingsservice.

Huslejekontrakten bliver tilsendt fra boligselskabet KAB.
Du skal underskrive lejekontrakten og sende den retur til boligselskabet. Sammen med lejekontrakten er der opkrævning på indskud og første måneds husleje.

Du skal fremvise underskrevet lejekontrakt og dokumentation for, at indskud og første måneds husle er indbetalt, før vi udleverer nøgle til boligen.

Du har 1 måneds opsigelse af boligen. Vi henstiller til, at boligen tømme så hurtigt som muligt af hensyn til borgere, som står på venteliste.
Boligen afleveres i rengjort stand.

Du betaler en udgift til antennebidrag over huslejen. Dette kan ikke fravælges.

Pr. 1. januar 2022 betaler du licens gennem skatten og skal derfor ikke foretage dig noget.

Når du får tilbudt en plejebolig, har du mulighed for at søge om lån til boligindskud, hvis du opfylder visse økonomiske og personlige betingelser.
Der vil som udgangspunkt ikke kunne ydes lån til boligindskud, hvis tidligere lån ikke er tilbagebetalt. Dette sker dog efter en individuel vurdering.
Boligindskudslånet er i de første fem år rente- og afdragsfrit. Herefter tilbagebetales lånet over ti år og forrentes med 4,5 procent om året af den til enhver tid gældende restgæld.

Når du får tilbudt en plejebolig, har du mulighed for at søge Boligstøtte, som er et tilskud til huslejen.

I plejeboliger er der fordelagtige beregningsregler, hvilket betyder, at der eventuelt kan opnås en højere boligstøtte end til almindelige lejeboliger.

Boligstøtten udbetales som tilskud. Boligstøtten udbetales månedsvis forud med virkning fra den efterfølgende måned efter, at boligstøtteansøgningen er modtaget i kommunen.

Ved indflytning i plejebolig udbetales boligstøtte fra den dato, hvor du i folkeregistret er registreret som flyttet.

Selvom du modtager boligstøtte til din nuværende bolig, skal du sende ny ansøgning om boligstøtte i forbindelse med, at du flytter i plejebolig. Boligstøtten udbetales til din NemKonto den første hverdag i måneden.

Du betaler et månedligt beløb for el i boligen samt for en del af fællesarealerne på Bakkegården.
El opkræves af boligselskabet KAB sammen med huslejen.

Når du fraflytter boligen, vil du ikke modtage en opgørelse over el-indbetaling før udgangen af året, da Bakkegården ikke har målere i hver bolig.

Andet

Er du økonomisk vanskeligt stillet, kan du søge tilskud til dækning af flytteudgiften og til en ekstra måneds husleje, hvis dette er aktuelt. Hjælpen kan søges i Borgerservice og bevilges efter individuel økonomisk vurdering.

Er du gift, men flytter alene i en plejebolig, vil du og din ægtefælles pension blive beregnet efter taksten for enlige, da I faktisk lever adskilt. Det vil sige, at I begge får udbetalt en højere pension hver måned.

Du betaler for opvarmning af din bolig samt for en del af fællesarealerne på Bakkegården.
Udgiften beregnes som et gennemsnit af de faktiske udgifter.

Varmeudgiften opkræves af boligselskabet KAB sammen med huslejen. Behøver du økonomisk hjælp til dette, kan der søges om varmetilskud via Varmetillæg efter gældende regler.

Praktiske gøremål

Når du skal flytte så husk at melde flytning til folkeregistret. Dett kan du med fordel gøre via selvbetjening på nettet.

Vær opmærksom på, at har du digital post, vil denne ikke blive ændret, når du flytter på Bakkegården. Ønsker du at overgå fra digital post til papirpost skal du logge ind på borger.dk og bede om fritagelse.

Husk at hvis du fraflytter et lejemål, når du flytter på Bakkegården, skal du opsige dit nuværende lejemål hurtigst muligt.
Har du brug for råd eller vejledning, er du velkommen til at kontakte Borgerservice på telefon 39 57 56 00 eller på mail pension@gladsaxe.dk

Der er trådløst WiFi på hele Bakkegården

Hvis du ønsker at skifte læge henviser vi dig til Valg af læge

Vi har plejehjemslæger tilknyttet på Bakkegården. Du kan altid spørge daglig leder om mulighederne for lægeskift til en plejehjemslæge.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback