Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Seniorer Boliger for seniorer Plejeboliger Bakkegården Inden du flytter ind Dagligdagen på Bakkegården demensboliger

Dagligdagen på Bakkegården demensboliger

"Sig mig, bor jeg der, hvor du arbejder, eller arbejder du her, hvor jeg bor?"
Dette er et godt spørgsmål hele tiden at have for øje for at huske, at vi arbejder der, hvor beboeren bor.

Ud over at have Tom Kitwoods og Eden Alternatives tanker og værdisæt som rettesnor, så kræver det også, at vi konstant har beboerne, familie og nære venner i centrum.

Bofællesskaberne har fast tilknyttet personale, og vi forsøger at planlægge med så stor kontinuitet som muligt i kontakten mellem beboer og plejepersonale.

Høj faglighed er meget vigtigt for os - at vi arbejder ud fra kendt viden i stedet for personlige synsninger.
For at understøtte arbejdet har vi også ændret på indretning af omgivelser og miljø, både inde og ude.

Ved at arbejde med personcentreret omsorg arbejder vi også på at vedligeholde og eventuelt øge beboernes evne til at klare mange ting i hverdagen, da det giver beboeren en bedre livskvalitet.

Med vores arbejdsmetode arbejder vi på at mindske brug af magtanvendelse. Derfor kan en beboer have lidt daggammelt skæg eller en trøje har vrangen udad, da vores 1. prioritet er beboernes velbefindende frem for at bruge magt, men vi prøver på forskellige måder og på forskellige tidspunkter af døgnet at få barberet eller give et bad mv.

 

Ugens gøremål kan ses på storskærmen ved bofællesskabet Nordisk Hus.

Bakkegården tilbyder forskellige muligheder for beskæftigelse, sjov og samvær, som kan være for den enkelte beboer, en gruppe af beboere eller mange beboere samlet.  Vi anser alt, hvad vi laver med beboerne som en del af hverdagen.

Bakkegården har en fast gruppe af  årsaktiviteter, som der er en årsplan for, hvor vi fejrer højtider og fødselsdag.

Derudover planlægger personalet, aktivitetsmedarbejdere eller vores oplevelsesmager og musikterapeut forskellige muligheder for beskæftigelse. Det kan være alt fra hyggetid i bofællesskabet til musik, klipning af får, følge med hos kanariefugleungerne til en tur ud i det blå, træning, bagegruppe og meget andet.

Hvis der, udover de faste gøremål, er andre arrangementer, vil disse blive annonceret i det nyeste af Bakkegårdens beboerblad "Bakkegårdsnyt", eller der vil blive sat opslag op i huset.

Fysio- og ergoterapeuterne har et bredt udvalg af træningsmuligheder, som står nedenfor.

Formålet med træning af beboerne er at vedligeholde og/eller forbedre den fysiske og mentale kunnen.

Træningen er særligt rettet mod at bedre balance, kondition, styrke og udholdenhed samt kunne genopdage "glemte" færdigheder, for at gøre beboeren så uafhængige som muligt, så længe som muligt.

Træningen bliver tilrettelagt mellem beboer og terapeut på baggrund af en analyse af bevægemønstre hos beboeren, men kan godt varetages af andre medarbejdere. Træningen foregår i træningslokale, i bofællesskabet eller udendørs.

På Bakkegården er der en frisørsalon.

Frisørsalonen befinder sig på Administrationsgangen.

Ønsker du at benytte denne, er tidsbestilling nødvendig, enten ved personlig henvendelse eller telefonisk på telefonnummer
51 19 50 11 eller 50 99 54 60.

I salonen kan du få:

Permanent med eller uden klipning.
Klip med eller uden føntørring.
Klip med eller uden vand ondulation.
Lyse eller mørke reflekser.
Toning i alle nuancer.
Priser mv. kan oplyses af frisøren.

Åbningstider i frisørsalonen er:

Mandag kl. 09.30 - ca. 16.00
Torsdag kl. 09.30- ca. 16.00
Fredag  kl. 09.30 - ca. 16.00

På Bakkegården er der ingen fast fodterapeut tilknyttet. Du skal derfor selv kontakte en fodterapeut, hvis du ønsker behandling. 
Vi kan dog oplyse, at en del af husets borgere benytter 2 forskellige fodterapeuter udefra.

Ønsker du at benytte en af disse, er du velkommen til at rette henvendelse til bofællesskaberne for at få kontaktoplysningerne.

Du kan læse mere om Omsorgstandplejen

Køkkenet producerer dagligt mad til beboerne på Bakkegården.

Køkkenet er et fagligt dygtigt team, som producerer en ernæringsrigtig og varieret kost til beboerne. Ernæring og måltidet er vigtigt for den enkeltes velvære og livskvalitet. Det er kendt viden, at mange ældre efterhånden som aktivitetsniveauet daler, sætter måltidet meget højt, hvorfor køkkenet prioriterer kosten højt.
Køkkenet arbejder med selv at producere mest muligt mad fra grunden samt at øge brugen af økologiske produkter.

Køkkenet har udarbejdet en mad- og måltidspolitik, som er en kostinformation rettet til vores beboere og deres pårørende. Alle bofællesskaber har en kostansvarlig som i samarbejde med familien, det øvrige personale og køkkenet sikrer en optimal kost for den enkelte.

Når der holdes konditori eller iscafé i festsalen / haven, er det køkkenet, der har lavet kagerne eller isen fra grunden af.

Bakkegården har udarbejdet Bakkegårdens ABC, som forhåbentligt kan give svar på rigtige mange ting:

BAKKEGÅRDENS ABC

A
Administrationen
finder du i stueetagen på administrationsgangen ved hovedindgangen C2. 
Telefon 39 57 43 06
E-mail: bakkegaarden@gladsaxe.dk
Kontorets åbningstid for personlig og telefonisk henvendelse:
Mandag – torsdag kl. 08.00-15.00
Fredag kl. 08.00 – 14.30


Afdelingsbestyrelse
Når man bor i almennyttig bolig, kan man vælge at have en afdelingsbestyrelse, som består af beboere, som bor på Bakkegården. Afdelingsbestyrelsen varetager beslutninger omkring bygningens drift og vedligehold. Der er for tiden ikke valgt en afdelingsbestyrelse på Bakkegården. 


Aktiviteter
Vi laver mange forskellige ting på Bakkegården, og vi afpasser det efter den enkelte beboers kunnen og ønsker. Der er mange gøremål i hverdagen i bofællesskabet – og derudover træning og andre spændende ting. Det bedste sted at få overblik er ved tavlen, når man lige er kommet igennem slusen. Man trykker på tavlen. Derudover er beboerbladet Bakkegårdsnyt også et godt sted at se, hvad der sker.


Almenbolig
Når du flytter ind på Bakkegården flytter du ind i en almenbolig. Det betyder, at du lejer boligen på de vilkår, som er gældende for almennyttige boliger generelt. 
 
Apotekervarer
Bakkegården samarbejder med Bagsværd Apotek om levering af medicin. Derfor er det vigtigt, at du får en tilmelding til betalingsservice på medicin. Der er et mindre leveringsgebyr. Personalet er opmærksomme på, at der helst skal være en samlet udlevering, så gebyret er mindst muligt.
Det er naturligvis egen læge, der ordinerer som vanligt.


Aviser
Se under Post.

 


B
Bakkegårdsnyt
Vores beboerblad Bakkegårdsnyt udkommer seks gange årligt. Bladet indeholder blandt andet oversigt over aktiviteter, fester samt konkurrencer og forskellige indslag om livet på Bakke-gården. 
Hvis du har en idé eller indslag er du velkommen til at aflevere det, enten personligt i administrationen eller ved at skrive til bakkegaarden@gladsaxe.dk

 


Beboer- og pårørenderåd 
Rådet medvirker til at 
1. At få Bakkegården til at fungere bedst muligt i overensstemmelse med værdier og vision
2. At formidle brugernes og pårørendes synspunkter overfor ledelsen
3. At deltage i konstruktivt samarbejde om stedets anliggende.
4. At bidrage til at styrke kontakten indadtil på stedet og udadtil mod omverden 
Der er møde 4 gange om året og referatet fra mødet bringes i Bakkegårdsnyt. 


Boligerne
Boligen vil ved indflytning fremstå nyistandsat. Du er velkommen til at male væggene i en anden farve end hvid. Ved fraflytning bliver boligen malet hvid igen – og afhængig af farvevalg kan det kræve mere end én overmaling, hvilket kan gøre prisen for istandsættelse af boligen lidt dyrere.
Boligerne er udstyret med seng. Du er velkommen til at medbringe din egen seng, hvis du ikke har behov for hjælp af personalet – tal med daglig leder om dette. Når behovet for hjælp kommer, så vil vi skifte til plejeseng, for at sikre personalet gode arbejdsstillinger.

 


Boretider
Du må bore mellem kl. 9.00 og 15.00 på hverdage og mellem 10.00-14.00 i weekender. 

 

C
Cykling uden Alder
Bakkegården har både en tvillingecykel (du cykler med en anden) og en rickshaw (hvor du cykles rundt af en af vores cykelvenner). Spørg personalet, hvis du har lyst til en tur.


D
Dyr
Bakkegården har flere dyr: fisk inde og ude, fuglevoliere, katte, inde-fugle og får. Vi bruger dyrene i vores daglige arbejde med beboerne. Man må gerne gå ind til fårene. Dyrenes fodring er udelukkende personalets opgave og ansvar.
Bakkegårdens beboere kan selv have dyr (hunde, katte, fugle eller lign.). Tal med daglig leder, hvis du ønsker at have eget dyr med på Bakkegården.
Personalet kan også have egne hunde med, som beboerne kender godt.
Der er bofællesskaber uden katte og hunde, så man kan godt bo på Bakkegården, selvom man har allergi eller ikke bryder sig om hunde og katte.

 

Dør ind til bolig
Få din egen hoveddør med på Bakkegården. Hvis det kan hjælpe dig at kunne genkende din hoveddør for at finde din bolig, kan du ringe til ejendomskoordinatoren. Ejendomskoordinatoren kan hjælpe med kontakt til My-door (mydoor.dk), som kan fotografere din hoveddør og opsætte en folie på boligens dør, som ligner din egen hoveddør. Udgiften betales af dig selv. Spørg ejendomskoordinatoren for flere detaljer.


Døre (yderdøre)
Alle yderdøre er åbne i tidsrummet kl. 05.45-23.15 alle ugens dage.
Hvis man som besøgende kommer udenfor ovenstående tid, skal man benytte dørtelefonen ved indgang C1.


E
Ejendomskontoret har åbent for henvendelse 
mandag og onsdag kl. 9.00 til 10.00. 
tirsdag og torsdag kl. 13.00-14.00
Mail-adresse: servicebagsv@gladsaxe.dk
Telefon 21 19 76 39                         
Her det muligt at aftale tidspunkt for indflytnings-og fraflytningssyn.
Du kan rekvirere ekstra nøgle til din bolig mod betaling.  
Teknisk team består af:
Ejendomskoordinator Lasse Lorentzen 
Ejendomstekniker Jeremiah Darko
Ejendomsassistent Jens Lauritzen


F


Fællesområder 
Fællesområderne må gerne anvendes af beboer og familier. Dog skal der altid tages hensyn til beboere, som bor her. Hvis man har brug for et lokale til fx fejring af rund fødselsdag, er der mulighed for dette – spørg personalet. 


Fødselsdage 
Har du fødselsdag inviterer bofællesskabet på kaffe eller kakao med flødeskum og enten æblekage, lagkage, kringle eller boller med smør. Du vælger, hvad du helst vil have.  
Hvis du er tilmeldt Bakkegårdens madordning, har du mulighed for at invitere indtil tre gæster på kaffe og kage til din fødselsdag. 
På runde og halvrunde fødselsdage kan du invitere tre gæster til middag eller smørrebrød. Menu aftales med køkkenet.
Ved arrangementer med flere end tre gæster skal du træffe individuelle aftaler med køkkenet. Kuvertpris ved disse arrangementer er den gældende dagspris eksklusiv drikkevarer. 


Frisør 
Frisøren har salon på Bakkegården. Der er åbent mandag, torsdag og fredag. 
Du betaler pr. gang. Frisør findes på administrationsgangen. 


Fodpleje 
Bakkegården har en fodterapeut, der kommer udefra og til egen bolig. Spørg personalet om telefonnummer. Du betaler pr. gang.
 
G
Gåtur
Der er god plads på vores matrikel til gåture. Derudover bliver der gået ture til Bagsværd Bymidte, skoven o.lign. Se også under Træning.


H
Hunde 
er velkommen til at komme på besøg. Du skal selv holde opsyn med denne, når den er med på besøg. Hvis hunden besørger, skal der samles op/rengøres efter denne. 


Husleje
Har du spørgsmål vedr. huslejen, bedes du kontakte boligselskabet KAB, telefon 33 13 21 44.


Hævning af penge 
kan ske i administrationen, hvor du med dankort kan hæve kontakter på alle hverdage i kontortiden kl. 08.00-14.00.

 


I
Indflytning
Det er generelt vigtigt for vores beboere, at de kan genkende møbler og billeder i boligen. 
Ved indflytningen skal du selv sørge for flytning af møbler, indretning, opsætning af malerier med mere.  Se også under Bolig samt Boretider.


Indflytningssamtale
Du aftaler indflytningsdag med daglig leder i det bofællesskab, som du flytter ind på. Daglig leder inviterer til en indflytningssamtale ca. 1 måned efter indflytning, hvor formålet er, at orientere om diverse praktiske ting og få afstemt forventninger.


Indflytningssyn
Der foretages som regel indflytningssyn den dag, du flytter ind. Det er Ejendomskoordinatoren som foretager indflytningssynet sammen med dig. Hvis I flytter ind i en weekend, foretages synet den dag I afhenter nøgle til boligen. Husk at medbringe underskrevet lejekontrakt og kvittering på indskud til boligen. 


Indgang på Bakkegården
For at bremse beboerne i at forlade Bakkegården har vi nogle sikkerhedsanordninger på dørene ind og ud til og fra Bakkegården. 
Vi har sluserne og vi har denne funktion, da beboere ofte følger andre mennesker, der hvor de går hen – og dermed får de forladt Bakkegården. 
Yderligere skal man trykke en kode bagfra for at komme ud af døre, der fører ud i de fri - uden for Bakkegårdens store have. Koden ses også i elevatoren, hvis man ønsker udgang eller kælderadgang. 
Det er til stor bekymring for familier og ansatte, når beboerne forlader Bakkegården, hvor dette ikke er ønsket. Det er IKKE TILLADT at trykke på den grønne døråbning, der sidder ved udgangene – de anvendes KUN ved brand. Dørene står nemlig permanent åbne, når der er trykket.


Indlæggelse
Personalet kan have svært ved at følge med dig på sygehus pga. antallet af arbejdsopgaver; din familie kontaktes og kan følge med dig eller møde dig på sygehuset.


J
K
KAB-boligselskab


KAB
Vester Voldgade 17
1552 København K
Tlf. 33 63 10 00


KAB er det boligselskab, der administrerer Bakkegårdens boliger. Det er KAB, som du betaler din husleje til. 
Alle spørgsmål omkring huslejeopkrævning, varmeregnskab og lignede bedes rettet hertil. 
El-aflæsning for din bolig kan først endeligt afregnes efter et årsskifte, hvorfor det kan trække ud at få denne post endeligt afregnet fra fraflytning. 
Vær opmærksom på, at når man lejer en bolig på et plejecenter, har man kun en måneds opsigelse og ikke 3, som man normalvis har i en almenbolig. 
Ved fraflytning skal boligen tømmes for alle møbler. Der er adgang til storskraldsrum på parkeringspladsen.  Tømmes boligen ikke for alt, sendes der en regning for tømning. Betaling vil være pr. time der anvendes. 

 


Kørsel
Der er nogle situationer, hvor du selv skal betale kørsel: fx ved akut udbringning af medicin, hvis du skal til speciallæge ude i byen, til røntgenfotografering under Omsorgstandplejen (foregår uden for Bakkegården), optiker uden for Bakkegården.
Når det er planlagte besøg, så er det din familie, der følger dig.


L
Læge 
Du er velkommen til at beholde din egen læge, som du kender. 
Bakkegården har også tilknyttet plejehjemslæger. Hvis du ønsker at skifte til en plejehjemslæge, så taler du med daglig leder.


M
Mail
Bakkegårdens mailadresse er: bakkegaarden@gladsaxe.dk 


Medicin
Hver beboer har egen medicin låst inde i et medicinskab i boligen.
Se også under Apotek


Musik 
Bakkegården bruger musik i arbejdet. Vi har musikterapeuter ansat, der styrker dette arbejde.
Det kan være med den enkelte beboer eller i grupper, hvor musikken anvendes. 


Mærkedage og traditioner
På Bakkegården fejrer vi højtider, Bakkegårdens fødselsdag mv. Du kan se på skærmen, når du er kommet igennem sluserne eller i Bakkegårdsnyt eller på administrationsgangens tavler, hvad der sker og hvornår.


Måltidet
Der er ikke faste spisetider på Bakkegården. Morgenmaden foregår ca. mellem kl. 6.00-10.00, frokost mellem 11.00-13.00 og aftensmad mellem 17.30-18.30. Spørg i det enkelte bofællesskab, hvornår de spiser. 
Familiemedlemmer er altid velkomne til at spise med i bofællesskabet. Frokost skal helst bestilles dagen før hos personalet. Aftensmad skal bestilles inden kl. 12.00 hos personalet. Prisliste findes i Bakkegårdsnyt.

 

 


N
O
Offentlig transport
Bakkegården ligger ved Bagsværd Kirke. Bus 160 stopper på Bagsværd Hovedgade lige udenfor Bakkegården.
Bagsværd Station ligger ca. 10-15 min. gang fra Bakkegården.


Optiker
Bakkegården har en optiker, der kommer og udmåler til briller ved behov– spørg personalet.


P
Post
Din post afleveres i administrationen, og medarbejderne i bofællesskabet søger for at bringe posten ud til dig. 
Vi vil sætte stor pris på, at alt, hvad der kommer i dit navn, er anført med korrekt adresse – fx Taxvej 18, st-B1 eller Taxvej 18-20, 1-E22. Dette hjælper os meget i det daglige arbejde med at finde den rigtige modtager. 


Præst
Du er velkommen til fortsat at have kontakt med din egen præst eller trosleder.
Bakkegården samarbejder med Bagsværd Kirke og præst Charlotte Pedersen om gudstjenester i kirken, salmecafeer på Bakkegården, julegudstjeneste og meget mere. Charlotte Pedersen står altid til rådighed for en samtale.


Q


R
Rengøring 
Almindelig rengøring i boligen foretages af rengøringsmedarbejder 1 gang hver 14 dage. Der er 25 min. til rengøring af boligen hver 14 dag. Vi kan ikke yde hovedrengøring. I hverdagen er det medarbejderne i bofællesskaberne, der hjælper beboeren med at holde orden, at rengøre hjælpemidler, rengøre køleskab og seng.
Du er meget velkommen til at deltage i rengøringen i det omfang, du magter dette. Det vil være godt for dig at bibeholde færdigheder til glæde for dig selv. 
Pynteting m.m. bliver nødvendigvis ikke flyttet ved rengøring. Støvsugning af møbler er ikke en fast del af den almindelige rengøring.


Rygning
Du må ryge i din private bolig. Du må dog ikke ryge, når medarbejder er tilstede i din bolig – og medarbejderen må gerne lufte ud.
Personalet er meget opmærksomme på behovet for rygning og hjælper i nødvendigt omfang – også med opmærksomhed på sikkerheden. Familiemedlemmer ryger ikke på matriklen. 


S
Servicepakke
Ud over husleje, el og varme skal du også betale for de ydelser som fx vask, mad med flere. Du vælger ud fra servicepakken og daglig leder eller kontaktperson hjælper dig med at udfylde det økonomiske aftaleskema senest i forbindelse med indflytningssamtalen.

 


T
Tandpleje
Som beboer på Bakkegården kan du vælge at være tilmeldt omsorgstandplejen. Dette er gratis og omfatter forebyggende og behandlende tandpleje. Tilmelding til omsorgstandpleje sker via aftaleskemaet. 
Tandklinikken findes i stueetagen på administrationsgangen. Du kan beholde egen tandlæge ude i byen, hvis fx familien kan køre dig frem og tilbage.


Telefon
Se under TV-antennestik til kabel-tv samt telefonstik.

 


Telefonliste 
Leder af Bakkegården Mette Thoms  30 58 83 07


Daglig leder for Havehuset og Nordisk Hus Lise Jakobsen  21 19 76 02
Bofællesskabet Havehuset  61 13 45 11 /
 61 12 21 87
Bofællesskabet Nordisk Hus  91 16 94 38/
 40 21 88 58
 
Daglig leder for Søglimt og Udsigten  Tine Nørrekær Sahlholt 21 14 53 63
Bofællesskabet Søglimt  29 26 06 58/
 81 72 70 33
Bofællesskabet Udsigten  30 47 70 69/
 61 50 80 85


Daglig leder for Oasen, Lunden og Himmelblå Henriette Vissing Hagemann 21 45 34 81 
Bofællesskabet Oasen 51 50 65 91/
 61 14 62 42
Bofællesskabet Lunden 51 43 44 66/
 51 81 17 87
Bofællesskabet Himmelblå 29 39 82 30/
 61 16 14 78


Daglig leder for Aktivitet, Træning og Demensdaghold Hanne Rügge  24 85 22 36 


Administrationen (i dagåbningstid) 39 57 43 06  
Ejendomskoordinator  Lasse Lorentzen 21 19 73 39
Serviceleder  Sannie Ransby 24 85 21 19 
Køkken  81 44 91 87
Frisør 51 19 50 10
Tandlæge  51 85 16 97/ 
                          39 57 65 90  


Tilsyn
Der kommer uanmeldt årligt tilsyn fra Gladsaxe kommune. Der kommer også tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vores tilsynsrapporter bliver altid drøftet i beboer- og pårørenderådet. Tilsynsrapporterne findes på Bakkegårdens hjemmeside: www.gladsaxe.dk/bakkegaarden

 

 

 


Træning
At holde sig i gang og bevare det, man kan fysisk og tankemæssigt, sker hele dagen. Det omfatter både at deltage i hverdagens gøremål som at dække bord, være med til at passe blomster eller dyr eller klippe roser og meget mere. Personalet er opmærksomme på at vedligeholde færdigheder sammen med dig. Vi har også fysioterapeuter og ergoterapeuter, der udføre træning – det kan være fra gåture, stolegymnastik, træning af balance, genoptræning efter indlæggelse mv. Træning er også at deltage i dans, at slå katten af tønden til fastelavn, at spille billard eller at synge.


TV-antennestik til kabel-tv samt telefonstik 
Du søger selv for installation af egen telefon, tv, samt hvis du har behov for andet elektronisk udstyr. Der er TV i fællesarealerne. Uanset om du har eget TV med eller ej, så skal du stadig betale et grundbeløb via huslejen til vedligehold af antenneforhold. Har din ægtefælle stadig TV hjemme, så skal du/I kun betale licens for ét TV. Se evt. under You See. 

 


Tøj
Det er vigtigt, at der sidder et tøjmærke diskret i tøjet. Dette skal din familie søge for sker. Tøjmærker udleveres af medarbejderne i det bofællesskab, du bor i sammen med mærkemaskinen. Nyt tøj skal din familie også mærke, inden du bruger det, for at forebygge, at tøjet bliver væk.


Tøjhuset
Vi har et tøjhus i kælderen, som er en lille gratis butik, du kan bytte og hente tøj sammen med personalet, hvis du synes du har lyst til nyt. 


U
Udflytningssyn
Familien kontakter ejendomskoordinator og sammen laves aftale om syn, hvis dette ønskes. Ellers foretager ejendomskoordinator synet selv. Det er vigtigt, at når I har tømt boligen, at I afleverer nøgler og får en kvittering på afleveringen, ellers laves der en regning på udskiftning af lås og nøgler ved udflytningssyn.
El-afregning kan kun foretages x1 årligt – ved årets afslutning. Derfor vil denne post først kunne afsluttes helt, når årsaflæsningen er foretaget. 


V
Vaccination
Hvert efterår tilbydes du gratis influenzavaccination på Bakkegården. Vaccinationen annonceres på opslagstavler i bofællesskaberne og på administrationsgangen.


Værdigenstande
Vi fraråder opbevaring af værdigenstande i boligen (fx smykker, værdipapirer, kontanter, dyre malerier m.v.), idet disse ikke vil være dækket af forsikringen, som er en del af servicepakken, man kan tilvælge. 
Bakkegården har ikke mulighed for at opbevare beboeres værdigenstande.


Værksted
Bakkegården har et dejligt værksted i haven. Her kan du sludre og drikke nymalet kaffe, save i træ, male malerier, bygge på togbane, deltage i musikgruppe og meget mere. Bakkegårdens oplevelsesmager står for alle aktiviteter i værkstedet.


W
X


Y
YouSee 
YouSee er vores tv udbyder. Du skal selv kontakte YouSee og tilmelde dig den tv-pakke, du ønsker samt afmelde, hvis du ikke længere ønsker en tv-pakke. 


Z
Æ
Ø
Å

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Udarbejdet: juni 2020
Rev. d. 01.03.2024

 

Bakkegården er nabo til Bagsværd kirke, og selvom vi bor næsten dør om dør, kan det være svært, når man bor på plejehjem, selv at komme i kirke.  Derfor kommer præsten til Bakkegården en gang om måneden og holder små andagter på bostederne på skift for de beboere, der ønsker at være med. Har man været vant til at gå i kirke, kan genkendelsen af det, man lærte som barn, give den ro og tilfredshed, som man ofte mangler, når man er dement. Og for den ikke så kirkevante, kan højtideligheden, salmer og musik, også stemme sindet og være en god oplevelse.

Præsten kommer ikke kun til Bakkegården, fire gange om året slår kirken dørene op til demensvenlige gudstjenester for beboere, personale og pårørende. Vi begynder i efteråret til høstgudstjeneste og fortsætter med at fejre jul, påske og pinse sammen. At opleve kirkerummet, se præsten i kjole og krave, lytte til orgelbruset, sang og musik, kan også være en stor glæde og berigelse, også selvom man måske kommer til at kniibe en tåre undervejs.

Beboeren, der bor på plejehjem, kan, som enhver anden, også få en personlig samtale (sjælesorg) med præsten, hvis man trænger til det.

For pårørende til borgere er der endvidere mulighed for et fortroligt samtalerum i kirken, hvor vi er en gruppe, der mødes en gang mødes en gang om måneden og deler fælles erfaringer og stort og småt.

Læs mere om alle kirkens arrangementer på www.bagsvaerdkirke.dk

Venlig hilsen

Sognepræst Charlotte Pedersen
Tlf. 4498 3536

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback