Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Seniorer Boliger for seniorer Plejeboliger Bakkegården Beboer- og pårørenderåd Forretningsorden for Bakkegården demensboliger

Forretningsorden for Bakkegården demensboliger

Der afholdes 4 ordinære årlige møder

Møderne ledes af formand/næstformand, evt. af rådets sekretær

Leder af Bakkegården fungerer som sekretær

Forslag til dagsorden sendes til formand/sekretær og skal være indleveret senest 3 uger før mødet

Medlemmer af beboer- og pårørenderådet kan indkalde til ekstraordinært møde, ved indsendelse af motiveret dagsorden senest 3 uger før, mødet kan berammes.

Dagsorden udformes af formand og sekretær senest 14 dage før mødedato og udsendes til ordinære medlemmer senest 6 dage før.

Dagsorden skal altid indeholde:
- Bemærkninger til dagsordenen
- Mødet inden sommerferien samt årets sidste møde skal indeholde budgetstatus
- Nyt fra leder af Bakkegården og bofællesskaberne
- Nyt fra Sundhed- og Rehabiliteringsudvalget
- Evt. motiverede punkter, der skal være formand eller sekretær i hænde senest    3 uger før mødets afholdelse.
- Sidste punkt vil altid være eventuelt

Referat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse

Indsigelser mod referat skal afgives senest 8 dage efter dets modtagelse.
Referat opsættes herefter på opslagstavlen på Bakkegården og optages i førstkommende nummer af BakkegårdsNyt.

Det påhviler beboer- og pårørenderådets medlemmer, som får forfald, selv at kontakte sin suppleant med henblik på fremmøde.
Suppleanter, som ønsker at deltage i ordinære møder, hvor også det ordinære medlem giver møde, kan ved at melde deres ankomst til sekretæren senest 1 uge før mødet, deltage i mødet uden stemme- og taleret

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback