Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Seniorer Boliger for seniorer Handicapvenlige boliger Søg om handicapvenlig bolig

Søg om handicapvenlig bolig

Du kan blive godkendt til en handicapvenlig bolig, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, som medfører, at du har behov for en bolig, som du selvstændigt kan komme rundt i - og ud af.

Du har behov for en bolig med niveaufri adgang eller elevator.

Der er 316 handicapvenlige boliger i Gladsaxe Kommune. 

Når Visitationen har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af en visitator, som vil besøge dig.

Din ansøgning vil blive behandlet i Gladsaxe Kommunes Visitationsudvalg inden 6 uger. Hvis visitator vurderer, at du for eksempel skal tilbydes træningstilbud eller der skal indhentes yderligere oplysninger. I disse tilfælde kan behandlingstiden være op til 4 måneder.

Du får skriftlig besked når Visitationsudvalget har truffet en afgørelse.

De fleste boliger har 2-værelser og er på max. 74 kvadratmeter. Lejlighederne er uden dørtrin, beliggende i stueplan eller med elevator. Køkken og badeværelse er indrettet til gangbesværede. Der er enkelte 3-værelses boliger, som er forbeholdt ægtepar eller familier.

Hvis du får afslag på din ansøgning, har du mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Klagevejledningen er vedlagt afslaget.

Gladsaxe Kommunes boliggaranti betyder at der maksimalt går 2 år, fra du er godkendt til en handicapvenlig bolig til du første gang tilbydes en bolig. Denne garanti gælder kun såfremt du har søgt bredt blandt kommunens handicapvenlige boliger.

Er der ingen ledige boliger, vil du blive optaget på venteliste. 

Alle borgere, som står på venteliste til en bolig, vil blive taget med i vurderingen, hver gang en bolig er ledig.

Borgere, der ikke kan komme hjem fra sygehus eller ophold i midlertidig bolig, vil have høj prioritet.

I perioder kan der være mange, som ønsker en bolig på samme beliggenhed. Ventetiden til disse boliger kan derfor blive meget lang.

Hvis du siger ”Nej tak” til en ønsket bolig, vurderer Visitationen, at dit behov ikke er særlig stort.

Hvis du har sagt nej tak til en handicapvenlig bolig to gange, bliver du slettet af ventelisten. Kommunen vil i videst muligt omfang tage hensyn til dine boligønsker, men kan ikke garantere, at de to tilbud bliver lige dér, hvor du helst vil bo. Hvis du er slettet af ventelisten kan du søge igen. 

På borger.dk kan du

Søge om lån til beboerindskud
Søge om post til døren
Søge om boligindretning 
Søge om boligstøtte

Visitationen - Boliger til seniorer

Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback