Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og klima Naturgenopretning og biodiversitet Afbrænding som naturgenopretning

Afbrænding som naturgenopretning

Hvorfor afbrænding?

Afbrænding er et godt alternativ til slåning med maskiner (høslæt). Metoden er skånsom overfor strukturer som muldvarpeskud, myretuer med mere, som er rigtigt gavnlige for biodiversiteten, men som høslætmaskiner desværre udjævner og ødelægger. 

Afbrænding har også en fordel på stejle skrænter, eller på andre svært fremkommelige områder, hvor det ikke er muligt at køre med tunge maskiner. 

Afbrændingen er klimamæssigt forsvarlig. Det afbrændte græs frigiver en mindre mængde kuldioxid, men den samme mængde ville være frigivet, hvis plantematerialet var nedbrudt ved kompostering. Samtidigt spares fossile brændstoffer, og dermed udledning af CO2, fordi der ikke anvendes store dieselforbrugende maskiner. 

Det er primært på åbne græs- og blomsterdominerede arealer, at afbrænding anvendes. Afbrændingen foregår i marts-april, hvor solen er begyndt at tørre det visne græs, men inden det nye græs begynder at spire frem. Princippet er, at ilden fortærer den ”dyne” af vissent græs, der skygger for nye blomster. Derved skabes bedre vilkår for mange flere blomster – og dermed fremmer vi biodiversiteten.

Lige efter afbrændingen henligger arealet sort og afsvedent. Men efter blot få dage begynder planterne at spire frem igen. 2-4 uger efter afbrændingen er det svært at se, at arealet har været brændt. 

 

Afbrænding i 2024

I 2024 afbrændte vi disse arealer i Høje Gladsaxe Park.

I 2024 afbrændte vi disse arealer i Høje Gladsaxe Park.

 

Video fra afbrænding i Høje Gladsaxe Park

Gladsaxe Kommunes første forsøg med afbrænding foregik i Høje Gladsaxe Park 18. april 2023 - se dronevideo fra afbrændingen herunder. 

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback