Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og klima Klimavenlig by Madspild

Madspild

Gode vaner batter i kampen mod madspild

Gode vaner batter i kampen mod madspild 
Danskerne smider 1/5 af den mad de køber i supermarkedet i affaldsspanden.

Madspild i danske husholdninger  skønnes at udgøre 237.000 ton om året. Madspildet i husholdningerne er den mad, som vi smider ud fra køkkenet, hvad enten det er tilberedt mad, vi ikke fik spist op, eller råvarer, vi ikke nåede at bruge, mens de var friske.

Hvert år ender 11.500 tons mad - som kunne være spist - i skraldespanden i Gladsaxe. Det er fra både husholdninger, virksomheder, butikker og kommunale institutioner. Da et kilo madspild svarer til en udledning af 2,5 kg CO2, svarer det altså til en udledning af 28.750 tons CO2 - så der er flere gode grunde til at reducere madspild. 

I Gladsaxe Kommune har vi med Strategi for Grøn omstilling et mål om at reducere madspildet med 50 procent inden 2030. Det er både virksomheder, offentlige institutioner og private, der skal ændre adfærd for at vi kan nå i mål. Flere virksomheder og børnehuse og seniorcentre er i gang med at reducere deres madspild - og bare ved at have mere fokus på madspildet, kan man faktisk reducere det på ganske kort tid.

 

Kortlægning af madspild i Gladsaxe

Som en af de første kommuner i landet har Gladsaxe kortlagt madspildet i hele kommunen. Kortlægningen skal bruges som baseline for Gladsaxes mål om at halvere madspildet i kommunen i 2030. 
Baselinerapporten viser, at der hvert år ender 11.500 tons mad - som kunne være spist - i skraldespanden i Gladsaxe. Det er 10 pct. af kommunens samlede CO2 udledning. Det viser en baselinerapport, der kortlægger Gladsaxes madspild i kommunens børnehuse og plejecentre, hos borgerne og virksomhederne, herunder detailhandlen.

Baselinen viser, at kommunens egne institutioner står for en relativt lille andel af det samlede madspild. Kun ca. 2 procent af madspildet sker i kommunale køkkener som børnehuse og plejecentre, mens detailhandlen og husholdningerne står for henholdsvis 62 procent og 26 procent af det samlede madspild. Virksomhedskantiner står for 7 procent og restauranter og caféer står for 2 procent. 

Analysen viser også, at i de kommunale køkkener og virksomhedskantiner sker langt det største madspild uden for køkkenet – det vil sige ved serveringen eller fra tallerkener, hvor maden ikke bliver spist op. Kun 10-20 procent af madspildet sker i køkkenet.

Læs Baselinerapport over madspild

Læs resume af Baselinerapport

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback