Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og klima Klimavenlig by Klimavenlig transport

Klimavenlig transport

Transport skal være bæredygtig og brugervenlig. Derfor skal bussen, cyklen eller toget være et attraktivt alternativ til benzin- eller dieselbilen, men det kan virke uoverskueligt at holde fast i de grønne vaner, når en togbillet er dyrere end en flybillet. Her på siden kan du læse om, hvordan vi i Gladsaxe Kommune har fokus på reduktion af CO2 inden for transport, og hvad du selv kan gøre for at blive stærkere til at holde fast i de grønne transportvaner.

Læs mere

I Gladsaxe Kommune har vi ambitiøse mål om at reducere vores udledning af CO2 , hvor store dele kommer fra trafikken. Vores trafikudvikling skal være mere bæredygtig, hvor vi bevæger os fra fossile brændstoffer over mod el som drivmiddel. Vi arbejder for at gøre det nemmere og mere fleksibelt at oplade elbiler i kommunen, så det er lettere og mere attraktivt at skifte sin benzin- eller dieselbil ud med en elbil. Derfor har vi udarbejdet en strategisk plan for ladeinfrastruktur til elbiler, hvor vi sætter fokus på det fremtidige behov for ladestandere i kommunen. Ladeinfrastruktur til biler

Her kan du oplade din elbil på offentlige P-arealer

Gladsaxe Kommuner sørger for at sætte ladestandere op på udvalgte offentlige p-arealer og ved kommunale bygninger med mange p-pladser. På nedenstående kort kan du se, hvor vi allerede har fået sat ladestander op, og hvor der kommer flere i løbet af 2023:

Udover de ladestandere, vi får sat op, så er der en række andre, der også sætter ladestandere op. Fx er flere tankstationer og supermarkedskæder i gang, og mange boligforeninger og virksomheder har besluttet at sætte ladestandere op til deres beboere og ansatte.

En delebil eller en bybil kan være en god løsning, hvis du ikke har behov for en bil hver dag. Flere undersøgelser viser, at mange danskere faktisk ikke har behov for en bil hver dag, og derfor holder bilen parkeret i størstedelen af døgnets 24 timer. Med en delebilsordning får du adgang til en bil, når du har behov for det, og samtidig skåner du miljøet og sparer ressourcer. Du betaler kun for dit eget forbrug og slipper for at tænke på service, vægtafgift og forsikring til bilen - det klares nemlig via ordningen. Derfor er det i langt de fleste tilfælde billigere end at have sin egen bil.

Flere delebilsordninger er allerede etableret med succes. I området omkring Gladsaxe Kommune er der delebiler hos LetsGo, Lyngby Delebiler og Nordsjællands Delebiler. Jo flere delebiler der er tilgængelige, jo mere attraktive bliver ordningerne. Gladsaxe Kommune hjælper gerne med at oplyse om ordningerne og koordinere en fælles indsats.

GreenMobility er en dansk udbyder af 400 elektriske dele-bybiler. Ved hjælp af deres app kan du låse bilen op og køre afsted på en miljøvenlig måde. Bilerne er primært placeret i Zonen (København, Frederiksberg og Gentofte Kommune samt det meste af Søborg). Du kan læse mere om zonen her på GreenMobilitys hjemmeside

Få inspiration om delebilsordningerne her: Letsgo, Lyngby Delebil, Nordsjællands Delebiler eller GreenMobility

I Gladsaxe Kommune har vi fokus på et være en cykelvenlig by, hvor det skal være nemt at transportere sig rundt på en cykel. Vi arbejder for at etablere nye cykelstier i byen, og samtidig drøfter vi løbende med Dansk Cyklistforbund forbedringsmuligheder for cyklister. Kommunen indgår ligeledes i tværgående samarbejder med andre kommuner om supercykelstier med belysning i tunneller og cykelstationer med luftpumpe. Læs mere om Farumruten C95, der forbinder København med Farum gennem Gladsaxe og Furesø Kommuner.

Vi vil gerne gøre det attraktivt for bilpendlere at hoppe over på cyklen. Derfor samarbejder vi med byens virksomheder om at skabe gode forhold for cyklister på arbejdspladsen ved for eksempel forbedre badefaciliteter og cykelparkering. Andre eksempler på tiltage kan være cykelservice på arbejdspladsen eller kampagner, hvor virksomheden belønner hver kørt kilometer og donerer pengene til et godt formål.

Årets Cykelkommune 2016

I 2016 blev Gladsaxe Kommune kåret som Året Cykelkommune af Cyklistforbundet. Prisen blev tildelt på baggrund af kommunens store fokus på cykelstier, grønne cykelprojekter og en særlig indsats for cyklisternes sikkerhed.

Eksempler på kommunale tiltag

August 2013 – oktober 2016: Gladsaxe Kommune var en del af projektet "Test en elcykel", hvor pendlere i en periode kunne udskifte bilen med en elcykel. Projektet har efterfølgende medført, at mange udskiftede bilen med en elcykel. I projektet deltog otte hospitaler i Region Hovedstaden og otte kommuner. Du kan læs mere om projektet "Test en elcykel" her.

2015: Gladsaxe Kommune kickstartede forsøget "Test af pendlercykler". Ved Buddinge Station kunne pendlere via en app booke en pendlercykel, så man let kunne komme fra stationen til erhvervskvarterne. Markedet for pendlercykler i Gladsaxe Kommune var desværre ikke modent på daværende tidspunkt, så forsøget kunne ikke fortsætte på markedsvilkår.

Gladsaxe Kommune har fået udviklet et website, så du som pendler her og nu kan følge trafikken i det erhvervsområde, hvor din arbejdsplads ligger. Her kan du få oplysninger om forsinkelser, anvisning af den hurtigste rute, information om busafgange, og du kan læse tweets fra Trafikken Hovedstaden. Følg med i den aktuelle trængselssituation i Gladsaxe Kommune via City Sense.

Du kan også finde oplysninger på Vejdirektoratets trafikkort, hvis du for eksempel vil vide, hvordan trafikken er påvirket af letbanebyggeriet.

Tips til pendlere

  • Forsøg at undgå den værste myldretid om morgenen og aftenen.Forskyder du din mødetid blot en halv time, kan du forkorte din rejsetid overraskende meget.
  • Har du under fem kilometer til arbejde – og hvis du ikke har brug for bilen til at hente børn eller handle – så er cyklen ofte det hurtigste valg.
  • Hvis du har mulighed for at arbejde hjemme, kan det være en hjælp, når anlægsarbejdet med letbanen skaber mest kaos.

I 2025 kan du tage den første tur på letbanen mellem Lyngby og Ishøj, men hvordan bygger vi egentlig en ny letbane med 29 stationer? Det kan du blive klogere på i denne lille video om byggeriet Sådan bygger vi letbanen - scrol ned på siden, for at finde videoen (MANGLER LINK)

Som kommune er vi klar over, at byggeriet desværre medfører en masse ”røg, støj og møg” i bybilledet, og det kræver stor tålmodighed af jer som borgere og virksomheder. Læs  nyheder om letbanen her: Hovedstadens Letbane.

 

SKAL DETTE AFSNIT IKKE UDGÅ?

Gladsaxe Byråd har nedsat et Opgaveudvalg for Letbanen, der skal hjælpe til at få os godt igennem anlægsfasen. Hvis du er nysgerrig på udvalgets arbejde, kan du læse mere om Opgaveudvalg om Letbanen her.

Forstil dig, du kører ned ad Søborg Hovedgade eller Bagsværd Hovedgade i en selvkørende bus uden chauffør – måske bliver det muligt i fremtiden. Gladsaxe Kommune er med i et forsøg med blandt andet Albertslund Kommune og DTU, hvor vi tester selvkørende busser – også kaldet shuttles. Det er planen, at de nye selvkørende minibusser allerede indenfor få år er klar til de danske landeveje.

Borgmester Trine Græse var med, da den første selvkørende minibus kørte den første tur på en stille vej på Hersted Industripark i Albertslund. Her kan du se en video, hvor minibussen kører sin første tur med borgmestrene fra Gladsaxe og Albertslund Kommune.

Formålet med de selvkørende minibusser er at udvikle vores kollektive trafik, så den også i fremtiden er et attraktivt, brugervenligt og bæredygtigt valg. Vi arbejder på, at de nye selvkørende minibusser bliver tilpasset den kommende letbane, så de kan kobles på de 29 nye stationer langs Ring 3. Idéen med minibusserne er, at de kan køre dig helt hjem til din hoveddør eller fra stationen og det sidste stykke til din arbejdsplads. Eller sagt på en anden måde, så kommer bussen, ”når du kalder på den”.

LINC er det største projekt med selvkørende minibusser i Danmark. Læs mere om LINC her.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback