Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og oplevelser Oversigt over foreninger i Gladsaxe Frivillige sociale foreninger Integration i vores bydele

Integration i vores bydele

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå. Gennem stærke relationer baseret på viden, identifikation og fortrolighed arbejder Bydelsmødrene for, at kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i svære livssituationer får håb og handlekraft til at skabe den tilværelse de ønsker for dem selv, deres familie og børn.

Yderligere information

Kontakt den lokale afdeling af Bydelsmødre i Høje Gladsaxe.

Foreningen Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe har til formål at støtte flygtninge og indvandrere i at finde sig til rette i det danske samfund. Den er åben for alle mennesker uanset national baggrund og den drives af frivillige.

Aktiviteter

Netværk for nydanskere, som har brug for hjælp i hverdagen eller blot vil møde andre. Foreningen har forskellige aktiviteter som ugentlig sprogcafé, lektiehjælp, hjælp til breve fra kommunen og staten, samt sociale og kulturelle aktiviteter.

Venligboerne Gladsaxe er en gruppe almindelige borgere, der tilbyder hjælp og venskab til byens flygtninge. De ønsker at bygge bro mellem mennesker gennem gensidig respekt og venlighed.

De Frivilliges Hus

Laurentsvej 9, 2880 Bagsværd
defrivilligeshus@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback