Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og oplevelser Grønne områder Søer Bagsværd Sø

Bagsværd Sø

Bagsværd Sø er en del af Mølleå-systemet, som strækker sig fra udspringet i området vest for Bastrup Sø ved Roskilde Fjord til udløbet ved Øresund. Under sidste istid har smeltevandets strømme under isen dannet lange tunneldale i den nordvestlige del af Københavns omegn. Bagsværd sø ligger i den sydlige del af tunneldalsystemet. 

Både Bagsværd Sø og Lyngby Sø har fungeret som mølledamme, siden de første møller blev anlagt i Lyngby for omkring 1.000 år siden. Det har senere i 1300-1400-tallet ført til en vandstandsstigning på 1-1,5 m i Lyngby Sø og Bagsværd Sø.

 

Natur

Med Bagsværd Sø har kommunen et af hovedstadens største sammenhængende vandområder. Søen er på 121 ha, men ikke særlig dyb. Middeldybden er 2 meter med en max dybde på 3,5 meter. 

Bagsværd Sø er en alkalisk, næringsrig sø, der før i tiden har været udsat for stor næringspåvirkning. I dag er der tegn på forbedring af vandkvaliteten, og de beskyttede hvinænder yngler ved søen. 

Søen har et artsrigt fugleliv med bl.a. hvinand, lille flagspætte og landsvale. Der er også observeret fiskeørn, isfugl og duehøg omkring søen. Der er mange almindelige fiskearter såsom gedde, skalle, karper, løje, aborre og brasen, og den udsatte sandart er en yndet sportsfisk og regnes derfor som en værdifuld art i søen. I rørsumpe og bevoksning langs søens bredder kan man finde de sjældne arter Kærmysse, Brudelys og Kærbregne. Og ved søen findes også de gamle kulturplanter Kalmus og Stolthenriks Gåsefod.

Vandplanterne i søen har i de seneste år bredt sig markant. Hvis du sejler på søens vestligste del, vil du kunne se de meterhøje vandplanter aks-tusindblad som blomstrer over vandoverfladen i juli-september måned.

Det er muligt at gå eller cykle hele vejen rundt om Bagsværd Sø, og på den måde samtidig opleve søens omgivende naturområder. I Gladsaxe Kommune omkranses Bagsværd Sø af Radiomarken, Nybro, Bagsværd Søpark, Hareskoven og Aldershvile Slotspark.

Det øvrige areal  har en parklignende karakter med mange typiske haveplanter, som er rester fra de tidligere haver. Blandt andre den smukke, men invasive art kæmpe-balsamin. Kæmpe-balsamin er i familie med den hjemmehørende art springbalsamin, og har store lilla blomster. Den kan blive op til 2,5 meter høj, og breder sig hurtigt på bekostning af andre hjemmehørende plantearter.

I parken kan du finde duftende vandmynte, knoldet brunrod, hvid snerre, almindelig mangeløv, både kantet og prikbladet perikon og den giftige bittersød natskygge, som er i familie med kartoffelplanten og tomatplanten.

 

På Bagsværd Sø er sejlads med robåde, sejlbåde, kanoer og kajakker tilladt. Sejlads med motorbåde og windsurfing er forbudt uden særlig tilladelse.

Sejlads nærmere end 50 meter, samt ophold på Gåseholmen er ikke tilladt i fuglenes yngletid fra 1. marts til 31. august. Uden for dette tidsrum er kun kortvarigt ophold tilladt.

Det er Gladsaxe Kommune, der ejer Bagsværd Sø. Søen er ca. 121 ha, og på det dybeste sted er den ca. 3,5 meter dyb.

Det er tilladt at fiske fra arealer tilhørende Gladsaxe Kommune hele året med gyldigt fisketegn i overensstemmelse med fiskeriloven. Der må således fiskes med stang, pirk eller håndredskaber.

Der må dog ikke fiskes fra Gåseholm.

Fiskeri med net, ruser og lignende i undervisnings- og videnskabeligt øjemed kan ske efter tilladelse fra Gladsaxe Kommune – kontakt natur@gladsaxe.dk.

Erhvervsmæssigt fiskeri er forbudt.

Jagt er forbudt uden tilladelse af Gladsaxe Kommune.

Læs ordensreglementet for Bagsværd Sø.

I Gladsaxe Kommune er det muligt at leje bådpladser på Aldershvilepynten i Aldershvile Slotspark.

Gladsaxe Kommune har her fem bådebroer med plads til cirka 100 både.

Bådpladserne lejes ud efter først til mølle-princippet, og det koster 779 kr. årligt at leje en bådplads. Når lejen er betalt, sender vi jer et gyldigt bådpladsnummer.

Hent reglement for bådpladser udlejet i Gladsaxe Kommune

 

Reservation sker ved henvendelse til:

Gladsaxe Kommune
Miljøafdelingen
Klima og Natur
Rådhuset 7
2860 Søborg
natur@gladsaxe.dk
Tlf. 39 57 59 29

Vinteren 2020-21 var ganske særlig, da der blev åbnet for færdsel på hele Bagsværd Sø for første gang siden 2016. Se videoen fra søen og Aldershvile Slotspark her.

Færdsel på isen
Det er sjældent, at isen er tyk nok til færdsel på Bagsværd Sø.

Se, om isen er tyk nok til færdsel.

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback