Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og oplevelser Frivillighed Kommunalt samarbejde med frivillige Regler og retningslinjer for samarbejdet med frivillige

Regler og retningslinjer for samarbejdet med frivillige

Den frivillige har tavshedspligt og skriver under på dette i frivilligaftalen. Lederen har pligt til at sætte den frivillige ind i, hvad det vil sige at have tavshedspligt.

De frivillige skal følge gældende regler for tavshedspligt

Tavshedspligten følger de gældende regler for kommunale medarbejdere vedrørende personfølsomme oplysninger. Det er vigtigt at gøre den frivillige opmærksom på, at tavshedspligten ikke ophører, selvom den frivillige stopper som frivillig på jeres arbejdsplads.

I må ikke dele alle oplysninger med de frivillige

Reglerne om tavshedspligt for offentligt ansatte betyder, at kommunale medarbejdere ikke frit kan dele alle oplysninger med de frivillige. Der skal derfor altid indhentes samtykke fra borgeren til videregivelse af personfølsomme oplysninger. Når der er indhentet samtykke fra borgeren, kan medarbejdere videregive de nødvendige oplysninger til den frivillige.

Frivillige har ikke referatpligt i forhold til borgerkontakt

Fortroligheden mellem borgeren og den frivillige må ikke krænkes ved at kræve referater eller rapporter i forbindelse med kontakten. Den frivillige skal kunne gå til lederen med sin tvivl, hvis han eller hun i kontakten med borgere oplever noget, der giver anledning til bekymring.

Underretningspligt

Alle borgere – også frivillige – har underretningspligt. I Lov om Social Service §154 fastslås det, at: ”Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”.

Det vil sige, at alle borgere har pligt til at underrette kommunen hvis der er mistanke om misrøgt af et barn eller ung under 18 år.

Den kommunale ledelse kan stille krav om, at den frivillige fremviser straffeattest, hvis ledelsen skønner det nødvendigt.

Bestil børneattester her

Personer, der udfører frivilligt arbejde for Gladsaxe Kommune, sidestilles både i forhold til arbejdsskader og ansvarsforsikring med kommunale medarbejdere.

Forsikring af frivillige på arbejdsskadeområdet

Personer, som kommer til skade i forbindelse med udførelse af frivilligt arbejde eller frivillig indsats efter aftale med Gladsaxe Kommune, har ret til erstatning i henhold til lov om arbejdsskadesikring ligesom kommunens medarbejdere. Skade anmeldes af arbejdspladsen ligesom medarbejderes skader anmeldes.

Forsikring af frivillige på ansvarsområdet

Ansvarsforsikring dækker tingskade eller personskade på tredje person forvoldt af den frivillige. Også her er frivillige dækket tilsvarende kommunale medarbejdere, uanset om de udfører frivilligt arbejde eller gør en frivillig indsats i tilknytning til en kommunal arbejdsplads.

Hvis frivillige er fast tilknyttet en arbejdsplads, skal arbejdspladsens almindelige APV (arbejdspladsvurdering) og AMO (arbejdsmiljøorganisation) også dække de frivillige.

APV skal tage højde for de frivillige

Man skal ved udarbejdelsen af APV tage højde for, at den også skal omfatte de frivillige på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørepræsentanterne repræsenterer også de frivillige

Arbejdsmiljørepræsentanterne skal gøres opmærksomme på, at de også agerer for de frivillige.

Folk, der får dagpenge eller efterløn, skal vide, at de risikerer at blive modregnet i deres ydelse, hvis de udfører frivilligt arbejde for en kommunal institution.

Det anbefales, at den frivillige kontakter sin A-kasse for at få en vurdering af det frivillige arbejde. Afhængigt af typen og omfanget af det frivillige arbejde bliver der ikke modregnet. Reglerne afhænger også af om der er tale om frivilligt arbejde i en forening eller på en kommunal institution.

Læs mere om regler for frivilligt arbejde for ledige og folk på efterløn på frivillighed.dk


Frivillighed

frivillig@gladsaxe.dk

Kontaktpersoner

Ældreområdet
Ea Lykke Elsborg
Telefon: 39 57 55 43

Fritidskonsulent
Rikke Clausen
Telefon: 39 57 53 39

Det frivillige sociale område
Braulio Rocha
Telefon: 21 67 34 84

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback