Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og oplevelser Frivillighed Bliv frivillig Regler for frivilligt arbejde

Regler for frivilligt arbejde

Alle har ret til at udføre frivilligt arbejde. Men hvis du modtager dagpenge, efterløn, overgangsydelse eller seniorydelse og gerne vil udføre frivilligt arbejde, skal du være opmærksom på reglerne.

Det er således, at nogle former for frivilligt arbejde medfører træk i dagpenge og efterløn. Du skal altid oplyse din A-kasse om din deltagelse i frivilligt arbejde. Vær særlig opmærksom på at oplyse A-kassen om ændringer i arbejdets karakter. Der skelnes mellem frivillige aktiviteter og frivilligt arbejde. Du kan læse mere hvilke typer af frivilligt arbejde, der kan udføres uden træk i overførselsindkomster hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Fra 1. januar 2018 kan dagpengemodtagere udføre op til 10 timers frivilligt arbejde i en forening eller almennyttig organisation, mens efterlønnere kan udføre op til 15 timer uden fratræk.

Gælder kun for almennyttige organisationer og foreninger

Ordningen gælder kun for frivillige i almennyttige organisationer og foreninger – og altså fx ikke for frivillige, som organiseres direkte af en kommune.

Regler for modregningen er uændrede

Selve afgrænsningen mellem, hvornår der er tale om frivillig aktivitet og frivilligt arbejde, og de undtagelser, hvor modregningen sker fra første time, er også uforandrede i forhold til de hidtil gældende regler.

Hvis du er på dagpenge eller efterløn skal du være opmærksom på, at der altid vil blive trukket i din ydelse, hvis du er frivillig på en kommunal institution.


Frivillighed

frivillig@gladsaxe.dk

Kontaktpersoner

Ældreområdet
Ea Lykke Elsborg
Telefon: 39 57 55 43

Fritidskonsulent
Rikke Clausen
Telefon: 39 57 53 39

Det frivillige sociale område
Braulio Rocha
Telefon: 21 67 34 84

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback