Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreningsliv Tilskud til foreninger Tilskud til socialt samvær for seniorer

Tilskud til socialt samvær for seniorer

Hvis du savner fællesskab i din egen bebyggelse eller nærmiljø og brænder for at styrke fællesskab, trivsel og livskvalitet for pensionister i Gladsaxe, så kan du starte et lokalt fællesskab dér, hvor du bor, til gavn og glæde for andre i området. Og få økonomisk støtte til det fra kommunen.

Økonomisk støtte til fællesskaber

Gladsaxe Kommune ønsker med initiativet at fremme fællesskab, nærvær, trivsel og livskvalitet hos pensionister i Gladsaxe. Du kan søge om tilskud til at sætte gang i lokale initiativer og aktiviteter, der er med til at gøre en forskel, og som skaber og fremmer fællesskaber og netværksskabende relationer i lokalområdet for og med pensionister.

For at få tilskud skal aktiviteten og initiativet fremme nærvær, fællesskab, relationer og socialt samvær samt inddrage og ske i samarbejde med lokale beboere i din bebyggelsen eller nærmiljø.
Det skal være et åbent tilbud, målrettet pensionister.

Mindst fem deltagere

Initiativet skal omfatte minimum fem deltagere og gerne mange flere. Der kan ikke søges om eller ydes tilskud til private kurser, fester eller rejser.

Støtte til sociale fællesskaber

Aktiviteterne kan for eksempel være fællesspisninger, spisegrupper og madhold eller interessefællesskaber, såsom værksteder, aktivitetsrum, systuer og læsekreds/avisgruppe.
Det kan også være samtalesaloner, hyggestuer- og cafeér eller netværk- og trivselsgrupper, nabofællesskaber og 'komsammen-grupper', lokale forsamlings- og mødesteder eller hygge-caféer samt socialt samvær i og omkring grønne ude-områder ved bebyggelsen.

Vi kan også hjælpe

Kommunens forebyggende medarbejdere kan også tage initiativ til og hjælpe beboere/ ældregrupper med at starte et lokalt tilbud, der fremmer fællesskab og samvær i deres bebyggelse eller nærmiljø, når der skønnes behov for det samt det sker i samråd og samarbejde med beboerne.

Hvor meget kan vi få i støtte?

Der kan ansøges om et engangsbeløb på minimum 1.000 kr. og maksimum 5.000 kr.
Der kan kun søges om støtte én gang pr. initiativ/aktivitet.

Hvornår skal vi søge

Ansøgning kan ske hele året. Der kan ydes tilskud, uanset om aktiviteten afholdes i et selskabslokale eller et fællesrum i bebyggelsen, i et kommunalt lokale, på biblioteket, i en klub, i et foreningshus eller i borgerens eget hjem.

Husk selv at annoncere i lokal avisen

Aktiviteten skal annonceres officielt og åbent ud i lokale medier, som for eksempel i GladsaxeBladet eller i kommunens seniorblad ”60+ i Gladsaxe”. Det er initiativtagerens ansvar at sørge for det i samarbejde med kommunen.

Vi håber jeres fællesskab fortsætter

Gladsaxe Kommune yder tilskuddet i forhåbning om, at aktiviteten og fællesskabet fortsætter, efter det kommunale tilskud er brugt op. Ligesom det er håbet, at aktiviteten på sigt vil overgå til at blive et klubtilbud for pensionister, som fremover kan få tilskud efter § 79 i serviceloven om klubtilskud til sociale ældreforeninger og pensionistklubber.

Vi håber I vil dele jeres erfaringer

Kommunen stiller ikke krav om, at der skal indsendes regnskab efterfølgende, men forbeholder sig ret til at følge de initiativer, der igangsættes, indsamle viden og dele gode erfaringer om dem via kommunens seniorblad 60+ til inspiration for andre.

Send en kort beskrivelse af initiativet

Vil du søge økonomisk støtte til en aktivitet, skal du indsende en kort, begrundet skriftlig ansøgning, hvor initiativet beskrives, herunder tid, sted for opstart af aktiviteten samt placering, målgruppe, antal brugere, tilskudsbeløb, der søges om, samt hvad midlerne skal bruges til.

Husk kontaktoplysningerne

Kontaktoplysninger på ansøgeren skal fremgå af ansøgningen, altså navn, adresse, telefonnummer og gerne mail på tovholderen. Der kan søges tilskud hele året.

Har du brug for at vide mere eller få råd og vejledning, inden du søger tilskud til dit sociale, fællesskabende initiativ, kan du kontakte ældrekonsulenten

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback