Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreningsliv Tilskud til foreninger Tilskud til pensionistforeninger

Tilskud til pensionistforeninger

Pensionistklubber og –foreninger med mindst 15 medlemmer kan søge tilskud til nye aktiviteter eller eksisterende tilbud, der har et forebyggende og aktiverende sigte for pensionister.

Foreninger eller klubber, som vil søge om klubtilskud, skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til Social- og Sundhedsforvaltningen, vedlagt medlemsliste, årsregnskab og evt. andet relevant materiale om klubbens aktiviteter. Ansøgning om klubtilskud skal indsendes hvert år.

Foreninger/klubber, som ikke tidligere har søgt om tilskud, kan kontakte ældrekonsulenten inden ansøgningsfristen i februar, og høre nærmere, hvis de vil søge tilskud.

Det er generelle tilbud, der har et forebyggende og aktiverende sigte, som kommunen kan give tilskud til ifølge Servicelovens § 79. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper, der kan benytte tilbuddene. Her er nogle eksempler på, hvad du kan søge tilskud til at oprette.

  • Sociale caféer
  • Genoptræning
  • Kulturelle udflugter
  • Banko
  • Litteraturkreds
  • Aktiviteter for døve
  • Skovture
  • Bowling

Der gives et tilskud på 50 kr. pr medlem, dog minimum 4.100 kr. Klubber med mere end 500 medlemmer får 40 kr. i tilskud pr medlem.

Nej, du kan ikke få tilskud, hvis ikke du bor i kommunen. Men den aktivitet, som du er medlem af eller går til, behøver ikke finde sted i Gladsaxe. For at opnå tilskud, skal aktiviteten eller tilbuddet være rettet mod borgere i Gladsaxe Kommune, for at den kan få tilskud til sine aktiviteter.

Det er med andre ord ikke en betingelse, at klubben eller foreningen er bosiddende i kommunen, blot at aktiviteterne skal være rettet mod borgere i Gladsaxe Kommune. Dette skal fremgå af din ansøgning og af regnskabet.

Social- og Sundhedsforvaltningen behandler ansøgningen i februar og marts måned. 
Klubber, som modtager tilskud efter servicelovens § 18 kan ikke modtage tilskud fra § 79-puljen. 
Hver forening og klub kan kun søge om støtte én gang årligt.

Hvad siger loven - Retsinformation

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback