Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreningsliv Tilskud til foreninger Tilskud til frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde - § 18 pulje

Frivilligt socialt arbejde - § 18 pulje

Gladsaxe Kommune yder økonomisk støtte til organisationer, foreninger, selvhjælps- og netværksgrupper og individer indenfor det frivillige sociale område.

§18 puljemidlerne gives til den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende. Det vil sige, at den frivillige sociale indsats skal være kernen i projektet, og tilskuddet skal fungere som en støtte til den specifikt frivillige indsats.

Der er ansøgningsfrist én gang om året - 1. oktober

Når I ansøger om §18 midler, skal I anvende Gladsaxe Kommunes ansøgningsskema. Skemaet er tilgængeligt nederst på siden fra 1. august. Ansøgere, der ikke anvender ansøgningsskemaet, kommer ikke i betragtning.
Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

 

§18 puljen administreres af Social- og Sundhedsforvaltningen. Psykiatri og Handicapudvalget behandler ansøgninger og uddeler §18 puljemidlerne en gang om året. Spørgsmål til §18 stiles til frivillighedskoordinatoren i De Frivilliges Hus.

Når I søger støtte gennem §18 puljen, kan I få tilskud til:

At starte nye aktiviteter og tiltag op
At fortsætte af igangværende aktiviteter.
Når puljemidlerne uddeles er det vigtigt for Psykiatri- og Handicapudvalget, at der er en god balance mellem eksisterende og nye tilbud.

Det vil sige, at puljemidlerne gives for både at sikre stabilitet i udbuddet af eksisterende foreninger og tilbud - og for at støtte til et levende lokalmiljø med kontinuerlig udvikling, hvor der bliver udviklet nye tilbud.

Ved behandling af ansøgningerne lægger Psykiatri- og Handicapudvalget vægt på, at kriterierne for støtte er opfyldt. Aktiviteter, der understøtter Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi, for eksempel gennem fokus på specifikke lokalområde indsatser, nye tværgående samarbejder eller markering af den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag vægtes højt.

Psykiatri- og Handicapudvalget behandler indkomne ansøgninger på deres møde i november.

Alle ansøgere kan forvente svar på deres ansøgning i midten af december.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback