Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, vand og varme Varme og energi Olietanke

Olietanke

Som ejer af en olietank skal du være opmærksom på en række forhold.

 • Etablerer eller sløjfer du en olietank, skal du skriftligt anmelde eller afmelde tanken hos kommunen.

 • Hvis din tank er for gammel, er den ulovlig og derfor ikke forsikret. Det kan blive dyrt, hvis tanken lækker og forurener omgivelserne. 

Søg oplysninger om din olietank i byggesagsarkivet på weblager.dk og på ois.dk.

Har du spørgsmål om olietanke, kan du sende en mail til jord@gladsaxe.dk. 

Regler og krav til olietanke

En villaolietank er en olietank, der bruges til opvarmning af privat bolig, og som er mindre end 6.000 l.

Din olietank er ikke lovlig, hvis:

 • den er udstyret med et returrør mellem oliefyr og tank (et såkaldt tostrenget system)
 • den er overjordisk og ikke har en overfyldsalarm
 • den er forældet i forhold til de gældende sløjfningsterminer
 • den er en kugleformet plasttank af mærket AJVA-PLAST A/S

Er du i tvivl, om din olietank overholder reglerne, så kontakt din servicemontør.

Du kan læse mere om olietanke på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Har du en plasttank, skal du være særligt opmærksom. Sommeren 2018 var meget varm og resulterede i et øget antal revner og skader på plasttanke. Din tank er særligt udsat, hvis den står udendørs og ikke er overdækket, samt er udsat for direkte sollys og varme.
 

Som ejer af en villaolietank er du som udgangspunkt omfattet af en forsikringsordning, der dækker undersøgelser og oprydning af olieforurening i jorden. Det kræver dog, at din tank er lovlig. Er din tank ulovlig, dækker forsikringen som udgangspunkt ikke.

Forsikringen ophører 6 måneder efter tanken er taget ud af brug. Gladsaxe Kommune anbefaler derfor, at overjordiske tanke fjernes og at nedgravede tanke graves op. Så kan det med det samme konstateres, om tanken har været årsag til forurening.

Hvis din olietank bliver utæt eller på anden måde forårsager en olieforurening af jorden, er det vigtigt at du hurtigst muligt forsøger at begrænse skaden og straks anmelder forureningen til kommunen og forsikringsselskabet.

Ring 112 ved akut uheld, der kræver øjeblikkelig indgriben.

En nedgravet villaolietank, som du tager varigt ud af brug - f.eks. ved overgang til anden fyringsform - skal tømmes og afblændes eller graves op.

Ved afblænding eller opgravning skal følgende foretages: 

 • Tanken skal bundsuges for olierester
 • Påfyldningsstudsen skal skæres af under jordhøjde og afproppes med slutmuffe
 • Udluftningsrøret skal skæres af under jordhøjde og afproppes med slutmuffe
 • Olietanke i kørselsarealer eller tæt ved, bør enten sandfyldes eller opgraves
 • Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal udfylde et elektronisk afmeldingsskema sammen med oplysning om fremtidig opvarmningsform.


Hvis der konstateres forurening, skal arbejdet straks standses, og forureningen skal anmeldes til Gladsaxe Kommune.

En overjordisk eller indendørs villaolietank, som du tager varigt ud af brug - f.eks. ved overgang til anden fyringsform - skal afblændes.

Ved afblænding skal følgende foretages: 

 • Tanken skal bundsugning for olierester.
 • Tanken skal enten fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.
 • Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal skal skal afmelde den ved hjælp af Byg og Miljø.

Der gælder sløjfningsfrister for villa-olietanke, dvs. tanke, der er mindre end 6000 l.

Sløjfningsfristerne gælder for nedgravede tanke, kældertanke og overjordiske tanke. For at finde sløjfningsfristen for din tank, skal du kende fabrikationsåret på tanken.

Du kan ofte se fabrikationsåret på en mærkat på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan du også se fabrikationsåret der. Du kan eventuelt også finde tankattesten i din elektroniske byggesag.

Læs mere om sløjfningsfrister for olietanke mindre end 6.000 l. på Miljøstyrelsens hjemmeside.

BEMÆRK: I områder, hvor fjernvarme er på vej, har kommunen mulighed for, i op til 2 år, at dispensere fra fristen for sløjfning.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback