Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, vand og varme Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning

Anmelde overnatning

Hvis der forbindelse med et arrangement eller stævne skal være midlertidig overnatning i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning, skal det meddeles til kommunen. Det kan fx være overnatning på skoler, daginstitutioner, gymnastiksale eller i en sportshal. 

Midlertidig overnatning skal i hvert enkelt tilfælde meddeles til Byrådet senest 2 uger inden første overnatning finder sted. Din anmeldelse om overnatning meldes digitalt her.

Tilladelsen gælder kun selve overnatning. Bookning af lokaler skal ske via Book lokale via kommunens hjemmeside


Husk

Husk at det er dig som ansøger der har ansvaret for at alle regler overholdes samt indsender alle relevante oplysninger.
Når du har trykket send på din ansøgning modtager du en mail med kvittering. Hvis du ikke hører yderligere fra os, er det anmeldelse accepteret, dette vil ske indenfor et par dage efter anmeldelsen.

Bemærk at det ikke er alle bygninger der kan søges om midlertidig overnatning i. Bygningerne skal være omfattet af Bygningsreglementets §147 (brandsynspligtig), og vil typisk være bygninger som skoler, daginstitutioner eller lignende bygninger.

Regler for overnatning

Reglerne om midlertidig overnatning er beskrevet i bygningsreglementet (BR18) kapitel 5 og 1, og tilhørende bilag 13, som du også finder længere nede på denne side.


Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at ringe til os på telefon 39575905.

Kapitel 5, § 152 a

Midlertidig overnatning i bygningsafsnit, der ikke er indrettet i et bygningsafsnit i anvendelseskategori 5, kan ske i øvrige bygningsafsnit omfattet af § 147, når det sikres, at:

  1. Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
  2. Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
  3. Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
  4. Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
  5. Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
  6. Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
  7. Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer.

Kapitel 1, § 6 h

Pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler med mere end 150 personer, jf. § 148, nr. 5, eller § 157, nr. 1, som ikke er en del af en certificering af en transportabel konstruktion, skal udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2, Midlertidige overnatninger, jf. § 152 a, skal meddeles til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

Bilag 13, pkt. 1.1.6

Ved midlertidig overnatning for flere end 50 personer i samme rum skal der udarbejdes en belægningsplan, der viser belægningsfelterne, hvor der kan overnattes eller opmagasineres inventar og bagage samt flugtvejspassagerne mellem belægningsfelterne og udgangsdørene.

Den aktuelle belægningsplan skal ophænges i hvert rum for den midlertidige overnatning på et let tilgængeligt og synligt sted. Belægningsplanen er til brug for både arrangører og brugerne for sikring og vedligeholdelse af frie flugtvejspassager frem til rummets udgangsdøre.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback