Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, vand og varme Lejebolig Uønskede dyr

Uønskede dyr

Hvis du har mistanke om, at der er rotter på din ejendom, er det din pligt at melde det til Gladsaxe Kommune via vores online system.

Du kan anmelde fund af rotter i vores onlinesystem.

Når du kommer ind på siden er det vigtigt, at du i feltet "Hvad er problemet" vælger der hvor du har observeret rotten. Er stedet ikke på listen skal du vælge "Rotte - andet sted" og så i beskrivelsesfeltet skrive hvor.

Hvis du tidligere har anmeldt rotter, og får mistanke igen, så er det vigtigt, at du anmelder på ny.


Når du har meldt rotterne, bliver der givet besked direkte til Gladsaxes rottefænger. Du bliver ringet op af vores rottefænger for nærmere aftale.

Vær opmærksom på:

 • Hvis du oplever strejfende rotter på din ejendom, kan de godt komme fra en nabo, som evt. tidligere har anmeldt dette til kommunen. Derfor er det en god ide at snakke med naboen inden ny anmeldelse, da mange af disse dobbeltanmeldelser gør sagsbehandlingstiden unødigt lang.   
 • Finder du en død rotte, kan den have spist gift fra et sted med en privat sikringsordning, død af naturlige årsager eller slået ihjel af et andet dyr. Uanset årsagen, så kommer vi ikke ud og samler døde rotter op.
  Saml den i stedet op i en pose, slå knude på posen og smid den ud med dit almindelige restaffald. 

Hvis du oplever problemer med anmeldelsen, så send en mail til rotteansvarlige i Gladsaxe Kommune

Rotter

Hvis du har mistanke om rotter på ejendommen, er det din pligt at melde det. Når du har indberettet det på vores selvbetjeningsløsning, bliver der sendt besked direkte til rottefirmaet. Du skal være opmærksom på, at firmaet ringer til dig for at aftale tidspunkt for besøg.

Hvis du har spørgsmål til en eksisterende sag, så send en sms til den bekæmper du har haft besøg af, så vil du blive kontaktet.

Hvis du oplever strejfende rotter på din ejendom, kan de godt komme fra nærliggende nabo, som evt. tidligere har anmeldt dette til kommunen. Derfor er det en god ide at snakke med naboen inden anmeldelse, da mange af disse dobbeltanmeldelser gør sagsbehandlingstiden unødigt lang. 

Finder du en død rotte, kan den have spist gift fra et sted med en privat sikringsordning, død af naturlige årsager eller slået ihjel af et andet dyr. Vi kommer ikke ud og samler døde rotter.
Saml den i stedet op i en pose og smid den ud med dit almindelige restaffald. 

Fra anmeldelse til besøg

Vi har fået nyt system, hvorfor der kan være længere responstid. men vi gør hvad vi kan for at overholde tidsfrister.

Når du har anmeldt rotter indendørs, kan du forvente besøg inden 24 timer.
Har du anmeldt udendørs kan du forvente et besøg inden 48 timer.

Det skal bemærkes, at der kan gå både længere og kortere tid, afhængigt af antallet af sager.

Hvad sker der når rottefængeren kommer ud?

Hvis der konstateres rotter på din ejendom, sætter vores rottefirma en kasse med en smækfælde med en elektronisk enhed, der sender en SMS, når en rotte går i fælden. Dette er gratis for dig.

Hvis der konstateres brud på kloakken på din egen grund, bliver du pålagt at reparere den. Det skal du selv betale.

Er bruddet på det offentlige kloaksystem, er det kommunens ansvar at reparere kloakken. Her betaler kommunen.

Egen aftale om rottebekæmpelse

Det er ifølge rottebekendtgørelsen muligt for en borger eller fødevarevirksomhed uden for kommunens åbningstid, hvor kommunal rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes at indgå en aftale med autoriseret person om bekæmpelse.

Kopi af aftaleskema skal efterfølgende indsendes til Gladsaxe Kommune. De udgifter, der er forbundet med denne bekæmpelse, afholdes af grundejer eller lejer.

Anmeld rotter, hvis du ikke har mulighed for at anmelde digitalt eller det er udenfor kommunens åbningstid.

Hvis du ikke ikke er digital, eller af anden årsag ikke har mulighed for at anmelde via vores selvbetjeningsløsning, er det muligt at fange os via telefon.

Weekend og Helligdage – Gælder kun indendørs rotter
 • Kl. 07:00-22:00 Rotter indenfor i dit hjem, du kan ringe til MK Skadedyr på telefon 60 62 76 76. Rotter set udendørs kan kun anmeldes via hjemmesiden anmeld rotter
 • Kl. 22:00-07:00  Rotter kan kun anmeldes via hjemmesiden anmeld rotter

OBS: Rotter set udendørs kan i weekender og på helligdage kun anmeldes via online selvbetjening.

Bekendtgørelse om rotter

Du kan læse rottebekendtgørelsen på Retsinformation.dk

Øvrige informationer

Savner du gode råd til forebyggelse mod rotter, så har vi samlet lidt til dig i en lille pjece; Rottesikring under byggeri

Hvis du oplever problemer med herreløse katte, har kommunen indgået samarbejde med Kattens Værn, som indfange dem.

Du skal selv kontakte Kattens Værn på telefon 38 88 12 00, så sørger de for at kattene bliver indfanget.

Ræven er ikke et skadedyr, men et vildt dyr. Ræve findes over alt i Danmark, og også i Gladsaxe. Den holder til ved parker, kirkegårde, baneskråninger, kolonihaver og i tilgroede villahaver. Ræven har helt tilpasset sig byens menneskeskabte landskab.

Dyrenes Beskyttelse har i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet en pjece med svar på, om ræve er farlige og hvad du kan gøre, hvis du vil undgå dem.

Hent pjecen Om at leve med byræve her.

Hvis du oplever en syg ræv og mener, den bør fjernes fra dit område, kan du kontakte os via mail til miljo@gladsaxe.dk. I mailen skal du oplyse, hvor ræven opholder sig, din vurdering af ræven og hvem vi må kontakte for yderligere information.

Vi tager derefter kontakt med en jæger, som vi vurderer sagen sammen med. Hvis jægeren mener, der skal ske indfangning, tager vi kontakt til dig.

Mink i naturen er enspændere. De kan holde territorier, som er op til 2,5 km2, som de ikke deler med andre voksne dyr. Minken er et aktivt, nysgerrigt og opfindsomt dyr. De har svømmehud og bruger en stor del af deres tid i vand. Minken jager både til lands og til vands.

Hvis du oplever problemer med mink og mener, de bør fjernes fra dit område, skal du kontakte os via mail til miljo@gladsaxe.dk. I mailen skal du oplyse, hvor du har observeret minken, hvilke gener den påfører og hvordan vi kan kontakte dig. Du vil herefter blive kontaktet af en af vores medarbejdere.

Er du plaget af mosegrise i din have, er dette ikke noget kommunen hjælper med, og du skal derfor selv kontakt en fagmand. Kommunen anbefaler ikke nogen.

Fakta om mosegrise:

Mosegrisen, eller vandrotten, bliver typisk mellem 12-22 cm lang, hvis halen ikke regnes med. Den vejer normalt mellem 80-100 gram.

Mosegrisen er i familie med studsmusene, som kan kendes på deres små afstumpede snuder. Den er altså ikke en rotte, men kaldes sandsynligvis vandrotte på grund af sin lange rottelignende hale, der ca. er 10 cm lang.

Mosegrisen holder primært til i fugtigt terræn og er en dygtig svømmer. Nogle mosegrise lever derimod hele livet i tørre områder langt fra vandhuller.

Typisk får mosegrisen 4-5 kuld unger i løbet af ynglesæsonen, der forløber fra tidligt forår til sent efterår. Hvert kuld består af 4-8 unger, som selv bliver formeringsdygtige i en alder af 2 måneder. Mosegrise lever ikke så længe, og når som oftest kun en alder på 15-20 måneder.

Mosegrisen lever, som muldvarpen, en stor del af sit liv under jorden i sit netværk af gange. Den graver tunneler og skyder muldskud op ligesom muldvarpen. Det kan derfor være svært at finde ud af, om det er en mosegris eller en muldvarp, man bor i haven. Det bliver ikke nemmere af, at de kan finde på at bruge hinandens forladte gangsystemer.

Mosegrisens skud kan kendes på, at de normalt er mindre end muldvarpens og ligger mere uregelmæssigt fordelt på overfladen. Om sommeren er der tydelig forskel på de 2 typer skud, da mosegrisen sjældent graver lige så dybt som muldvarpen. Mosegrise kan dog have gangsystemer, der er væsentlig dybere end muldvarpe. De kan nå ned til 3 meters dybde.

Mens mosegrisen graver adskillige åbne huller med en mindre diameter på 6-7 cm, kommer muldvarpen som regel kun op på jordoverfladen om natten og altid igennem et muldvarpeskud, som den normalt lukker efter sig, når den er nede i gangen igen.

Hvis der i sommerhalvåret er åbne huller i jorden imellem skuddene, er det derfor formentlig en mosegris, der fornøjer sig i din plæne og med dine planter. På denne årstid lever den af grønne plantedele over jorden.

Mosegrisen er planteæder, og derfor er kombinationen af gangsystemer, muldskud og gnav på planter tæt på jorden eller rødder i haven et sikkert tegn på, at der er tale om en mosegris og ikke en muldvarp.

Mosegrisen gemmer føde i depoter i sit gangsystem, fx gulerødder, kartofler, rødder, diverse løg og græs. Om vinteren dækker den sine huller til og lever af sit depot, da den dækker sine huller til og stort set ikke kommer op over jordoverfladen.

En del af de danske øer, hvor mosegrisen ikke er repræsenteret, ligger ret isoleret og i så stor afstand fra dens forekomst i øvrigt, at dyret ikke kan svømme til dem, selv om det er en udmærket svømmer. Det gælder øer som Anholt, Læsø, Samsø og Bornholm. Derimod er det mindre indlysende, hvorfor den ikke synes at forekomme på Lolland, Falster og Møn.

Hvis du er plaget af mus, hvepse, bier, myrer, fugle eller andre dyr, skal du selv kontakte en fagmand. Dette er på egen regning, og Gladsaxe anbefaler ikke nogen. Find gode råd hos Naturstyrelsen.

Besøg Naturstyrelsens hjemmeside.

Væggelus

Det er vigtigt, at du reagerer med det samme, hvis du konstaterer væggelus i din bolig. De små skadedyr formerer sig ekstremt hurtigt, og problemet kan derfor blive langt mere omfattende på ganske kort tid, hvis ikke du skrider ind.

Du har to muligheder, hvis hjemmet er ramt af væggelus:

 1. Tilkald en professionel skadedyrsbekæmper.
 2. Du kan vælge at bekæmpe dine væggelus selv,  men dette kræver snilde, grundighed og tålmodighed.

Af bekæmpelsesmetoder mod væggelus, man kan benytte i hjemmet, kan nævnes:

 • Rengøring
 • Kemikalier
 • Varme- og kuldepåvirkning
 • Find flere informationer ved at søge på nettet.

 

Gladsaxe har indgået aftale med Beredskab Øst om fjernelse af døde dyr fra offentlige veje og pladser.

Aftalen indeholder:

 • Fjernelse af døde dyr
 • Ved mærkede/registrere dyr søges ejerforhold og ejer kontaktes
 • Bortskaffelse og destruktion af døde dyr

Aftalen omfatter ikke fjernelse fra naturområder (offentlige parker, søer o.lign).

Rekvisition af assistance, kontakt Beredskab Øst på telefon 70 25 27 29.

Små døde dyr, som eksempelvis rotter og egern, skal du samle op i en pose, slå klude på den og smid den ud sammen med det øvrige affald i dagrenovationen. 

Læs mere om

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback