Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, vand og varme Lejebolig Tilsyn af almene boliger

Tilsyn af almene boliger

I Gladsaxe Kommune er der ca. 11.500 almene boliger, hvilket svarer til lidt mere end 1/3 af kommunens samlede boligmasse

De almene boliger ejes og administreres af 8 boligorganisationer og er fordelt på 81 almene afdelinger over hele kommunen.

Gladsaxe Kommune fører tilsyn med boligorganisationernes drift og vedligeholdelse af de almene boliger. Tilsynet har til formål at sikre, at boligerne administreres i overensstemmelse med almenboliglovens regler. Kommunens tilsyn kan dog ikke afgøre konkrete tvister mellem lejer og udlejer.

Gladsaxe Kommune har årlige styringsdialogmøder med boligorganisationerne om deres virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Dialogmøderne med boligorganisationerne resulterer i aftaler/mål for kommune og boligorganisation for det kommende år.

Gladsaxe Kommune fører styringsdialog med følgende boligorganisationer

Derudover fører kommunen tilsyn med de almene afdelinger beliggende i kommunen, der tilhører boligorganisationerne 3B og Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB)

Kommunen offentliggør referaterne fra styringsdialogen samt de indgåede aftaler/mål - links til seneste referater og aftaler findes her:

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG)

Læs aftalen med ABG samt Referat styringsdialogmøde 2023 med Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Gladsaxe Almennyttige Boligselskab (GAB)

Læs aftalen med GAB samt referat fra styringsdialogen med GAB

Lejerbo

Læs aftalen med Lejerbo samt referat fra styringsdialogen med Lejerbo

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening (GAA)

Læs aftalen med GAA samt referat fra styringsdialogen med GAA

Boligselskabet Sæbjørnshuse

Læs aftalen med Sæbjørnshuse samt referat fra styringsdialogen med Sæbjørnshuse

FSB

Læs aftalen med FSB samt referatet fra styringsdialogen med FSB

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback