Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, vand og varme Ejerbolig Skorstensfejer

Skorstensfejer

Skorstensfejermesteren i Gladsaxe hedder Peter Frithioff

Telefon: 20 96 44 05
Træffetid: Dagligt klokken 7-15.
Mail: gladsaxe@skorstensfejeren.dk

Læs mere om skorstene

Hvem skal underrettes hvis jeg tager min skorsten i brug?

Ved nyetablering skal skorstensfejermesteren også underrettes med henblik på varetagelse af den lovpligtige skorstensfejning.

Hvor ofte skal de renses

Skorstene tilsluttet oliefyr i en villa og skorstene tilsluttet brændeovne, skal normalt renses en gang om året. Du kan dog lave en aftale med skorstensfejeren om hyppigere eller sjældnere fejning. Ved større anlæg skal der renses to gange om året.

Hvad hvis jeg ikke bruger min skorsten mere

Ophører brug af en skorsten for eksempel ved overgang til anden varmekilde eller nedtagning af brændeovn, skal du foretage afmelding til skorstensfejermesteren, der herefter foretager en besigtigelse.

Hvad sker der den dag, hvor skorstensfejeren kommer

Skorstensfejeren lægger en besked i din postkasse, dagen før der skal fejes skorsten.

Skorstensfejning for en villa omfatter normalt fejning, rensning af røgrør og brandpræventivt syn.
Efter indberetning fra skorstensfejermesteren opkræver Byrådet de lovpligtige skorstensfejergebyrer hos husejeren sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Beløbet dækker kun de lovpligtige fejninger og brandsyn.
Der kan forekomme betaling ud over det beløb, der opkræves på ejendomsskattebilletten, idet andre gebyrer og eventuel regulering i løbet af året opkræves direkte af skorstensfejermesteren.

Tilbagebetaling af uberettigede opkrævede beløb foretages af skorstensfejermesteren.

Kontrolmåling af oliefyrsanlæg

Som hovedregel skal skorstensfejeren foretage kontrolmåling af oliefyringsanlæg en gang om året. Undtagelsen er, at ejeren eller brugeren af anlægget dokumenterer over for skorstensfejeren, at der foreligger en aftale om et årligt eftersyn af anlægget med en servicevirksomhed eller af en ejendomsmedarbejder, som er registreret som intern servicemontør for anlægget.

Betaling for kontrolmåling opkræves ikke sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Fejning af skorstene er lovpligtig og har til formål at forebygge skorstensbrande. Lovgrundlaget er Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, nr. 541 af 22/04/2017.

Ejere og brugere af oliefyringsanlæg, der som hovedformål anvendes til bygningsopvarmning, skal sørge for, at anlæggene kontrolmåles, justeres og renses en gang om året. Lovgrundlaget findes i Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger.

 • Skorstensfejerens kontrolmåling: 138,75 kr.
  • Tillæg – kontrolmåling af blåflammebrændere: 84,50 kr.
  • Tillæg – kontrolmåling på oliefyrsanlæg mellem 120-300 kW: 69,25 kr.
  • Tillæg – kontrolmåling på oliefyrsanlæg på over 300 kW: 138,75 kr.

Priserne er eksklusive moms  

 • Første skorsten indtil 10 m højde: kr. 119,58
 • Efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m: kr. 93,67
 • Skorstene over 10 m for hver påbegyndt meter over 10 m yderligere kr. 4,25

Priserne er eksklusive moms 

 • Centralkedler: 272,99 kr. 
 • Brændeovne: 136,46 kr.
 • Rør/kanaler med 35x35 cm indvendigt mål for første meter: 63,26 kr.
  • Efterfølgende på meter: 30,84 kr.
 • Rør/ kanaler med over 35x35 cm indvendigt mål for første meter: 126,12 kr.
  • For efterfølgende påbegyndt meter: 63,26 kr.

Priserne er eksklusive moms 

For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116-232 kW forhøjes med 100 % og fra 232kW forhøjes med 150 %.

For skorstene, der fejes ud over det lovpligtige antal gange, forhøjes gebyrerne med 50 % for yderligere fejninger, medmindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse. 

For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennemkanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. 

For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgeovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. 

For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom: 119,58 kr. 

For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tids- forbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. 

For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun en af delene ud- skiftes: 453,24 kr. 

Påtegning af prøvningsattest: 124,33 kr.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback