Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, vand og varme Ejerbolig Boligsammenlægning

Boligsammenlægning

I henhold til § 3 i Lov om boligforhold kan en bolig ikke sammenlægges med en anden bolig uden Byrådets tilladelse.

Byrådet kan dog ikke nægte tilladelse til sammenlægning af boliger, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. at de sammenlagte boliger ikke har et bruttoetageareal på mere end 130 m2 
  2. boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side, efter lejelovens § 82 eller § 83, litra a-b
  3. boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under punkt 2 eller beboet af brugere, der ønsker at overtage den udvidede bolig

Økonomiudvalget har 6. december 2011 besluttet at lempe reglerne for sammenlægning af boliger i Gladsaxe Kommune, udover det som følger direkte af boligreguleringsloven.

Denne lempelse betyder, at der som udgangspunkt kan sammenlægges boliger i Gladsaxe Kommune efter ansøgning herom. Dog skal betingelserne i punkt 2 og 3 i § 3 i Lov om boligforhold altid være opfyldt.

Opmærksomheden henledes på, at såfremt, at der er tale om en andelsbolig eller ejerlejlighed, skal accept fra andelsforeningen eller ejerforeningen fremgå af ansøgningen. 

Der kan forekomme særlige tilfælde, hvor anmodningen ikke kan imødekommes. Såfremt anmodningen mod forventning ikke kan imødekommes administrativt, vil sagen blive forelagt kommunens Økonomiudvalg til endelig afgørelse.

Husk at søge byggetilladelse

Vær også opmærksom på, at du i forbindelse med bygningsændringer også skal søge byggetilladelse hos bygningsmyndigheden via bygogmiljoe.dk. Boligsammenlægningen ændres først i BBR efter byggetilladelsen er givet.

Sådan søger du

Hvis betingelserne i punkt 2 – 3 er opfyldt, kan du ansøge om sammenlægning af boliger via ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet skal udfyldes af dig, eventuelt fraflyttende lejer samt bestyrelsen og returneres via mail.

Du vil modtage besked om, om din ansøgning kan imødekommes. 

Hent ansøgningen her.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback