Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie SSP og kriminalitetsforebyggelse SSP til forældre Trivsel i skolen

Trivsel i skolen

Vi har samlet ti gode råd til hvordan du som forældre kan støtte op om dit barns trivsel i skolen. Hvis du har spørgsmål eller hvis der er en situation du gerne vil vende, er du velkommen til at kontakte SSP.

Læs de 10 gode råd her:

Alle børn kopierer deres forældre, det gælder det man siger, og særligt det man gør. Så hvis du møder lærere, pædagoger, andre forældre og dit barns kammerater positivt, vil dit barn også gøre det. Du kan fx hilse på både børn og voksne når du afleverer og henter.

Du og dit barn skal være sammen med de andre børn og forældre i ti år. Ved at lære de andre at kende, støtter du op om dit eget barns trivsel, og hvis der kommer konflikter - store eller små - bliver det ofte nemmere at løse i situationen.

Fødselsdage betyder ofte meget for børn. Det kan være en god ide at lave aftale om at invitere hele klassen – eller alle pigerne/drengene – når I holder fødselsdag. Prioritér også at dit barn kan være med, når andre inviterer.

Det styrker børnenes fællesskab og forebygger mobning, når børnene kender hinanden godt på kryds og tværs. Overvej i forældregruppen om i skal lave legegrupper. Du kan også opmuntre dit barn til nogle gange at lave legeaftaler med dem dit barn ikke plejer at lege med.

Stil gerne nysgerrige spørgsmål til lærere og pædagoger hvis der er noget der undrer dig. Den bedste måde at ryde irritation og misforståelser af vejen på, er at få indblik i det andet perspektiv.
Det samme gælder til andre forældre.

Anerkend dit barns følelser, men husk også, at der altid er flere sider af samme sag. Hjælp dit barn til at tænke over, om andre børn kunne have oplevet tingene på en anden måde i forbindelse med en konflikt og tal evt. med andre forældre, en lærer eller pædagog, inden du reagerer på en konflikt.

Det er rigtigt svært at fortælle om, at ens barn er ked af det eller føler sig alene i skolen. Det kan også være svært hvis ens barn har drillet andre eller været med til at holde nogen udenfor. Hvis dit barn har været en del af en konflikt, eller hvis andre forældre henvender sig med en bekymring, så vis interesse og åbenhed.

Børn er generelt dygtige og hurtige til at navigere i forskellige medier og til at betjener dem. Men konflikter og misforståelser opstår ofte hurtigere når kommunikationen ikke foregår ansigt til ansigt, og dit barn kan støde ind i grænseoverskridende billeder, videoer og tekster på nettet. Det er derfor vigtigt, at du er nysgerrig og taler med dit barn om hans/hendes oplevelser og indtryk – præcis som når det ikke foregår på nettet.

Forskning om mobning peger på, at det skyldes kulturen i fællesskabet hvis et barn mobbes eller holdes udenfor og ikke som man tidligere har forstået det på grund af mobberen og offeret. Hvis nogen mobbes eller holdes udenfor er det de voksnes ansvar at rette op på situationen.
Men det er stadig vigtigt at involvere dit barn i klassens trivsel. Ros dit barn, når hun eller han hjælper en kammerat, der har brug for det.

Se film om Mobning på Youtube

Det kan nogle gange lyde nemt at få et godt forældresamarbejde til at fungere, eller at skabe et solidt sammenhold, men i praksis kan det nogle gange være svært alligevel. Det kan være en god ide at bruge de andre forældre i klassen til sparring og dialog.

Hvis du har brug for rådgivning eller sparring omkring en bekymring, der ikke løses bedst i eller omkring klassen kan du kontakte ForældreTelefonen.

SSP - Forebyggelse og bekymring for unge

Rådhus Allé 7
2860 Søborg

Skriv til os

Kontaktperson

SSP konsulent Rune Schmidt

Telefon: 21 46 92 42

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback