Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie SSP og kriminalitetsforebyggelse Forebyggelse og undervisning 7.-9. klasse: Teenageliv, ansvar og grænser

7.-9. klasse: Teenageliv, ansvar og grænser

I udskolingen skal eleverne derfor arbejde med ungdomslivet og med hvad det betyder ikke længere at være barn. De skal blandt andet forholde sig til en spirende seksualitet, til en ny måde at være sammen med venner på og et nyt forhold til forældrene.

Har du brug for sparring omkring emnerne, kan du kontakte SSP Gladsaxe.

Læs mere

Hvis man ser på ungdommen med de unges eget blik, er noget af det vigtigste, de mange store valg der skal træffes. De skal ikke kun vælge uddannelse og arbejde, blive klar over deres interesser og værdier, men også finde deres egen seksualitet og forholde sig til en omgangskreds hvor der sker store ændringer samtidigt med at forholdet til forældrene ændres. Og alt dette starter så småt når de unge begynder at blive teenagere.

Målet med undervisningen i udskolingen er, at eleverne har en forståelse af nogle af de udfordringer der normalt følger med teenagelivet og opnår en tro på at de kan navigere ansvarsfuldt i de nye udfordringer.

Da alle klasser er forskellige, kan det være nødvendigt at tilpasse og prioritere indsatsen, af hensyn til elevernes udbytte. Læringsmålene herunder er derfor målrettet underviserne der er ansvarlige for at omsætte dem på en måde, så de bliver tilgængelige for eleverne.

Læringsmål for udskolingen

  • Eleverne skal udvikle deres viden om kulturelle og sociale normer og idealer i ungdomslivet. Eleverne skal kunne identificere normer og idealer for brug af alkohol, venskaber og seksualitet i ungdomslivet.
  • Eleverne skal, med inddragelse af eksempler fra deres egen virkelighed, kunne samtale om egne og andres grænser, om ansvar for egne handlinger og om i hvilken udstrækning man har kan have ansvar for andre.
  • Eleverne skal kunne reflektere over risikoadfærd i ungdomslivet og forløbet skal styrke elevernes handlemuligheder i forhold til eget liv.

Ungdomslivet er fyldt med en masse store og små overvejelser, valg, drømme og håb. I en tid hvor de unge er i gang med at skabe deres identitet som (delvist) voksne, bliver det derfor vigtigt at forholde sig til både den enkeltes selvværd og klassens forståelse af, og accept af det der måske ligger på grænsen til det almindelige eller normale.

Vi anbefaler at bruge undervisningsmaterialet 'I 7 SIND' der består af syv korte dokumentar- og portrætfilm eventuelt sammen med 'Identitet: Hvem er vi - hvem er jeg?' og 'Rodløs' om unge i Rudersdal af unge, for unge.

På trods af at danske unge drikker betydeligt mindre end tidligere, er der mange unge der tror det modsatte er tilfældet.

I undervisningen lægges der vægt på at give eleverne en forståelse af hvad der er normalt - og hvad der ikke er. Eleverne skal også blive bevidste omkring deres ansvar for sig selv og for deres venner samt blive i stand til at håndtere de situationer der kan opstå når alkohol er indblandet. Med mindre der er særlige problemstillinger, anbefaler SSP, at der ikke undervises i emnerne alkohol og festkultur før eleverne går i 8. klasse, fordi det ikke ønskes at præsentere eleverne for en antagelse om at emnet er relevant for dem.

Du kan eksempelvis bruge undervisningsmateriale "Grænser for alkohol" som du kan finde på EMU, eller alkoholdelen af "Alle de andre gør det".

Ressourcer

Har du brug for sparring omkring emnet, kan du selvfølgelig også kontakte SSP Gladsaxe.

I de seneste cirka 20 år har den seksuelle ”mediane” debutalder (den alder, hvor halvdelen af en ungdomsårgang har haft samleje første gang) ligget omkring 16 år. Men i 13-16 årsalderen sker der meget i udviklingen af unges seksualitet. Nogle kysser, får kærester eller har samleje første gang i denne periode. Alt dette er tit ledsaget af stor usikkerhed - hvad har man lyst til, hvad tør man vise for andre og hvordan kan ma bedst muligt passe på sig selv og på andre?

Vi anbefaler at benytte to forløb fra Sex og Samfunds undervisningsportal.
Det ene forløb handler om relationer, følelser, sex og seksualitet og det andet fokuserer på dilemmaer og handlemuligheder i forhold til grænser og lyst, venskaber, kærester og seksuelle relationer.

Ressourcer

Har du brug for sparring omkring emnet, kan du kontakte SSP Gladsaxe.
Sundhedsplejen tilbyder alle 9. og 10. klasser undervisning om seksuelt overførte sygdomme og uønsket graviditet.

Ungdomsliv og festkultur

Forældre til en teenager har ligesom deres børn meget nyt at vende sig til. Det er derfor vigtigt at forældre tager stilling til de problemstillinger der er relevante for teenagere, herunder omkring fester og alkohol. Men hvad er det man skal bekymre sig om og hvad kan man som forældre gøre? Dette er spørgsmål forældregruppen vil vende sammen med SSP.

SSP holder oplæg og giver forældrene mulighed for dels at høre hinandens holdninger, og dels diskutere ungdomsliv, regler og rammer indbyrdes.
Der skal afsættes mindst 60 minutter.

Kontakt SSP Gladsaxe for mere information eller for at lave en aftale om et forældremøde.

Du kan også selv finde inspiration til at holde et forældremøde omkring festkultur og alkohol på fuldafliv.dk.

Digital dannelse​

Man har tidligere skelnet mellem den ”rigtige” verden og en digital virkelig. Men denne skelnen giver ikke længere mening, da grænserne med unges (såvel som voksnes) brug af devices flyder sammen og udviskes. Det er derfor vigtigt at beskæftige sig med online adfærd eksempelvis i forhold til mobning eller privatliv.

Det anbefales at benytte noget af det materiale til udskolingen, som du kan finde på Sikkerchat. Du kan også prøve materialet Social star der har fokus på de sociale medier og skjult reklame eller materialet Udfordringer på nettet, der blandt andet fokuserer på retten til privatliv, kropsidealer og mobning på nettet.

Du kan hente hjælp til undervisningen om digital dannelse hos Gladsaxes digitale læringskonsulenter på telefon: 51 68 69 60 eller mail: talhei@gladsaxe.dk.

Billeddeling

Dette materiale om billeddeling sætter fokus på hvorfor, der er nogen, der ulovligt deler andres billeder, hvilke konsekvenser har det – og hvad kan man gøre for at forhindre at private og intime billeder bliver spredt på nettet?

Digitale sexkrænkelser​

En stor del af unges liv foregår på digitale platforme, og det kan derfor være relevant, at arbejde med de fællesskaber man indgår i på nettet, hvordan man behandler hinanden og hvilke regler der er gældende og også om digitale sexkrænkelser. Til det har Red Barnet udarbejdet materialet Deshame

Film og sociale medier - mellem virkelighed og virkemidler

Mellem virkelighed og virkemidler er et undervisningsmateriale om film og sociale medier. Materialet er lavet for at styrke unges kritiske kompetencer online, hvor de møder både verden og hinanden igennem levende billeder – redigerede såvel som uredigerede.

Er du ok på nettet?

Er du ok på nettet? er et undervisningsmateriale målrettet børn og unge med ADHD og autisme.

Rygning

Gladsaxe har Tobaksfri skoledag, som betyder, at elever, der forlader skolen i pauserne heller ikke må ryge uden for matriklen.

Du kan yderligere hente inspiration til supplerende undervisning i materialet X:it som Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet. På livilungerne.dk ligger ligeledes undervisningsmateriale, der kan benyttes til fokus på rygeforebyggelse. Materialet er udviklet med afsæt i de fælles mål for de respektive klassetrin.

SSP - Forebyggelse og bekymring for unge

Rådhus Allé 7
2860 Søborg

Skriv til os

Kontaktperson

SSP konsulent Rune Schmidt

Telefon: 21 46 92 42

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback