Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie SSP og kriminalitetsforebyggelse Forebyggelse og undervisning 4.-6. klasse: Social pejling, overdrivelser og misforståelser

4.-6. klasse: Social pejling, overdrivelser og misforståelser

Mange unge tror at 'de andre' har røget cigaretter, prøvet at drikke, har haft sex på trods af at dette overhovedet ikke er normalt så tidligt - og forestillingen om hvad andre gør, kan få dem til selv at prøve det af.

Har du brug for sparring omkring emnerne, kan du kontakte SSP Gladsaxe.

Læs mere

Vi har alle et behov for at høre til i fællesskaber. Det betyder at vi både bevidst og ubevidst er villige til at gøre meget for at tilpasse os en norm. Især børn og unge, der er i en periode af deres liv, hvor de er ved at skabe en identitet og forstå en ændret rolle mellem dem selv og deres relationer, føler at det er vigtigt at blive anerkendt i den nære gruppe. Deres forestillinger om hvordan andre opfører sig får derfor betydning for, hvordan de selv opfører sig - også selvom deres opfattelse af hvad andre gør eller hvad andre har prøvet, ikke altid er korrekt.

På mellemtrinnet skal eleverne derfor arbejde med social pejling og overdrivelser. Dette skal bidrage til at give de unge en oplevelse af, at de ikke er alene med nogle af deres udfordringer, og give dem en forståelse af hvorfor og hvordan overdrivelser opstår og vedligeholdes.

Målet med undervisningen på mellemtrinnet er, at eleverne har en forståelse for hvordan overdrivelser kan opstå og at de har en opmærksomhed på at der ofte opstår overdrivelser knyttet til risikoadfærd.

Da alle klasser er forskellige, kan det være nødvendigt at tilpasse og prioritere indsatsen, af hensyn til elevernes udbytte. Læringsmålene herunder er derfor målrettet underviserne der er ansvarlige for at omsætte dem på en måde, så de bliver tilgængelige for eleverne.

Læringsmål for mellemtrinnet

  • Eleverne skal udvikle en viden om overdrivelser og misforståelser, om hvorfor og hvordan de kan opstå og om hvordan det kan påvirke unge og andre, hvis de har en overdrevet forståelse af risikoadfærds udbredelse.
  • Eleverne skal, med inddragelse af eksempler fra deres egen virkelighed, kunne samtale om hvordan overdrivelser opstår, og hvad de selv kan gøre for at forhindre det både som enkeltpersoner og som en del af en gruppe.
  • Eleverne skal kunne reflektere over hvordan og hvorfor unge fremstiller sig selv på bestemte måder - særligt med fokus på risikoadfærd i ungdomslivet.

Sociale medier er en del af unges hverdag. Og selvom eleverne generelt er teknisk dygtige til at bruge forskellige devices og platforme, er der stadig udfordringer knyttet til både hvordan man fremstiller sig selv, og hvordan de unge tolker den information der ligger om andre – eksempelvis kan det ofte se ud som om andre altid er sammen med venner og har en hverdag der er meget mere interessant.

Det anbefales at bruge undervisningsmateriale fra SikkerChat der handler om venskaber, mobning og sprog på nettet og materialet Sociale Medier der blandt andet handler om selvfremstilling, skabelse af sociale relationer og venskaber på sociale platforme.

I teenageårene oplever børn og unge store forandringer både fysisk og psykisk. Samtidigt er et stort antal unge utilfredse med deres egen krop, en krop der er i disse år udvikler sig meget. I begyndelsen af mellemtrinnet vil puberteten kunne ses og mærkes hos de første elever, men ikke nødvendigvis hos alle. Dette kan hos nogle skabe usikkerhed og angst for at skille sig for meget ud.

Vi anbefaler at bruge Sex og Samfunds undervisningsmateriale om krop der blandt andet sætter fokus på elevernes forhold til deres egen krop og pubertet der handler om både de fysiske og psykiske forandringer der sker under puberteten.

Vores forestillinger om hvad andre gør og om andres forventninger til hvad vi gør, påvirker vores adfærd. Men unges forestillinger om hvad andre gør er ofte overdrevne. Særligt, hvis det handler om risikoadfærd som rygning og alkohol.

"Alle de andre gør det" er et materiale, der handler om de forestillinger unge har om andre og bygger på principperne omkring social pejling. Undervisningen sigter mod at gøre eleverne mere bevidste omkring nogle af de overdrivelser og misforståelser, der knytter sig til risikoadfærd.

Onlineadfærd og sociale medier

Online adfærd og sociale medier begynder på ofte at fylde mere på mellemtrinnet. Men selv om børn og unge generelt er teknisk dygtige til at bruge forskellige devices og platforme, er det ikke alle der lige så behændigt kommunikerer uden kropssprog og tonefald og det giver anledning til misforståelser og konflikter. Stress og søvn relateret til det digitale er også emner der fylder meget og billeddeling kan være relevant.

SSP holder oplæg og giver forældrene mulighed for dels at høre hinandens holdninger, og dels diskutere digitale problemstillinger indbyrdes.
Der skal afsættes mindst 60 minutter.

Kontakt SSP Gladsaxe for mere information eller for at lave en aftale om et forældremøde.

Du kan også selv finde inspiration til at holde et forældremøde om kommunikation på Børns Vilkår.

Der findes flere forskellige undervisningsmaterialer, som kan være relevante for børn i 4. til 6. klasse. Her kan du læse mere dem.

WiFive

WiFive er udarbejdet at Danske Skoleelever og TDC Group. Det overordnede formål er at styrke det digitale fællesskab blandt elever på mellemtrinnet. Det er afgørende at det er eleverne – og ikke de voksne – der udvikler et fælles kodeks for positiv adfærd på de sociale medier.

Social star

Social star er et undervisningsmateriale om sociale medier målrettet 5. til 6. klasse og 6. til 7. klasse. Materialet handler om hvordan man kan forholde sig kritisk til det der sker på de socaile medier og om skjult reklame. Materialet er indrettet så underviseren ikke skal have nogen særlig viden om sociale medier på forhånd.

Digital genial

Medierådet for børn og unge har udarbejdet materialet Digital Genial, der med aktiviteter til forældremødet sætter fokus på blandt andet billeddeling, spil og sociale medier, forældreengagement og mobilpolitik.

Er du ok på nettet?

Er du ok på nettet? er et undervisningsmateriale målrettet børn og unge med ADHD og autisme.

At være sig selv på nettet

I forløbet 'At være sig selv på nettet' kan eleverne arbejde med identitet og færden på internettet ud fra de erfaringer, youtuber Morten Münster har med at fremstille sig selv over for sine store følgere på YouTube.

Trivsel og unges hverdag

Børns Vilkår har sammensat materiale for fire temaer med fokus på de emner, som de oplever, fylder mest i børnenes liv. De fire temaer er kroppens udvikling, kærlighed, venskaber og digital trivsel.

Trivsel i skolen 

Trivsel i skolens hjemmeside er der i alt 12 små film som du kan benytte i undervisningen på mellemtrinet. Materialet er bygget op om antagelsen, at trivsel skabes som socialt samspil. Det antager, at lav trivsel skyldes tilfældigheder og fejltolkninger af egen praksis og andres meldinger blandt eleverne. Materialet viser, hvordan god praksis kan udfoldes og motivere eleverne til forbedring af egen opførsel og attitude i hverdagen og i samværet med hinanden.

Klassekabalen

Klassekabalen er et temamateriale om fællesskab og trivsel i skolen. Materialet består af seks korte dokumentarfilm og lægger op til en række opgaver og aktiviteter, der knytter sig til indhold, temaer og filmfaglige vinkler i seriens seks afsnit.

TroubleShooter

TroubleShooter er en dilemma-roulette, som kan skabe en trivselsdiskussion om andre børns rettigheder og oplevelser. I TroubleShooter bliver eleverne stillet overfor autentiske dilemmaer fra Børns Vilkårs rådgivning. Opgaven er at finde frem til et godt råd - bagefter kan klassen sammenligne sine råd med det, Børns Vilkår har givet. Dialogen giver åbninger og dialog ind i elevernes egne oplevelser, liv og dilemmaer.

SSP - Forebyggelse og bekymring for unge

Rådhus Allé 7
2860 Søborg

Skriv til os

Kontaktperson

SSP konsulent Rune Schmidt

Telefon: 21 46 92 42

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback