Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie SSP og kriminalitetsforebyggelse Forebyggelse og undervisning 0.-3. klasse: Fællesskab, venskab og samarbejde

0.-3. klasse: Fællesskab, venskab og samarbejde

At starte i skolen er et stort skridt for børn og forældre. Nye omgivelser, nye venskaber og nye voksne betyder, at der skal opbygge et nyt fælles, socialt fundament. Et fundament der skal være robust og stærkt.

Har du brug for sparring omkring emnerne, kan du kontakte SSP Gladsaxe.

Læs mere


I indskolingen anbefales det, at der arbejdes med klassens sociale kapital, gennem en opbyggende indsats, der skaber rum for både social trivsel og udvikling af sociale kompetencer ved at klæde elever såvel som forældre på til en god og tryg skolegang. Det er afgørende for børns læring og trivsel, at voksne omkring dem hjælper med at styrke sammenhængskraften og den gensidige tillid og tolerance. I skolen indebærer dette blandt andet inddragelse af forældre, der er vigtige for arbejdet med at opbygge en god klassekultur.

Målet med undervisningen i indskolingen er, at eleverne oplever at de kan stole på hinanden og oplever at de kan få hjælp med hverdagsproblemer af deres klassekammerater.

Da alle klasser er forskellige, kan det være nødvendigt at tilpasse og prioritere indsatsen, af hensyn til elevernes udbytte. Læringsmålene herunder er målrettet underviserne der er ansvarlige for at omsætte dem på en måde, så de bliver tilgængelige for eleverne.

Læringsmål for indskolingen

  • Eleverne skal kunne samtale om betydningen af gode venskaber, og opleve at de kan bidrage til at skabe en god klassekultur, hvor der er plads til alle.
  • Eleverne skal både kunne hjælpe deres klassekammerater og være i stand til at modtage hjælp.
  • Eleverne skal være bevidste om egne handlinger og vide at de påvirker andre samt forsøge at forstå andres handlinger.

Det hele er nyt! Skolen, klassen og vennerne. Hvor er barnets plads i klassefællesskabet? Man kan med fordel arbejde med forskellige former for fællesskaber og med at skabe plads til alle.

Vi anbefaler at bruge undervisningsmaterialet STÆRKE SAMMEN. STÆRKE SAMMEN er et forløb, der handler om at opbygge elevernes indre styrke og et stærkt og trygt fællesskab i klassen.
Du kan også hente yderligere inspiration i materialet 'Stærke fællesskaber', der har til formål at styrke elevernes forståelse og oplevelse af samfundets fællesskaber og de fællesskaber, eleverne til dagligt indgår i og er en del af.

Ressourcer

Har du brug for sparring omkring emnet, er du velkommen til at kontakte SSP.

Indbyrdes venskab i en klasse er en vigtig del af en høj social kapital, ligesom det har stor betydning for trivslen. Derudover indgår evnen til at udvikle venskaber som en del af Gladsaxes Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling.

Vi anbefaler at bruge undervisningsmaterialet "Min skole - Min ven". Gennem klassedialog forholder eleverne sig til hvordan værdier som tolerance, respekt og omsorg kan omsættes til konkrete handlinger.

Ressourcer

Har du brug for sparring omkring emnet, er du velkommen til at kontakte SSP.

Det anbefales at arbjede med klassens fællesskaber. I kan bruge Inspirationskataloget 'Sæt skub i fællesskaberne' fra DCUM, og materialet 'Klar, parat, start - kammerat' fra Red Barnet hvor i gennem en række trivselsfremmende øvelser arbejder med klassens fællesskab. Leg er med til at skabe et fælles bånd, hvor de ydre rammer kommer i baggrunden og muligheden for at komme tættere på hinanden i fællesskabet opstår.

Ressourcer

Har du brug for sparring omkring emnet, er du velkommen til at kontakte SSP.

At være en god ven og klassekammerat kræver blandt andet, at man tænker sig om når man er på nettet. Vi anbefaler derfor at tænke elevernes digitale kompetencer ind allerede fra indskolingen. Sæt eksempelvis fokus på hvordan man taler til hinanden, hvem der er med eller bliver udelukket og hvad der bliver delt digitalt.

Det anbefales at bruge Red Barnets materiale: 'venner på nettet' samt Medierådets 'Skal vi chatte?'

Ressourcer

Har du brug for sparring omkring emnet, er du velkommen til at kontakte SSP.

Læs mere

  • Gladsaxes netetik
  • Brug af skole iPad

Når forældrene samarbejder omkring børnenes dagligdag, styrker det børnenes sociale liv. Målet med samarbejdet er, at alle børn og deres forældre bliver en del af gruppens eller klassens fællesskab. Samarbejdet skal have fokus på, at børnenes trivsel er et fælles ansvar.

Forældrefiduser

Forældrefiduser er et materiale som aktiverer forældregruppen som en vigtig del af opbyggelsen af klassens sociale kapital. Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, TrygFonden og Skole og Forældre, og gør det både lettere og sjovere at arrangere og deltage i klassens sociale liv. Forældrerelationerne bliver opbygget hvilket har positiv indflydelse på klassefællesskabet. Det vil øge sammenhængskraften i klassen, og på den måde skabe et bedre skoleliv for flere børn.

SSP deltager på et forældremøde og præsenterer materialet forældrefiduser.
Der skal afsættes mindst 30 minutter.

Kontakt SSP for mere information eller for at lave en aftale om et forældremøde.

Et andet emne du med fordel kan tages op på et forældremøde er online adfærd. Der kan fx tages udgangspunkt i EMU og Medierådets idékatalog og sætte fokus på forældrenes ansvar og part i elevernes og fællesskabets digitale dilemmaer og dannelse. Her kan skabelonen på side 8 i idékataloget benyttes.

Der findes flere forskellige undervisningsmaterialer, som kan være relevante for børn i 0. til 3. klasse. Her kan du læse mere dem.

Undervisningsmiljø

Alle børn har ret til et godt undervisningsmiljø! Blandt andet set i det lys, har Dansk Center for Undervisningsmiljø indsamlet gode praksiseksempler som er blevet til en metodehåndbog – ”30 nye veje til bedre trivsel i skolen”.

Trivsel gennem faglighed

Center for Rummelighed finder du artikler og film som beskriver hvordan metoderne kan styrke elevernes nysgerrighed på hinanden og på det faglige indhold. 

Fri for Mobberi

Fri for mobberi er et forebyggende antimobbeprogram til 0-8-årige børn, fagfolk og forældre, som Mary Fonden og Red Barnet står bag. Programmet består af pædagogiske materialer, der gør det nemt målrettet at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning. Materialerne er samlet i en kuffert, der skal købes og retter sig mod de 6-8-årige. Ved køb af materialet, følger der et obligatorisk instruktørkursus for en fagperson.

Beskyt dig selv på nettet

Når man er helt ny på nettet og de sociale medier, er der meget at lære. Her lærer I, hvad jeres digitale fodspor er, og hvordan man taler ordentlig online. Find inspiration til hvordan du arbejder med dette i materialet Beskyt dig selv på nettet.

SSP - Forebyggelse og bekymring for unge

Rådhus Allé 7
2860 Søborg

Skriv til os

Kontaktperson

SSP konsulent Rune Schmidt

Telefon: 21 46 92 42

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback