Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Skole og uddannelse Søgning til ungdomsuddannelser

Søgning til ungdomsuddannelser

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør hvert år søgetallene til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse. Data stammer fra den nationale optagelsesportal optagelse.dk og er opgjort på elevernes bopælskommune. Det betyder, at tallene også inkluderer elever, der har gået i grundskoler i andre kommuner end Gladsaxe.

Søgning til ungdomsuddannelser i 2023

Tallene for Gladsaxe Kommune i 2023 viser, at der er sket en stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser på 3,2 procentpoint og et fald i søgningen til erhvervsuddannelser på 2,3 procentpoint sammenlignet med søgningen i 2022. Samlet ses en samlet stigning i overgangen til ungdomsuddannelse på 0,9 procentpoint.

Herunder kan du se søgetallene for de elever, der forlod grundskolen efter 9. eller 10. klasse i 2023.

  • Gymnasiale uddannelser: 84,0 procent.
  • Erhvervsuddannelser: 12,2 procent.
  • Total overgang til ungdomsuddannelse: 96,2 procent.
  • FGU, STU og VUC: 0,9 procent.
  • Ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet:  3,0 procent.

Målsætningen for søgning til ungdomsuddannelser

Jf. § 1.a i bekendtgørelse af lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år er det obligatorisk for kommunerne at beslutte og offentliggøre en lokal målsætning for søgningen til ungdomsuddannelser. Den 1. juni 2023 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget en justeret målsætning for Gladsaxe Kommunes 9. og 10. klasseelevers søgning til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Målsætningen tager udgangspunkt i søgemønsteret til ungdomsuddannelser de seneste fem år i Gladsaxe og sigter mod en samlet overgang til ungdomsuddannelse på 95 procent af de unge, der søger en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Heraf skal 15 procent søge en erhvervsuddannelse og 80 procent en gymnasial uddannelse.

Det er besluttet, at Børne- og Undervisningsudvalget følger op på målsætningen i forbindelse med gennemgang af de årlige kvalitets- og statusrapporter. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback