Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Skole og uddannelse Privatskole og hjemmeundervisning

Privatskole og hjemmeundervisning

Læs her om de undervisningstilbud, du kan vælge ud over folkeskolerne i Gladsaxe .

 

Læs mere

Hvis du selv vil sørge for undervisning af dit barn i den undervisningspligtige alder, skal dette skriftligt meddeles til os på Sikker mail til Skoleafdelingen

Vi skal modtage meddelelsen inden hjemmeundervisningen begynder, og den skal indeholde følgende oplysninger:

  • Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen (cpr.nr. og navn)
  • Hvor foregår undervisningen
  • Hvem underviser børnene
  • Navn og adresse på forældremyndighedsindehaver

Herefter er det vores pligt at føre tilsyn med den undervisning, børnene modtager.

Prøver og opfølgning

Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik og engelsk for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med den tilsynsførende.

Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter den tilsynsførende forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter tre måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i en skole.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback